Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-268 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų paslaugų vaikams ir jų šeimos nariams prieinamumo didinimas“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0021 (toliau – Projektas), įgyvendinimui yra skirtas iki 2 044 395,53 Eur finansavimas.

 Pagrindinė problema, kuriai spręsti yra skirtas projektas – socialinių paslaugų vaikams, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis, vaikams, kurie dėl savo sveikatos būklės ar raidos sutrikimų turi specialiųjų poreikių (toliau – vaikai su negalia), ir jų šeimos nariams prieinamumo trūkumas bei nepakankama esama paslaugų kokybė Anykščių rajono bei aplinkinėse savivaldybėse.

Remiantis Anykščių rajono švietimo pagalbos tarnybos duomenimis, šiuo metu Anykščių rajone yra 465 vaikai su specialiaisiais poreikiais, iš kurių 272 vaikams nustatytas psichikos sutrikimas, o 73 vaikams neįgalumas nustatytas dėl psichikos sutrikimų. Tai formuoja atitinkamą kompleksinių individualizuotų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams poreikį, kurio patenkinimui tinkamų paslaugų, įskaitant būtiną paslaugoms teikti infrastruktūrą, Anykščių rajone labai stokojama. Tuo tarpu kompleksiškai teikiamos paslaugos yra viena pagrindinių priemonių siekiant mažinti vaikų su psichikos negalia ir jų šeimų atskirtį, gerinti gyvenimo kokybę bei skatinti integraciją į visuomenę. Atsižvelgiant į tai, numatomos investicijos į Kompleksinės pagalbos vaikams centro, kuriame būtų teikiamos kompleksinės ir individualizuotos paslaugos vaikams su negalia ir jų šeimos nariams, įkūrimą. Kompleksinės pagalbos vaikams centrą numatyta įkurti Aulelių k., Svėdasų sen, Anykščių r. Centre bus numatytos 56 vietos vaikams su psichikos negalia, taip pat 22 vietos vaikų su negalia šeimos nariams, kurie gaus jiems skirtas paslaugas.

Įgyvendinus projektą bus padidintas socialinių paslaugų neįgaliems vaikams ir jų šeimos nariams prieinamumas ir pagerinta šių paslaugų kokybė Anykščių, Kupiškio, Rokiškio ir Utenos rajonų savivaldybėse. Pagalbos teikimas vaikus su negalia auginančioms šeimoms yra būtina sąlyga šiems vaikams bei jų šeimos nariams bent iš dalies gyventi įprastinį gyvenimą, neatsiribojant nuo supančios bendruomenės, kitų su aplinka susijusių veiksnių.

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras 2021 m. balandžio 23 d. pasirašys sutartį dėl šio projekto įgyvendinimo.

Anykščių rajono savivaldybės inf.

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Elvyra

  Nuoroda

  Įdomu kodėl taip paslaugos pasiskirste po vienos šeimos sotgu!
  Idomu kas vadovaus, o gal jau vadovauja? Ar ne viena ir ta pati seima?

  Prieš 3 savaičių
 • Tiesiog

  atsakymas į: Elvyra Nuoroda

  Pavydas-baisiausias dalykas

  Prieš 3 savaičių
 • Cigonas

  Nuoroda

  Kas vadovas šio centro įdomu? Kodėl jam taip sekas dar įdomiau? Ką vadovas pražysta., kad jam taip sekas? Aš numanau atsakymus. Žurnalistai rasot apstrakciai, tuščia info.

  Prieš 3 savaičių
 • Tiesiog

  atsakymas į: Cigonas Nuoroda

  Kas neaišku, ?! Tai ne nauja įstaiga, bazė veiklai yra, vadovas irgi yra, -parašytas projektas ir kalbama apie įgyvendinimą. Šaunuoliai, kad neliks nenaudojamos patalpos, kurios buvo atnaujintos taipogi iš paramos ES lėšų. Daugiau visi veikit, o ne pavydėkit ir kritikuokit. Sėkmės Auleliams !

  Prieš 3 savaičių
 • Jorunia

  atsakymas į: Tiesiog Nuoroda

  Anykščiuose visiems veikti neišeina yra išrinktieji-neliečiamieji

  Prieš 3 savaičių