Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė Anykščių rajono tarybai aiškino, kad ir toliau sieks, kad Anykščiai taptų UNESCO literatūros miestų tinklo nariu.

Panašu, kad Anykščių rajono vadovai pagaliau suprato, kad ne UNESCO atstovybė Lietuvoje kalta, jog Anykščiai negali net bandyti jungtis į UNESCO kūrybinių miestų tinklą, o paraiškos rengimą koordinavusi rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė.
Tačiau nei už chaotišką veiklą, nei už melą ji baudžiama nebus, nes, pasak rajono mero Sigučio Obelevičiaus, „finansiniai nuostoliai rajonui nebuvo padaryti“.

 

Prisišnekėjo ir A. Pajarskienė, ir pats meras

Priminsime, kad gegužės 6 dieną surengtame Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos posėdyje buvo pranešta, kad šiemet Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija nerems Anykščių rajono savivaldybės siekio, kad Anykščiai taptų pasaulinio literatūros miestų tinklo nariu.
„Šiandien atėjo žinia iš sekretoriato, tekstas maždaug toks: „Kadangi paraišką teikia ir Vilnius, mes remsime Vilniaus kandidatūrą“. Tokios nesmagios žinios“, - informavo Anykščių meras Sigutis Obelevičius.
Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė sakė, kad paraiška Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui jau buvo beveik baigta: „Mes padarėme 85 proc. darbo. Jau vyko paraiškos vertimo procesas“.
Tai, kad Anykščių rajono savivaldybės paraiška Anykščiams tapti literatūrinių miestų tinklo nariu nebus remiama, Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė pavadino „akibrokštu“ ir atsisakė parodyti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos laišką, kuriuo informuojama, kad savivaldybės paraiška šiemet nebus remiama.
,,Jis yra atsiųstas toks nei merui, nei ne merui. Aš jį galiu pakomentuoti”, - išsisukinėjo skyriaus vedėja. (Robertas ALEKSIEJŪNAS, „Savivaldybė sulaukė UNESCO „akibrokšto“, „Anykšta“, 2021-05-08).
Meras S.Obelevičius, remdamasis A.Pajarskienės informacija, Kultūros tarybos posėdyje dar pridūrė, kad Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pasielgė „šlykščiai“.

UNESCO atstovei atrodė, kad paraiškos rašymo procesas tik prasideda

„Anykšta“ susisiekė su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadove Milda Valančiauskiene. Ji teigė, kad iš anykštėnų tik vienintelis asmuo - Orinta Žiliukienė - susisiekė su UNESCO darbuotojais. „Balandžio pabaigoje pokalbio telefonu metu drauge nagrinėjome ankstesnę paraišką, kuri, mano nuomone, labai geras atspirties taškas tolesniam darbui, nes tos ankstesnės paraiškos rengėjai joje buvo išsakę puikių idėjų, kurias reikėtų toliau plėtoti“, - „Anykštai“ sakė M.Valančiauskienė. („UNESCO komisijai norėta pateikti „seną rašinėlį“, Robertas ALEKSIEJŪNAS, „Anykšta“, 2021-05-15).
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė tada mūsų laikraščiui sakė, kad tik iš „Anykštos“ sužinojusi, jog Anykščių savivaldybė neva parengė 85 procentus paraiškos. „Labai nustebome, nes dar prieš keletą dienų konsultavome Istorijų dvarelio darbuotoją dėl senos paraiškos, tad atrodė, kad procesas tik prasideda“, - „Anykštai“ dėstė M.Valančiauskienė.

