Po skandalingai šiemet pasibaigusio antrojo bandymo tapti literatūros miestų tinklo nare, Anykščių rajono savivaldybė tokių siekių neatsisako ir ateityje.

Antrą kartą bandydama tapti UNESCO literatūros miestų tinklo nare, Anykščių rajono savivaldybė apsimelavo Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. Šie buvo priblokšti, tik iš „Anykštos“ publikacijos sužinoję, kad savivaldybės rengiama paraiška jau praktiškai užbaigta ir verčiama į anglų kalbą, nors dar prieš keletą dienų komisijos specialistai savivaldybę konsultavo, kaip reikėtų patobulinti prieš ketverius metus teiktą už 3 tūkst. Eur parengtą UAB „Bugiris“ paraišką.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos specialistai pastebi, kad savivaldybė į paraiškos rengimą pasižiūrėjo kaip į „rašinėlio rašymą“.

 

Bendravo tik su Istorijų dvarelio darbuotoja

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė „Anykštai“ pasakojo, kad žinią apie tai, jog Anykščiai vėl sieks tapti literatūrinių miestų tinklo nariu gavo šių metų balandžio 15 dieną. Apie tai elektroniniu laišku pranešė Anykščių L. Ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos filialo – Istorijų dvarelio veiklų kuratorė Orinta Žiliukienė.
Pagrindine šiemet rengiamos paraiškos koncepcijos autore, siekiant literatūrinių miestų tinklo narystės, „Anykštai“ prisistatė Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė.
Tačiau Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė M.Valančiauskienė sakė, kad ji į komisiją paraiškos rengimo klausimais nė karto nesikreipė.
„O. Žiliukienė buvo vienintelis asmuo, kuris susisiekė šiuo klausimu ir prašė informacijos bei pastabų dėl 2019 metų Anykščių rajono savivaldybės teiktos paraiškos. Balandžio pabaigoje pokalbio telefonu metu drauge nagrinėjome ankstesnę paraišką, kuri, mano nuomone, labai geras atspirties taškas tolesniam darbui, nes tos ankstesnės paraiškos rengėjai joje buvo išsakę puikių idėjų, kurias reikėtų toliau plėtoti. Nagrinėjant seną paraišką taip pat matyti, kuriose srityse būtina miestui rimčiau dirbti, kad paraiška būtų išsami ir visavertė“, - sakė ji.

Vilnius paraišką parengė greičiau

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė M.Valančiauskienė sakė, kad per pokalbį su Istorijų dvarelio veiklų kuratore O.Žiliukiene buvo sutarta pasitikslinti, ar tiesa, kad atsirado naujas UNESCO reikalavimas ir nuo šiol galima teikti šalies vardu tik vieną paraišką vienai kūrybinių miestų kategorijai (pvz. literatūros, nes iš viso yra septynios: amatų ir liaudies meno, dizaino, kino, gastronomijos, literatūros, medijų meno ir muzikos).
„Sutikrinusi šalims taikomus reikalavimus ir įsitikinusi, kad iš tiesų nuo šiol šalies vardu į vieną kūrybinę miestų kandidatų kategoriją galima teikti tik vieną paraišką, elektroniniu paštu trumpai parašiau O. Žiliukienei, kad, deja, dėl šios priežasties Anykščiams šiais metais teikti paraišką Lietuvos vardu galimybių nematau, nes esame susipažinę su anglų kalba parengtos Vilniaus kandidatūros galutiniu variantu ir planuotume remti paraišką, kuri jau parengta ir atitinka visus tokioms paraiškoms keliamus reikalavimus“, - tęsė M.Valančiauskienė.

Apie paraiškos rengimo eigą perskaitė „Anykštoje“

Pasiteiravus, kada šiemet Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija susipažino su rengiama Anykščių rajono savivaldybės paraiška, UNESCO komisijos kultūros programų vadovė M.Valančiauskienė sakė: „Tik iš „Anykštos“ publikacijos sužinojome, kad Anykščių savivaldybės atstovė teigė, jog 85 proc. naujos paraiškos jau buvo parengta ir vyko vertimas. Labai nustebome, nes dar prieš keletą dienų konsultavome Istorijų dvarelio darbuotoją dėl senos paraiškos, tad atrodė, kad procesas tik prasideda. Mūsų įstaiga žinios iš savivaldybės apie „beveik parengtą“ paraišką negavo ir su ja nebuvo supažindinta.“

