Mūrinis namas Kavarsko seniūnijos Budrių kaime, kuriame kilo gaisras, yra atokiau nuo kaimynų, ties Budrių kaimo sankryža. Tai socialinis būstas. Kadais šiame pastate veikė Budrių pradžios mokykla, vėliau buvo įkurta kolūkio kontora, o antrame aukšte veikė biblioteka. Kai Šovenių kaime pastatė naują didžiulį pastatą, ten persikėlė ūkio kontora, pradėjo veikti kultūros namai. Tuomet Budrių kaime, mūriniame dviaukštyje įrengė butus, apsistodavo kolūkio darbuotojai. Nelikus kolūkių, pastatas buvo pritaikytas socialinėms reikėms.

 "Skaudžiasia nelaimė, kokia tik gali būti. Maži vaikai miegojo antrame aukšte. Įkritus luboms, jie sukrito į pirmą aukštą žemyn. Labai skaudu. Iš septynių tąnakt nakvojusiųjų liko gyvi tik trys, kurie spėjo išsigelbėti pro langus. Taip, tai buvo gana problematiška šeima, stebima ir prižiūrima socialinių darbuotojų, bet skausmas didžiulis, ypač dėl mažųjų", – nelaimės vietoje apgailestavo susibūriavę budriečiai, šoveniečiai.

Lina Dapkienė

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.