Bendravo darbuotoja, turinti pažįstamų

Trečiadienį, birželio 2-ąją, „Anykštos“ kalbintas meras S.Obelevičius sakė išsiaiškinęs, kad buvo pridaryta nesąmonių. „Su UNESCO atstovybe komunikavo Orinta Kelpšaitė iš „Istorijų dvarelio“. Ji nusiuntė seną paraišką, be vertimo ir paaiškinimo, kad čia dar ne paraiška... Natūralu, jog ir buvo sulaukta atsakymo, kad Vilnius paraiškos rengime yra toliau nuėjęs“, - kalbėjo S.Obelevičius. Pasak jo, O.Kelpšaitė su UNESCO atstovybe komunikavo todėl, kad „ten turi kažkokį pažįstamą“. Priminsime, jog paraišką UNESCO Anykščių rajono savivaldybė teikė 2017 metais. Tą paraišką parengė buvusios mero patarėjo Jurgitos Bugailiškienės UAB„Bugiris“. Paraiškos parengimas kainavo 3000 eurų. Būtent ši paraiška ir buvo nusiųsta į UNESCO atstovybę.
„Kultūros tarybos posėdyje A.Pajarskienė „išsitaškė“, nes ką tik buvo gautas laiškas iš Vilniaus. Ir joks ten ne raštas, o laiškas elektroniniu paštu“, - dėstė S.Obelevičius. Meras „Anykštai“ sakė, kad darbo grupė visgi ruošė naują paraišką ir gal „50 procentų darbo buvo padariusi“. Jo teigimu, tikrosios naujosios paraiškos vertimas nebuvo pradėtas.
Meras kalbėjo, kad šis kartas toli gražu ne pirmasis, kai Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė „nesukoordinuoja procesų ir prišneka, ko nereikia“. Tačiau kreiptis į savivaldybės administracijos direktorę Ligitą Kuliešaitę dėl A.Pajarskienės veiklos įvertinimo meras neketina, nes, pasak jo, „finansiniai nuostoliai rajonui nebuvo padaryti“.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė L.Kuliešaitė „Anykštai“ sakė, kad dėl A.Pajarskienės melo ji priemonių nesiimsianti. „Situaciją aptarėme su meru. Kartu nusprendėme nuobaudos A.Pajarskienei netaikyti“, - aiškino direktorė. Ji sakė, kad situacijoje įžvelgia ne tik A.Pajarskienės, bet ir apskritai savivaldybės vidinės komunikacijos problemas.

Tarybai perskaitė raštą

Gegužės mėnesio Anykščių rajono tarybos posėdyje A.Pajarskienė perskaitė raštą, kuriuo bandė paaiškinti, kaip vyko Anykščių rajono savivaldybės komunikacija su UNESCO. Tarybai ji nurodė, kad tai Anykščių rajono savivaldybės administracijos paruoštas raštas.
„2021 metų kovo mėnesio viduryje gavusi Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kvietimą teikti kandidatūras ir jungtis į UNESCO kūrybinių miestų tinklą, Anykščių rajono savivaldybė aktyviai pradėjo vykdyti paraiškos rengimo veiklas, nors entuziastų, tikinčių, kad Anykščiai gali tapti visaverčiu UNESCO literatūros miestų tinklo nariu, kryptingas darbas nenutrūko nuo 2017 metų, kuomet miestas pirmą kartą teikė paraišką. /.../Šiais metais gegužės 6 dieną, vykstant aktyviausioms 2021 metų Anykščių paraiškos pildymo veikloms, anykštėnų darbo grupę pasiekė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato elektroninis laiškas ir žinia, kad sekretoriatas šiais metais rems Vilniaus, taip pat teikiančio kandidatūrą literatūros miestų tinklui, paraišką.
Motyvuojant sprendimą buvo remiamasi tuo, kad paraiškų teikimo gairėse atsirado naujas reikalavimas, anksčiau jo nebuvo, kad vienais metais iš tos pačios šalies gali paraiškas teikti maksimaliai du miestai, tačiau jau į skirtingas kategorijas . „Vis dėlto Vilniaus miesto savivaldybė jau toliau nuėjusi paraiškos rengimo link, tad šiais metais remsime jų paraišką, labai tikiuosi, kad Vilniui pasiseks šiais metais, o Anykščiai tinkamai pasiruoš, dirbs toliau ir pateiks paraišką kitais metais“, - buvo rašoma Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Kultūros programų vadovės Mildos Valančiauskienės laiške, adresuotame su nacionaliniu sekretoriatu kontaktavusiai Anykščių darbo grupės atstovei Orintai Kelpšaitei (Orinta Kelpšaitė ir Orinta Žiliukienė yra tas pats asmuo - aut.past.). /.../“, - tarybai išdėstė A.Pajarskienė, net neužsimindama, jog kažką ne taip padarė ir jos koordinuota darbo grupė.
Rajono tarybos narys, pagal Kęstučio Tubio visuomeninio komiteto sąrašą išrinktas Audronius Gališanka klausė:
„Ar naujovė, atsiradusi gairėse, buvo žinoma teikiant tarybai sprendimo projektą?“
A.Pajarskienė aiškino: „Mes įskaitėme šitą. Mūsų komandos narys vienas nerimavo, ir mes buvome diskutavę ir perspėję patys sekretoriatą. Tada sekretoriatas su mumis ir susisiekė. Jų laiške būtent tai ir minima. Jie sako, kad tikrai, pasirodo, yra, o anksčiau nebūdavo. Mums panašiai iki pusės paraiškos rengimo etapo nebuvo patvirtinta, kad yra tokia gairė.“
Regis, tarybos posėdyje meras S.Obelevičius palaikė A.Pajarskienę. Jis kalbėjo: „Aišku, kad mes nežinojome, nes net ir sekretoriatas kažkaip per vėlai susizgribo. Bet nieko čia baisaus, svarbiausia, kad neišleidome biudžeto pinigų O įdirbis... Paraiška tai yra tik techninis darbas, o įdirbis turi tęstis metų metus“.
Tarybos narys K.Tubis klausė: „Jūs, mere, sakėte, kad mes turim ten savo žmogų sekretoriate, kodėl tas žmogus nepranešė laiku?“ „ Jie patys susizgribo per vėlai, nepasižiūrėjo“, - atsakė S.Obelevičius. Žodžiu, panašu, kad kaltesnė liko UNESCO atstovybė nei A.Pajarskienė.

