-0001-11-30

Praktiką atliko norvegai

“Elmos” žemės ūkio bendrovės karvių komplekse savaitę dirbo praktikantai iš Norvegijos. Skaityti daugiau...
-0001-11-30

V.V Landsbergis ėmėsi meilės

Režisierius V.V Landsbergis teigia, kad pagrindinis spektaklio konfliktas – jis myli ją, o ji jo nemyli. Vilniuje V.V Landsbergio pasakos “Briedis Eugenijus” motyvais kuriamame spektaklyje, kurį režisuoja pats autorius, bus nagrinėjamos lietuviško būdo ir meilės temos. Skaityti daugiau...
-0001-11-30

Darbdaviams - galimybė maitinti darbuotojus

Kovo 5 d., Seimas po pateikimo pritarė Darbo partijos frakcijos nario Prano Vilko Darbuotojų maitinimo įstatymo projektui. Juo siūloma įdiegti sistemą, kuri skatintų darbdavius teikti socialinę paramą darbuotojams. Tai išplėstų ne tik bendrosios socialinės paramos, teikiamos valstybės, apimtis, tausotų žmogiškuosius resursus, didintų perkamąją galią, bet ir skatintų smulkaus bei vidutinio verslo plėtrą. Skaityti daugiau...
-0001-11-30

Tremtinius įamžins akmens plokštėje

Tarybos narė krikščionė demokratė, mokytoja Aldona Daugilytė parašė projektą. Iš nebiudžetinių organizacijų veiklos programai skirtų lėšų rajono Taryba skyrė 5 tūkst.Lt Debeikių bendrijos rengiamam projektui „Debeikiečiai – tremties aukos ir kankiniai“. Skaityti daugiau...
-0001-11-30

Pravalgome daugiau

Utenos apskrities gyventojai vidutiniškai 41,3 proc. savo pajamų išleidžia maisto produktams (šalies vidurkis – 36,6 proc.), būstui ir komunaliniams patarnavimams – 10,2 proc. (12 proc.), transportui – 11,3 proc. (8,8 proc.), drabužiams ir avalynei – 7,0 proc. ( 8,6 proc.). Skaityti daugiau...
-0001-11-30

Rašytojų krašto mokiniai nenori mokytis kalbų

Anykščių savivaldybės Švietimo skyriaus inspektorė Nijolė Pranckevičienė sako, kad mažėja “antrųjų” kalbų populiarumas. Šiemet, palyginus su praeitais metais, daugiau rajono abiturientų pasirinko laikyti chemijos, informacinių technologijų testo ir istorijos valstybinius egzaminus, o pasirenkančių laikyti užsienio kalbų, ypač tų, kurios mokomos kaip antrosios kalbos, katastrofiškai mažėja. Net penkis kartus sumažėjo norinčių laikyti vokiečių kalbos valstybinį egzaminą. Skaityti daugiau...
-0001-11-30

Išdalinti pagalbos įrenginiai

Šiandien Anykščių rajono savivaldybėje penkiems atokių vienkiemių gyventojams išdalinti skubios pagalbos įrenginiai. Gyventojams juos įteikė rajono meras Alvydas Gervinskas ir rajono policijos viršininkas Raimundas Razmislavičius.
Artimiausiu metu, tęsiant prevencinę programą "Būk saugus su mobiliu", bus išdalinta dar 15 tokių įrenginių.
Vieno įrenginio kaina -540 Lt, jo išlaikymas per mėnesį kainuos 32 Lt. Dalį lėšų skyrė Policijos departamentas, kitą dalį - Anykščių rajono savivaldybė. Skaityti daugiau...
-0001-11-30

Kiaušinius padėjo po pavasariniu medžiu

Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje paroda keičia parodą. Kiekvieną pavasarį mokinukai gauna
užduotis, susijusias su šv. Velykomis. Skaityti daugiau...
-0001-11-30

Žolės degintojai negaus tiesioginių išmokų

Debeikių seniūnijos Kalvelių kaime gesinant šiemet šalyje didžiausią pievų gaisrą, klimpo netgi gaisrininkų automobiliai. Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė pasirašė įsakymą, kuriame teigiama, jog ganyklose arba pievose negali būti deginama žolė. Nudegintus žemės plotus fiksuos aplinkos apsaugos pareigūnai, kurie teiks duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Už sausos žolės deginimą žemės savininkams nebus mokamos tiesioginės išmokos. Skaityti daugiau...
-0001-11-30

Ligoninė spaudžiama uždaryti akušerinį skyrių

Anykščių ligoninė verčiama vykdyti II-ojo restruktūrizavimo plano sąlygas - uždaryti akušerijos skyrių, nes jame per praėjusius metus gimė tik 156 kūdikiai. Skyrius būtų išlikęs tik tuo atveju, jeigu per metus gimtų ne mažiau 300 vaikų. Skaityti daugiau...

Pokategorės