Paraiškos rengimas – ne rašinėlio rašymas

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė M.Valančiauskienė aiškino, kad remiantis paraišką Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos raštas būtinas, be jo paraiška negali būti teikiama UNESCO kūrybinių miestų tinklui.
„Šis raštas nėra paprasta rekomendacija, tai raštas, kuriuo patvirtinama, jog kandidatūra atitinka reikalavimus, yra svari ir reprezentatyvi. Tad natūralu, kad, pradėjus paraiškos rengimo procesą, būtų prasminga supažindinti mūsų įstaigą tiek su pačia paraiška, tiek su savivaldybės planais šioje srityje“, - sakė ji.
M.Valančiauskienė „Anykštai“ sakė, kad apie paraiškos tapti literatūros miestų tinklo nariu rengimo procesą Anykščiuose komisija turėjo nedaug žinių.
„Atrodo, kad pats paraiškos rengimo būdas, kaip ir praeitą kartą, labai individualus.
Tai yra į paraiškos rengimą daugiau buvo žiūrima kaip į gražaus rašinėlio parašymą, paskiriant šitą darbą vienam ar kitam specialistui. Žinoma, tai taip pat svarbu, tačiau tai turėtų būti tik galutinė sumanymo išpildytojų grandis. Tuo tarpu būtina darbo grupė, kurioje dalyvautų to sektoriaus institucijos, kūrybininkai/ idėjų generatoriai, žmonės, atstovaujantys įvairius su literatūra ir išvis su knygų kultūra susijusius sektorius: bibliotekas, leidyklas, knygynus, kultūros ir švietimo centrus, renginių organizatorius, rašytojus ir pan. Šioje darbo grupėje vykstančių aptarimų metu turėtų būti identifikuoti trūkumai ir stipriosios pusės, nuspręsta, kas dar turėtų padaryta mieste, galbūt pagerinta knygų ir literatūros sričiai bei jos bendruomenei būtina infrastruktūra, suplanuotos tęstinės ilgalaikės lėšos ir pan., galbūt priimtas savivaldybės strateginis dokumentas, skirtas kultūros plėtrai bei akcentuojantis literatūrą, kaip ypatingai palaikomą miesto kryptį ateičiai, ir pan. Į darbo grupę arba į atskirus specializuotus pasitarimus būtų prasminga įtraukti ankstesnės Anykščių paraiškos rengėjus, kitų miestų specialistus, siekiant plėtoti naujas idėjas ir požiūrį. Tai iš tiesų turėtų būti ilgas, ne poros mėnesių procesas, o bent jau metų trukmės darbas, siekiant kokybės.
Daug dėmesio šioje UNESCO kūrybinių miestų programoje skiriama darniam vystymuisi, tvarumui, sinergijoms, tarpdiscipliniškumui. Tai būtina akcentuoti paraiškoje“, - dėstė M.Valančiauskienė.

Tiki Anykščių sėkme

Nors šiemet Anykščių rajono savivaldybės bandymas tapti literatūros miestų tinklo nare virto nesusipratimu, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė M.Valančiauskienė teigė, kad tapti šio tinklo nariu Anykščiai perspektyvų turi.
„Manau, kad Anykščiai turi be galo daug perspektyvų tokiu miestu ateityje tapti tiek dėl savo literatūrinių šaknų, kurios subrandino tiek mūsų klasikų, tiek dėl to nuostabaus miesto santykio su gamta, kuris turbūt yra esminis Anykščių miesto tapatybei.
Labai tikiu, kad darbas rengiant Anykščių paraišką nenutrūks ir galbūt jau kitais metais galėsime pasidžiaugti ne tik Anykščių pateikta paraiška UNESCO kūrybinių miestų tinklui, bet ir pagausėjusiomis iniciatyvomis, skirtomis literatūrą nuo prigimimo mylintiems anykštėnams“, - vylėsi ji.

