Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė analizuoja institucijų pateiktas pastabas ir tobulina parengtą Civilinio proceso kodekso pakeitimų projektą. Naujajame projekte daug dėmesio skiriama vykdymo procesui. Nuo 2003 sausio vykusi antstolių institucinė reforma, kai antstolio funkcijos perduotos privatiems asmenims, iš dalies pasiteisino. Padidėjo skolų išieškojimas,tačiau kartu išryškėjo ir problemos, į kurias reaguojant tobulinama varžytinių vykdymo procedūra. Pakeitimų tikslai - nustatyti papildomas priemones varžytinių skaidrumui bei asmenų teisių apsaugai užtikrinti, taip pat nustatyti tokią išieškojimo iš skolininko turto tvarką, kad jis būtų parduotas už kuo didesnę kainą.


 

 


Siekiant šių tikslų didinama pradinė iš varžytinių parduodamo turto kaina.Anksčiau buvo numatyta, jog pirmą kartą rengiant varžytines parduodamo turto
kaina negalėjo būti mažesnė nei 80 procentų nustatytos vertės. Dabar gi pradinė kaina turės būti ne mažesnė kaip 90 procentų nustatytos turto vertės. Taip pat numatoma, kad antstolis, įkainavęs turtą, gali neskirti ekspertizės turto vertei nustatyti tik tuo atveju, kai skolininkas ir
išieškotojas pasirašo, jog sutinka su antstolio atliktu turto įkainojimu.
Taip pat peržiūrimas skolininko teisės surasti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją mechanizmas. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas skolininko surastam pirkėjui, atsisakoma reikalavimo būtinai sumokėti visą realizuojamo turto kainą iš karto. Kaip parodė praktika, pirkėjas dažnai neturi galimybės, jam reikia gauti paskolą.
Nustatyta, kai būste, numatytame parduoti iš varžytinių gyvena nepilnamečiai vaikai, antstolis apie tai prieš 30 dienų privalo pranešti Valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai, kad nebūtų pažeistos vaiko teisės. Be to,
siekiant užtikrinti varžytinėse realizuojamo turto bendraturčių interesus, antstolis privalės informuoti juos apie teisę dalyvauti varžytinėse numatytomis sąlygomis.
Projekte numatyta keisti ir pačią varžytinių vedimo tvarką. Iš pradžių visi varžytinių dalyviai pasiūlys parduodamo turto kainą raštu, o varžytinių
dieną bus peržiūrimi gauti pasiūlymai ir toliau varžytinėse galės dalyvauti bei kelti kainą tik didžiausią kainą pasiūlę dalyviai. Tikimasi, kad toks modelis skatins iš karto siūlyti didesnę nei minimalią kainą ir sudarys prielaidas parduoti turtą už kuo didesnę kainą. Be to, tobulėjant
technologijoms, projekte numatyta galimybė varžytines vykdyti elektroniniu būdu.

Projektas bus teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti.

 

Anykšta.

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.