2007-07-10

Rajone padaugės valdininkų

Anykščių rajono taryba paskutiniame posėdyje patvirtino didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių. Skaityti daugiau...
2007-07-10

Rinka sustingo

Už sodybas Anykščių rajone prašoma tiek, kad verta pagalvoti apie naują statybą. Nekilnojamojo turto rinkoje - štilis. Skaityti daugiau...
2007-07-10

Liepa šiemet lietingesnė

Kol kas nesulaukiame žadėtų šimtmečio karčių, bet lietaus - kiek nori.Liaudyje sakoma, kad jeigu liepos dešimtąją, per septynis miegančiuosius brolius, lyja, tai lis septynias dienas arba septynias savaites. Jeigu tą dieną visai nelyja, derlius bus menkas. Skaityti daugiau...
2007-07-09

Perkelta savivaldybės sąskaita

Nuo šiol rajono biudžeto milijonai „plaukios“ per Vilniaus banką. Iki tol pagrindinė savivaldybės sąskaita buvo Šiaulių banke. Skaityti daugiau...
2007-07-09

Prezidentas apdovanojo pedagogą

Aulelių vaikų globos namų logopedas Juozas Danilavičius sulaukė apdovanojimo už savo darbą. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Valstybės dienos minėjimo metu Aulelių vaikų globos namų logopedui Juozui Danilavičiui buvo įteiktas garbingas apdovanojimas- Gedimino ordino medalis. Skaityti daugiau...
2007-07-09

Užmirštas karaliaus Mindaugo dvaras

Mindaugo karūnavimo dieną galima paminėti įvairiose vietose ir įvairiuose renginiuose, kurių organizatoriai siūlo kartais su Mindaugu susijusią, kartais – nelabai susijusią, o kartais – ir visai nesusijusią programą. 1253-aisiais karūnavimo iškilmės vyko vienoje vietoje – Mindaugo dvare. Vėliau ši vieta užsimiršo, kaip ir pats karūnavimas, kaip ir jo data, kaip ir pats Mindaugas. Skaityti daugiau...
2007-07-09

Konservatoriai Valstybės dieną paminėjo Niūronyse

Tėvynės Sąjungos Anykščių skyrius Valstybės dieną paminėjo Aukštaitiškoje sodyboje,Niūronyse. Skaityti daugiau...
2007-07-06

Palatavio piliakalnį okupavo dviračiai

Utenos apskrities viršininkė Angelė Kaušylienė (pirma iš kairės) vaišinosi su dviratininkais. Valstybės dienos šventimą Anykščių rajone organizavo VĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis.Apie 10 dviratininkų atvyko siauruku, o po to nuo Pagojės vyko ant Palatavio piliakalnio. Skaityti daugiau...
2007-07-06

Anykščiuose Valstybės dienos šventimą organizavo… panevėžiečiai

Šokėjos trispalvę šokdamos atnešė nuo Kultūros centro. Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­na Anykš­čiuo­se paminėta tik vė­lia­vos pa­kė­li­mu prie paminklo “Laisvei” ir šv. mišiomis. Renginiai nevyko jokioje kultūros įstaigoje, mieste nekabėjo vėliavos. Skaityti daugiau...
2007-07-06

Analitikai Baltijos šalims prognozuoja sunkius laikus

Narystė Europos Sąjungoje (ES) 2004 metais paskatino ekonomikos augimą visose trijose Baltijos šalyse, tuo tarpu migracija į Vakarus išaugino vietos atlyginimus ir paspartino būsto kainų infliaciją, rašo "The Financial Times". Skaityti daugiau...

Pokategorės