Archyvinė nuotrauka

Anykščių rajone mažėja gyventojų skaičius, biudžetinių įstaigų pastatai dėvisi,o jų remontams ne visada rajono biudžete atsiranda pinigų, žmogiškieji darbo ištekliai neina jaunyn, todėl Anykščių rajono savivaldybė ėmėsi optimizacijos. Pirmiausia pareigybių skaičius sumažintas Anykščių kultūros centre, toliau savivaldybės žvilgsnis krypsta į Anykščių L.ir S.Didžiulių viešąją biblioteką...
Ką manote apie optimizaciją, kuri mažai ką turi bendro su sąvoka "optimizmas"? Ką dar, besikeičiant šių dienų tendencijoms, būtina Anykščių rajone optimizuoti?
Jūsų komentarus išspausdinsime antradienio laikraštyje "Anykšta".

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Patriotas

  Nuoroda

  Jei kulturos namų, bibliotekų pastatai pasidarė avarinės būklės tai kalta rajono valdžia ir tų kultūros įstaigų vadovai. Pastatuis reikia remontuoti, prižiūrėti, nedaleisti iki avarinės būklės. Kai tris dešimtmečius neremontuoji, netvarkai, tai belieka optimizavimu prisidengus tokias įstaigas uždaryti Argi kas pripažins savo aplaidumą?.Kaimo žmonės ne tokių čiūdų matė, viską iškentėjo, iškentės ir be kultūros.

  Prieš 2 mėnesių
 • Senjoras

  Nuoroda

  Liūdna, kad gerovės valstybėje stengiamasi kuo daugiau viską panaikinti, uždaryti, senjorus kuo greičiau išvaryti į pensiją. Tokiu keliu einama ir Anykščiuose. Toks kelias neprives prie gero. Kultūrą sunaikinti lengva, bet atkurti sunku.

  Prieš 2 mėnesių
 • Kodėl

  Nuoroda

  kalbama tik apie kultūros namų uždarymą ir etatų panaikinimą? O kodėl tuo klausimu tyli ponai Kutka ir Verbickas, ar bibliotekos ir muziejai jau ne kultūros įstaigos? Reikia kuo labiau naikinti kaimų bibliotekas. Grąžinkit bibliobusą su Antanu Žviku, kiek lėšų bus sutaupyta. Dabar kaip anekdotas kai kurios bibliotekos. Kaime likę gal 20 gyventojų ir tie patys nesilanko bibliotekoje, o biblioteka veikia, bibliotekininkė snausdama dar algą gauna nežinia už ką. Optimizacija turi visas įstaigas paliesti.

  Prieš 2 mėnesių
 • Taigi

  Nuoroda

  Ėjo metai, tarybiniais laikas sukurtas materialinis ir dvasinis turtas mažėjo. Dabar beliko pabaigti optimizuoti likučius.
  Kol ES dalija išmaldas, tai Lietuva, rajonai dar laikosi. Kai išmaldų kranelis užsidarys, tai kiauras ubagynės laivas nuskęs.

  Prieš 2 mėnesių
 • mokesčių mokėtojas

  Nuoroda

  Kas blogo, jei mažinami biudžetininkai?

  Prieš 2 mėnesių
 • Taigi

  atsakymas į: mokesčių mokėtojas Nuoroda

  O kas gero, jeigu jie bedarbiais tampa?

  Prieš 2 mėnesių
 • Anykštėnas

  Nuoroda

  Po optimizacijos vėliava slypi darbo vietų naikinimas, likusių darbuotojų išnaudojimas ir paskutinė emigracijos banga. Naikinimas dabar oriai vadinamas "optimizacija".

  Prieš 2 mėnesių
 • Nuves

  Nuoroda

  Nuves ten anykscius kur dabar randasi mirstantis kaimas troskunai svedasai ir t.t.

  Prieš 2 mėnesių
 • Lietuva

  Nuoroda

  Ateina musu tauteles pabaigos pradzia-kadangi naikinam vienas kita, vardan laisves.. ir taip jau 30metu!!!kol nesuprasim, kad vastybes pajamos turi buti, ne tik iš mokesčiu-gyventoju tik mažes ypač regionuose...

  Prieš 2 mėnesių
 • Jadze iš Svedasu

  Nuoroda

  Visai durna mintis uždarinėt kultūras įstaigas. Negi valdžia tokia nesupratinga, kad takiu žingsniu imas. Negi kaima žmogus važiuos 30 ar 40 kilometrų lig rajona centra, kad pamatyt kokį koncertą ar spektaklį ar knygą iš bibliotekas pasiimt. Negi visi turi autamabilius, a autobusai retai kur bevažinėja. Kaima žmogus sedes namie ir nematys kulturas, gal girtaus, gal nabadžiaus. Rajkia ne uždarinet kulturas istaigas kaimi, ale da daugiau jų atidaryt. Kaimiečiai irgi nori but šviesūs žmones, ale daug kas nori jas padaryt tamsuoliais.

  Prieš 2 mėnesių
 • Linkėjimai senai pindai

  atsakymas į: Jadze iš Svedasu Nuoroda

  Debilka tujei vištgaidynė. Komentuok apie komunalinį, bo labiau nusmanai. Pasjėmis knygų, kad i už 20 KM. skaityti ilgai i nuobodžii. Pasjėmis bonki už 20 KM tik pist ir suskaitai. Neprasgers joks kaimus.

