Absoliučiai daugiausia pirmumo balsų per rinkimus Anykščių rajone surinko vicemeras Sigitas Obelevičius (1959). Antrąją vietą užima meras Alvydas Gervinskas (1665).

 

Absoliučiai daugiausia pirmumo balsų per rinkimus Anykščių rajone surinko vicemeras Sigitas Obelevičius (1959). Antrąją vietą užima meras Alvydas Gervinskas (1665).

 

Lietuvos krikščionys demokratai

 

A.Daugilytė 251

R.Griauzdė 236

S.Steponėnas 169

M.Baliuka 106

V.Patumsis 277

N.Braukylienė 88

J.Šimoliūnas 93

R.Glebas 31

A.Pociūnienė 50

K.Grigaliūnas 112

J.Dumčius 60

 

Liberalų ir centro sąjunga

 

A.Gervinskas 1665

A.Gilys 394

V.Preidys 618

R.Lapinskas 812

R.Vitkus 327

J.Griciūtė 365

S.Rasalas 685

A.Simonavičius 321

A.Katliorius 453

A.Šerėnienė 279

V.Gustienė 461

A.Žemgulis 191

A.Gansiniauskas 457

A.Jurkus 285

J.Pupkienė 204

A.Sirgėdas 95

R.Kutka 175

A.Pajarskienė 256

B.Vitkūnas 73

V.Germanavičius 240

R.Gudonienė 100

I.Andrukaitienė  236

A.Kirvėla 81

A.Simanonienė 63

S.Meškauskienė 74

L.Savičienė 11

D.Perevičienė 7

N.Grybienė 9

 

Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)

 

A.Žemaitis 377

J.Vinciūnas 214

Ž.Smalskas 223

R.Grikevičius 194

R.Slapšinskienė 196

V.Kavaliūnas 134

J.Šiaučiulis 151

J.Mikuckienė 74

A.Bukauskas 84

A.Paulauskienė 99

R.Butėnas 139

N.Anusienė 49

A.Klimašauskas 3

R.Smalskienė 130

R.Staponaitis 58

A.Titenis 84

N.Radušienė 55

A.Juška 115

 

Lietuvos socialdemokratų partija

 

D.Krikštaponis 704

V.Juodelis 569

E.Pajarskas 415

V.Pažėrienė 532

R.Gižinskas 404

D.Žiogelis 309

D.Kelevišius 107

R.Lesnikauskienė 146

N.Vanagienė 182

R.Bukelis 425

A.Šidlauskas 125

O.Žiezdrys 96

I.Lackuvienė 104

A.Jankauskas 122

A.Gražys 145

A.Žala 126

R.Tunkevičienė 139

J.Stanevičius 73

I.Stasiukaitienė 43

I.Paušienė 60

A.Rabašauskienė  42

J.Jurkėnas 196

 

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

 

A.Baura 679

AMačiulis 358

G.Puzinienė 241

P.Šostucha 339

A.Kiaušas 307

K.Daškevičius 158

R.Navašinskienė 210

P.Navikas 93

K.Kviklys 119

I.Černiauskas 170

A.Terminskas 310

N.Barkauskienė 194

P.Vaišvilienė 150

B.Šostuchienė 287 

 

Tėvynės sąjunga

 

S.Obelevičius 1959

O.Repečkienė 1193

P.Petrylienė 440

V.Milaknis 558

G.Klimkevičius 1178

V.Bernatavičius 614

R.Jurkėnas 1205

A.Ambraškaitė 199

V.Dulevičienė 369

S.Rainienė 371

A.Liogė 271

G.Girniukaitis 79

B.Aleknavičius 129

A.Giraitis 103

A.Krikščiūnas  337

K.Gokas 133

R.Kripaitienė 157

L.Daugėlienė 135

D.Kazlauskienė 212

V.Abraškevičienė 197

R.Pilkienė 98

A.Janušis 134

A.Spundzevičius 70

Z.Navickas 115

D.Žąsinas 95

G.Kulbokienė  17

E.Musteikis 20

V.Kalibatienė 22

V.Raišelis 10

V.Zuzevičius 9

B.Palionis 48

 

Darbo partija

 

R.Sargūnas 378

B.Kavolienė 252

A.Ananka 274

G.Žukauskienė 147

V.Zlatkus 173

R.Paltinas 173

P.Pretkus 132

V.Knieža  99

V.Čikiliovas  156

A.Šajevičius 121

J.Mačys  88

J.Mačiulaitienė 76

R.Šidlauskaitė 77

Ž.Zlatkuvienė 79

J.Šereika 87

B.Pilkauskas 79

A.Šiukščius 87

V.Baliuckas 45

L.Katinienė 55

I.Masiokienė 65

P.Maišelis 84

P.Meliauskas 83

R.Minkevičienė 36

V.Šukienė 34

G.Pranskūnienė 67

 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

 

A.Antanavičius 102

V.Raugalienė  108

N.Januškienė 96

V.Januška 78

E.Šilaika 95

A.Čielis 38

Ž.Loginova 45

D.Mažvylienė 67

J.Girnienė 37

J.Dūdaitė  47

 

Naujoji sąjunga

 

V.Vaičiulis 318

S.Jovaiša 331

K.Jacunskas 289

A.Janickas 179

R.Matiukas 132

J.Šakalys 125

A.Motekaitienė 76

V.Tutkus 84

Z.Vinciūnas 94

R.Aleksiejūnas 45

V.Padūmienė 101

T.Labeckas 31

S.Burneikienė 41

E.Šiukščiuvienė 51

A.Jasikonis 68

A.Kaštaljanovas 32

J.Ivanauskienė 50

D.Juodelis 147

 

    

Vidmantas Šmigelskas
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.