Į viešumą besibraunanti aktyvi moteris savo gyvenimą su dvasininku norėtų laikyti po devyniais užraktais.

 

 

Metė iššūkį bažnyčiai

 Panevėžio rinkimų istorijoje – dar negirdėtas dalykas. Į miesto valdžią eina nepaprasto drąsumo ir itin kraštutinių pažiūrų moteris, savo asmeniniu gyvenimu išdrįsusi mesti iššūkį Katalikų bažnyčios dogmoms.

„Panevėžio rytui“ pavyko išsiaiškinti, kad Valstiečių liaudininkų partijos sąraše įrašytos žinomos daugiabučių namų gyventojų gynėjos Gitanos Mileikaitės gyvenimo draugas yra kunigas.

Ši pora augina ir savo meilės vaisių – beveik ketverių metų dukrą. Tačiau vaiko gimimo metrikuose įrašyta, kad jo tėvas nėra žinomas.

G.Mileikaitė nėra ištekėjusi, nes tokio ryšio įforminti pagal galiojantį bažnyčios įstatymą kunigams – celibatą – ji ir jos širdies draugas negalėtų.

Šios 33 metų moters mylimasis yra savo pareigas bažnyčiai stropiai atliekantis Anykščių rajono Traupio parapijos klebonas Gintautas Gudas.

 Įsikūrė netoli vyskupo

 G.Mileikaitės ir G.Gudo meilės istorija trunka jau beveik aštuonerius metus. Jaunuoliai susipažino Pasvalyje – jų abiejų gimtajame krašte, paskui persikraustė į Panevėžio kraštą.

Pora pernelyg nesislapsto nuo žmonių akių – jie dažnai matomi kartu ir Panevėžyje, ir Vilniuje.

G.Gudo automobilis – juodas apynaujė audinė nuolat stovi prie G.Mileikaitės daugiabučio, moters svečiai yra matę jį ne kartą jos bute kaip šeimininką, itin gražiai globojantį vaiką. G.Mileikaitės stacionariu telefonu taip pat kartais, anot panevėžiečių, atsiliepdavo jų meiliai vadinamas „Gintukas“.

G.Mileikaitės namas Danutės gatvėje stovi ypatingoje vietoje – prieš pat katedrą. Gal tai ir atsitiktinumas, o gal ir ne – du vienas kitą mylintys žmonės įsikūrė paties vyskupo panosėje.

Vyskupas Jonas Kauneckas gyvena tik per vieną namą ir kelią nuo G.Mileikaitės namo. Iš kitos katedros pusės yra ir Panevėžio vyskupijos kurija.

Pavogė kunigo automobilį

G.Mileikaitės kaimynai neslepia jau daug metų žinantys, kad jų namo bendrijos pirmininkė gyvena su kunigu. Tačiau iš pradžių ilgą laiką žmonės manę, kad tai kokios nors netradicinės pakraipos kunigas, kuriam bažnyčia leidžia gyventi su moterimis.

Kad jų name su G.Mileikaite jau apie penktus metus gyvenantis juodbruvas, apkūnus vyras yra kunigas, kaimynai išgirdo iš policijos. Vos atsikrausčius šiai naujai porai į jų namą, buvo pavogtas jos automobilis.

Policija atvykusi ėmė klausinėti, kuriame bute gyvena kunigas. Visi kaimynai ėmė purtyti galvas, kad tokio nepažįstantys. Galop visi patarę eiti pas naujakurius – pareigūnai ten ir užsibuvo.

Po to buvo byla teisme ir pagal jos dokumentus gyventojai atsekė, kad šis vyras – G.Gudas, o jo pareigos – katalikų kunigas.

Vienas taksistas, pamatęs G.Gudo automobilį, mestelėjo: „Ką, jūsų name gyvena kunigas?“ Nusistebėjus, iš kur jis žino, vairuotojas atrėžė, kad užsienyje su „žuvele“ – tokia emblema – važinėja tik kunigai.

G.Gudo automobilis, kaip tvirtino kaimynai, prie Danutės gatvės namo stovi bemaž kiekvieną dieną ir naktį. Kunigas matomas ir G.Mileikaitės bute su atskiru įėjimu pirmame aukšte, ir jų užsitvertame žemės lopinėlyje – kai ilsisi ar pjauna žolę.

Pristato kaip pusseserę

Jau šiems žmonėms gyvenant kartu Danutės gatvėje G.Mileikaitė susilaukė savo pirmagimės.

Gyventojams nuėjus pas G.Mileikaitę mokėti mokesčių, šioji nuolat liepianti vyrui prižiūrėti vaiką.

„Ginte, išvesk mergaitę. Ginte, paimk mergaitę“, – tokius G.Mileikaitės žodžius tvirtino girdėję kaimynai.

Savo gyvenimo draugą G.Mileikaitė kaimynams yra pristačiusi kaip projektavimo firmos vadovą. Šis „projektuotojas“, anot liudininkų, bandė pats savo rankomis sustatyti metalinį garažą laisvame plote kitoje kelio pusėje, tačiau gyventojams subjurus, viską pats ir išardė.