  Prieš 2 mėnesių
 • Pradėti nuo...

  Nuoroda

  Seimo ! Maźint parazitus mintančius mūsų pinigais ,užteks už tokį “ darbą “ kelnių trynima ,ir 50 sėdinčių.

  Prieš 2 mėnesių
 • Skaitytojas

  Nuoroda

  Mažinti darbuotoju ( sėdinčių ) skaičių visose biudžetinėse įstaigose ,nes daugumoj sedi švogerkos ir kiti giminaičiai .

  Prieš 2 mėnesių
 • Gerbiamasis

  atsakymas į: Skaitytojas Nuoroda

  Nu va apie tai ir kalba, kad mažina biudžetinių įstaigų darbuotojus. Pradeda nuo kultūrinės, po to bus biblioteka. Ale kaip tamsta klausa? Maži koks partinis, kad taip įtakoji?

  Prieš 2 mėnesių
 • Pesimistas

  Nuoroda

  Optimizacija nereikia sutapatinti su žodžiu "optimistas", nereikia galvoti, kad tai džiaugsmas, teigiamas dalykas. Optimizuoti- tai reiškia mūsų laikais uždaryti, panaikinti. Todėl ir planuojama rajone uždaryti, panaikinti kai kurias kultūros įstaigas, prisidengiant optimizavimu. Visuomenė nelabai supranta, kas rajone vyksta. O vyksta negeri dalykai: uždaromos mokyklos, bibliotekos, kultūros namai, paštai, naikinami autobusų maršrutai. Kažin ar kas paskaičiavo, kiek per nepriklausomos Lietuvos laikus Anykščių rajone buvo pastatyta, įrengta naujų mokyklų, kultūros, sveikatos apsaugos ir pan. įstaigų ir kiek buvo sunaikinta, uždaryta? O reiktų paskaičiuoti ir viešai paskelbti.

  Prieš 2 mėnesių
 • Pesimistui

  atsakymas į: Pesimistas Nuoroda

  Tuo pačiu reiktų paskaičiuota kiek pastatyta bažnyčių, linų braukyklų, maniežų, vandens malūnų, dervos varyklų...

  Prieš 2 mėnesių
 • Nuomonė

  Nuoroda

  Išlikęs sovietinis įstaigų tinklas, kai kaimuose gyveno kelis kartus daugiau žmonių. Prisiminkim kiek kolchoze dirbo žmonių? Šimtai. Dabar tą patį žemės plotą apdirba šeima. Žemės ūkį sureguliavo rinka, o kultūros įstaigų niekas nereguliavo. Jau pavėluota. Mano sesė gyvena socialistinėje Švedijoje. Ten 15000 gyventojų turinčioje savivaldybėje dirba 15 kultūros darbuojų, yra 5 kultūros įstaigos. Bet mes turtingi, galim išlaikyti dešimtis įstaigų ir šimtus etatų

  Prieš 2 mėnesių
 • Juozas

  Nuoroda

  Mano galva kažkada ir kolūkiai buvo tam tikros šalies tos santvarkos optimizmas, bet puikiai žinome, kad ir kiek buvo stengiamasi, jų veikla nesukūrė tokios pridėtinės vertės, ką sukuria privatus ūkis.
  Taigi tas rajono pavaldžių biudžetinių įstaigų optimizavimas tai tik kaip šlapios virvės tempimas sau iš paskos. Reikia esminių pertvarkų, suekiant išlaikyti gyventojams prieinamas viešasias paslaugas, bet mažinant biurokratinį, biudžetinį aparatą. ES ir Vyriausybės rekomendacijos ragina savivaldybes skatinti veiksmus ir daugumą viešųjų paslaugų perduoti nevyriausybinėms organizacijoms ar privačiam verslui, kurie turi patirties savo veiklos srityse ir greičiau prisitaiko prie poreikių bei kintančių išorinių aplinkybių.
  Biudžetinės ir savivaldybės kontroliuojamos įstaigos daugiau užsiima veiklos imitavimu be tikslo siekimo, prisitaikydamos prie politikų diktuojamos valios.

  Prieš 2 mėnesių
 • Taigi

  atsakymas į: Juozas Nuoroda

  Privatus ūkis tiek prikūrė, kad iš Lietuvos liko ubagynė.

  Prieš 2 mėnesių
 • Ančiukui

  atsakymas į: Juozas Nuoroda

  tiesą sakai, Donaldai

  Prieš 2 mėnesių
 • nuomonė

  Nuoroda

  Pirmiausiai optimizuoti reikia savivaldybę,šitiek skyrių skyriuose skyrelių,ir krūvos specialistų ir niekas už nieką neatsako.,ko paklausi to negausi

  Prieš 2 mėnesių
 • Optimizuos

  Nuoroda

  Optimizuos Okuličiūtės dvarelį-dar reikia trijų etatų. Tilto gatvės gargarams bent penki etatai. Savivaldybėje dar reiktų bent dešimt etatų. Biudžetininkų nesumažės.

  Prieš 2 mėnesių