Kadrai iš Vyčio apygardos 5-osios rinktinės istorijos.

Per 30 metų Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė kūrėsi, mokėsi, augo, keitėsi, tobulėjo. Nuo 1991 m. atėjusių pirmųjų 17 savanorių šiandien Rinktinėje tarnauja per 800 karių savanorių.
Bėgant metams, tarnaudami Tėvynei ir vykdydami Lietuvos kariuomenei iškeltus uždavinius, įgijome patirties, o kartu pasitikėjimo ir pripažinimo. Rinktinės kariai tapo geriau apmokyti ir parengti dalyvauti pratybose bei tarptautiniuose mokymuose, vykdyti jiems keliamas užduotis.

 

Rinktinės kariai 2005-2012 m. tarnybą vykdė taikos palaikymo operacijose Kosove, Afganistane. Nuo 2018 m. kariai jau du kartus vyko į Jungtinių Tautų vadovaujamą situacijos stabilizavimo misiją Malyje MINUSMA.
Bendradarbiavimas su Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-osios, plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinių šauliais, Latvijos Zemessardzes 3 Latgalos brigados 34, 55 ir 56 batalionais, 1 Rygos brigados 53 batalionu kariais, civilinėmis viešojo sektoriaus bei privataus verslo organizacijomis yra neatskiriama dalis tobulinant ir įgyvendinant Vyčio rinktinės veiklą ir karių karinį rengimą. Rinktinės atsakomybės rajonuose esančios Panevėžio miesto ir rajono, Pasvalio, Kupiškio, Anykščių, Rokiškio, Biržų, Utenos, Zarasų rajonų savivaldybės kartu su kariais savanoriais dalyvauja Valstybinių švenčių ir kitų bendrų renginių metu, teikia pagalbą Rinktinės kariams įgyvendinant karinio rengimo užduotis.
Geranoriška sąveika, bendradarbiavimas, pagalba leidžia džiaugtis Rinktinės karių karinio rengimo, sportiniais ir kitais pasiekimais, ugdyti ir puoselėti karių tautos dorovinę bei patriotinę dvasią, pasiryžimą ginti Tėvynės laisvę.
Minėdami Rinktinės įkūrimo dieną, dėkojame visiems kariams savanoriams – veteranams, prisidėjusiems prie Rinktinės įkūrimo, visiems buvusiems Rinktinės vadams už Jų pasiaukojimą, pasiryžimą, už dalelę širdies paaukotą Rinktinės kūrimui ir vystymui. Tegul mūsų šūkis - „Mūsų galia – meilė Tėvynei" - įkvepia mus ateities tarnybai Vyčio rinktinės, Lietuvos Kariuomenės ir Tėvynės Lietuvos bei jos žmonių labui.
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kūrimosi ištakos siekia 1991 metus, kai pirmieji savanoriai, vedami patriotiškumo, stojo į Krašto apsaugos departamentą (KAD). Oficiali rinktinės įkūrimo data 1991 m. balandžio 22 d., kai KAD generalinio direktoriaus įsakymu buvo įkurta Panevėžio rinktinė.
Šiandien Vyčio rinktinę sudaro štabas, Štabo ir aprūpinimo kuopa ir 9 pėstininkų kuopos, įsikūrusios Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Zarasų miestuose. Rinktinėje tarnauja daugiau nei 800 karių savanorių ir daugiau nei 70 profesinės karo tarnybos karių.

 

Rinktinės informacija