Darbo grupės, kuriai vadovavo A.Pajarskienė, ... nėra

Rašte, kurį rajono Tarybai skaitė A.Pajarskienė, minima „darbo grupė“. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė „Anykštai“ sakė, kad darbo grupę savo potvarkiu turėjo sudaryti meras S.Obelevičius.
Tačiau savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus darbuotojų paprašius surasti mero potvarkį dėl darbo grupės, rengusios paraišką dėl jungimosi į UNESCO kūrybinių miestų tinklą sudarymo, paaiškėjo, kad tokio dokumento nėra.
„Kaip nėra? Šakės!“ - nustebo meras S.Obelevičius. Jis aiškino, kad kiekvieną dieną pasirašo šūsnis dokumentų, todėl negali prisiminti kiekvieno rašto. „Išeitų, jog A.Pajarskienė užmiršo parengti raštą. Aš juk pats raštų nerašau“, - kalbėjo S.Obelevičius.
Kadangi oficialios darbo grupės nebuvo, išeitų, jog A.Pajarskienė pati ėmėsi vadovauti rajonui, o su UNESCO komunikavusi Istorijų dvarelio darbuotoja Orinta Žiliukienė neturėjo ir negalėjo turėti jokių įgaliojimų.
Sužinojęs apie neparuoštą potvarkį, meras S.Obelevičius tapo mažiau atlaidus A.Pajarskienei. „Na kenčiam ją kažkaip. Bet kuo toliau, tuo labiau darosi sudėtinga“, - sakė meras. O baigiantis pokalbiui rajono vadovas prisipažino, kad jam ne itin smagu prieš Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narius.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Kiek galima

  Nuoroda

  Merui meluoti. Amžinai apsimeta šlanga. Viską žino visada, pats nk nedaro, pats nekompetetingas, nk nedaro, o vėliau suka uodegą. Užteismuokit šitą melagį vieną kartą. Turi būti teisingumas.

  Prieš mėnesį
 • Traukit iš vaizdo

  Nuoroda

  Šitą kliurkalą

  Prieš mėnesį
 • Progresas

  Nuoroda

  Jau du kartus tuo pačiu klausimu apsimelavo. Direktore Kuliešaite? Aūūūū!!!!

  Prieš mėnesį
 • Problema

  Nuoroda

  Problema maži atlyginimai, už kuriuos negali savivaldybė pasikviesti aukščiausio lygio specialistų. Tada dirba vidutinio lygio. Visi džiaugiasi kad tokių randa. Anykščiuose sakyč da pusė velnio. Bus blogiau

  Prieš mėnesį
 • Cha cha cha

  atsakymas į: Problema Nuoroda

  Tokiems specialistams dar mokėti ir atlyginimus? Nu duodat.

  Prieš mėnesį
 • Taigi

  atsakymas į: Cha cha cha Nuoroda

  ateik padirbti nors mėnesį, kad taip jau moki vertinti kitų darbą ir parodyk kaip reikia dirbti už atlyginimą.

  Prieš mėnesį
 • Man atrodo,kad istaigos prestizo nuostoliai yra akivaizdus ir deja,bet jam pakelti reikes ne tik laiko.Gaila,kad demonstruojamas labai siauras situacijos matymas.Be to,ir direktore atrodo apsikalbejusi.Juk jos kompetencijoje vertinti sia darbuotoja.

  Prieš mėnesį
 • augis

  Nuoroda

  metu metais trindami kedes atbunka ne tik uzpakaliai bet ir galvos ir tai priveda prie tinginystes

  Prieš mėnesį
 • Ar?..

  Nuoroda

  Ar nėra kompetetingų specialistų?

  Prieš mėnesį
 • D.:)

  atsakymas į: Ar?.. Nuoroda

  Taigi dėl ko šitą katilą, mero pakūrenamą, rajono spaudos atstovai verda?

  Prieš mėnesį