Sostinės paraiška „stipri“

M.Valančiauskienė taip pat akcentavo, kad šiemet Vilniaus miesto savivaldybės teikiama paraiška tapti literatūros miestų tinklo nare yra „stipri“.
„Galiu pasakyti, kad Vilniaus paraiška labai stipri tiek dėl paraiškos formos, tiek dėl turinio, tiek dėl pagrindinės idėjos, tiek su literatūra, knygų leidyba, vertimu, renginiais susijusios infrastruktūros, stiprios bendruomenės bei nevyriausybinių organizacijų, kurios įtrauktos į paraiškos rengimo procesą ir ne vienerius metus šiuo tikslu aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtose darbo grupėse. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovai taip pat buvo ne kartą įtraukti į šias darbo grupes, dalyvavome ne vienuose preliminarių paraiškų aptarimuose“, - sakė ji.

Rajono tarybos nariams kilo įtarimų dėl melo

Priminsime, kad gegužės 6 dieną surengtame Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos posėdyje buvo pranešta, kad šiemet Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija nerems Anykščių rajono savivaldybės siekio tapti pasaulinio literatūros miestų tinklo nare.
„Šiandien atėjo žinia iš sekretoriato, tekstas maždaug toks: „Kadangi paraišką teikia ir Vilnius, mes remsime Vilniaus kandidatūrą“. Tokios nesmagios žinios“, - informavo Anykščių meras Sigutis Obelevičius.
Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė sakė, kad paraiška Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui jau buvo beveik baigta: „Mes padarėme 85 proc. darbo. Jau vyko paraiškos vertimo procesas“.
Tai, kad Anykščių rajono savivaldybės paraiška tapti literatūrinių miestų tinklo nare nebus remiama, Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė pavadino „akibrokštu“ ir atsisakė parodyti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos laišką, kuriuo informuojama, kad savivaldybės paraiška šiemet nebus remiama. ,,Jis yra atsiųstas toks nei merui, nei ne merui. Aš jį galiu pakomentuoti”, - išsisukinėjo skyriaus vedėja.
Tai, kad A.Pajarskienė atsisakė parodyti šį laišką, sudomino „Anykštos“ kalbintus Anykščių rajono tarybos narius – liberalą Kęstutį Indriūną bei „valstietį“ Dominyką Tutkų. Anykštėnų išrinktieji, įtardami, kad šioje istorijoje kažkas slepiama bei meluojama, žadėjo pasidomėti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos savivaldybei atsiųsto laiško turiniu.
Anykščių rajono tarybai šis klausimas turėtų būti ypač aktualus, nes ji šį pavasarį pritarė tam, kad Anykščių rajono savivaldybė antrą kartą siektų tapti literatūros miestų tinklo nare.

Bandys dar kartą

Kultūros tarybos posėdyje Anykščių rajono meras S.Obelevičius sakė, kad tapti literatūrinių miestų tinklo nare Anykščių rajono savivaldybė sieks ir ateityje. A.Pajarskienės suklaidintas dėl paraiškos teikimo, meras piktinosi, kad, neremdama Anykščių rajono savivaldybės siekio tapti literatūros miestų tinklo nare, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pasielgė „šlykščiai“.
„Šitą darbą reikia tęsti. Jeigu bus šaukimas kitais metais, mes tą paraišką teiksime. Manau, kad šitų procesų nereikia sustabdyti, tik pristabdyti paraiškos ruošimą“, - sakė jis.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Iš šalies

  Nuoroda

  Manau, kad nereikalingų intrigų rezgimas ir politinis stumdymasis tikrai nepadės Anykščių rajono savivaldybei tapti UNESKO literatūrinių miestų tinklo nare. O to taip norėtųsi,nes Anykščių rajonas yra išskirtinė vietovė Lietuvoje. Tokį tikslą galima pasiekti tik darniu darbu, pamiršus visas ambicijas...

  Prieš mėnesį
 • Juozas

  atsakymas į: Iš šalies Nuoroda

  Verta pastebėti, kad ir spauda prisideda prie intrigų rezgimo. Matome faktus, kaip seną informaciją su jau prieš kelias dienas esančiais skaitytojų komentarais vėl pakišamą kaip naujiena, pakeičiant tik datą prie antraštės. Taigi panašu, kad šaukia puodas, kad katilas juodas....
  Savivaldybės specialistai stengiasi, dirba, o kas nedirba- tas neklysta.

  Prieš mėnesį
 • Piatra

  Nuoroda

  Galėja many paprašyt, buc parašys, ba šiuo metu stoviu darbą biržej i turiu laika

  Prieš mėnesį
 • Dundee

  Nuoroda

  O Junesko neturi miestų-dundukų tinklo?

  Prieš mėnesį
 • D.:)

  Nuoroda

  Nei vienas rajono vadovas nepasirengęs dirbti su žmonėmis ir žmonėms. Vienas geras mokytojas, kitas neblogas gyvulininkystės specialistas... Jau nekalbu apie administracijos vadovus, kurių veiklos nesimato ir nesigirdi.

  Prieš mėnesį
 • Vitalija

  Nuoroda

  UNESCO komisijai reikėjo pateikti naują rašinį,su naujom idėjom.Man gaila,kad nesugebam dorai pateikt paraiškos.

  Prieš mėnesį
 • Ekonomistė

  atsakymas į: Vitalija Nuoroda

  Dar nuo Romos imperijos laikų egzustuoja posakis, kad pinigai nesmirda.
  Naujas darbas naujus pinigus kainuoja, o už seną tai pelningas honoraras :), o visa kita kaip visą laik- pasroviui.

  Prieš mėnesį
 • Kaip visada

  Nuoroda

  Kiek dar darbuotojų reikia, kad pavyktų naują paraišką ar kitą popiergalį parašyti? Pagaliau prašykit D. Žiogelio, kuris visur ir už visus dirba.

  Prieš mėnesį
 • nu jo

  atsakymas į: Kaip visada Nuoroda

  tas tai aria.

  Prieš mėnesį
 • Romaldas

  atsakymas į: nu jo Nuoroda

  Galėtų ir pasisamdyti laukų artoją, o pats užsiimti rajono ūkio reikalais. Kam tada ėjo į rinkimus, kad nuo plūgo negali nulipti?

  Prieš mėnesį
 • Romka

  atsakymas į: Romaldas Nuoroda

  O ar tu jį matei kada ant plūgo darbo laiku. Šiaip tai į darbą ateina pirmas, gal po septynių. Nė kartą iki septynių vakaro dar ir pabūna. Tad nevaryk ant jo, nes be jo būtų šakės ir su kovidu bei vakcinacija, visišjas krachas būtų su statybomis, priežiūra ar investiciniais projektais rajone.

  Prieš mėnesį
 • Davatka

  atsakymas į: Romka Nuoroda

  Jeigu vyras stengiasi kuo anksčiau išeiti iš namų ir ilgai užsilaiko darbe po darbo valandų, tai jau yra priežasčių, dėl kurių turėtų apsilankyti pas šeimų psichologą.
  Šioje situacijoje gali slypėti ir administracijos direktorės pavaduotojos kabinėte nauja sofutė dar nuo praeitos kadencijos neišbandyta ir namų ūkyje kombaino vairas į kairę traukiantis dėl nesubalansuotos važiuoklės ar traktoriaus hidraulinės pavaros svirtis, o gal net partijos deleguota jauna patarėja...:) Svarbu, kad visos bėdos neužkluptu vienu metu ir neprasidėtų savų maršas savivaldybėje.
  Šeimų konsultacijų centras teikia nemokamas konsultacijas krizę išgyvenantiems vyrams ir moterims. Yra papildomų paslaugų savivaldybės darbuotojams pagal adaptuotas programas.

  Prieš mėnesį
 • D.:)

  atsakymas į: Davatka Nuoroda

  Šeimas konsultuoja šeimų konsultantas Socialinės gerovės centre D. Vaičiūnas. Dainiau, kreipkis pas jį.

  Prieš mėnesį
 • Įdomu

  Nuoroda

  Atliks direktorė L. Kuliešaitė tarnybinį patikrinimą, ar baigsis Pajarskienei taip kaip jos girtam vairavusiui vyruo seniūnui - niekuo.

  Prieš mėnesį
 • Juozas

  Nuoroda

  Mano nuomone, artimiausiu metu, galime išgirsti apie mero sprendimą dėl neplaninio audito kokiame nors "Istorijų dvarelyje", kuriame kartais tikrai pasirodo vaiduokliai, veikiantys kaip savivaldybės administracijos funkcijų vykdytojai ar patarėjai...
  Naujienas sekite fb paskyroje!

  Prieš mėnesį
 • AC/DC

  Nuoroda

  Ot liuks....

  Prieš mėnesį
 • Anykštėnas

  Nuoroda

  Ot išdūrė valdžią

  Prieš mėnesį
 • Bliamba Kukaliamba

  Nuoroda

  Fraeriams neišdegė šucheris! A ja jai... :)

  Prieš mėnesį