Tačiau nuo užvakar, kai „Panevėžio rytas“ pradėjo domėtis šia tema, kaimynai teigė girdėję kažkokį sujudimą G.Mileikaitės bute, tarsi verksmą, tarsi šauksmus, o po to visi dingę. Vakar bute nebebuvo nieko, abiejų šeimos automobilių irgi nebuvo matyti.

Galop atsirado pažįstamų, turinčių giminių Traupyje. Miestelio gyventojai iš karto pasakė, kad tai, jog jų klebonas gyvena su moterimi ir augina vaiką – seniai ne naujiena.

Traupio žmonės pažįsta ir G.Mileikaitę – ją ganytojas savo avelėms pristato kaip savo pusseserę. Žmonėms iš to, aišku, tik juokas.

 Supratę tiesą patyrė šoką

 „Kai mes supratome visą tiesą, mums buvo šokas. Aš, katalikė, kaskart einu į bažnyčią ir niekaip negaliu priprasti prie tokio įžūlumo“, – sakė viena gyventoja.

Labiausiai žmonėms nuostabu, kad G.Mileikaitė nieko nesibaimindama eina į viešumą – iš pradžių tapo Daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidente mieste, o dabar dar į politiką drąsiai žengia.

„Taigi jos gyvenimą dabar po kaulelį visi išnarstys, kaip ji apie tai nepagalvojo“, – stebėjosi ta pati moteris.

 Pešėsi kelios partijos

 Panevėžyje G.Mileikaitė išgarsėjo bemaž prieš dvejus metus, kai su daugiabučių atstovais privertė miesto valdžią pačią panaikinti neteisėtą prievolę gyventojams valyti jiems nepriklausančias teritorijas.

Jauna moteris pasirodė kaip itin drąsi, protinga ir iškalbinga lyderė, galinti patraukti paskui save pulkus pasekėjų. Dėl šios moters prieš rinkimus, redakcijos žiniomis, pešėsi net kelios partijos.

Tačiau G.Mileikaitė pasirinko „valstiečius“, o tiksliau, anot jos pačios, – moteris. Mat ši partija sudaryta buvusios Moterų partijos pagrindu ir jai Panevėžyje vadovauja apskrities viršininkė Gema Umbrasienė. Maloniai, moteriškai šiltai bendraujanti G.Mileikaitė nesunkiai pelnė ir G.Umbrasienės pasitikėjimą.

„Panevėžio rytui“ G.Umbrasienė aiškino apie G.Mileikaitės gyvenimą nesidomėjusi, jai buvęs svarbus šios moters aktyvumas ir nuveikti darbai. Skandalingus faktus ji išgirdusi tik iš „Panevėžio ryto“ korespondentės.

 Bedarbė gyvena prabangiai

 G.Mileikaitė rinkimų anketoje prisistato kaip ūkininkė, nors turi du bakalauro diplomus – pedagogės ir teisininkės. Jos pomėgis – kelionės.

Žurnalistei jauna moteris yra pasakojusi, kad su vyru stato namą Anykščių rajone, ant Šventosios upės kranto – ten būsianti kaimo turizmo sodyba.

G.Mileikaitė yra gyrusis, kad daug keliauja po užsienį – mačiusi daug egzotiškų šalių. Tačiau iš kokių lėšų tos kelionės, iš kur toks viešai matomas prabangus jos gyvenimas, kaimynams nesuvokiama – moteris niekur nedirba, išskyrus DNSBA prezidentės pareigas, kurios oficialiai nėra apmokamos.

Kaip pasakojo šios asociacijos nariai, jie G.Mileikaite nuo pernai jau nepatenkinti. Prezidentė staiga padidinusi nario mokestį ir siekianti, kad jai už darbą būtų mokama nemaža suma.

G.Mileikaitės turto deklaracijoje – nemažas turtas.

Vien piniginių lėšų G.Mileikaitė nurodo turinti per 100 tūkstančių litų, privalomo registruoti turto už beveik 200 tūkst. litų, vertybinių popierių – už 30 tūkst. litų. Paskolų ji nėra paėmusi.

Ši moteris yra savininkė dviejų butų Pasvalyje bei Panevėžyje, taip pat dviejų žemės sklypų ir turi šešių bendrovių akcijų.

 Į gimtinę užsuka retai

 Kunigas G.Gudas kilęs iš Pasvalio rajono Saločių miestelio. Jis buvo vienintelis vaikas šeimoje. Abu tėvai jau iškeliavę Anapilin.

Į gimtuosius Saločius G.Gudas atvažiuoja retai. Jo gimdytojų namai stovi tušti.

Įgijęs vidurinį išsilavinimą G.Gudas ne iš pradžių pasirinko dvasininko kelią. Būsimasis kunigas metus studijavo Lietuvos žemės ūkio universitete. Tačiau mokslų nebaigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją.

Vienerius metus dvasininkas stažavosi užsienyje, jis Vokietijoje gilino teologijos žinias.

 Persipynė abiejų keliai

 Gavęs kunigo šventimus 1998-ųjų vasarą G.Gudas buvo paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaru.

Pasvalyje G.Gudo keliai persipynė su muzikos mokytoja G.Mileikaite.

Pedagogė sekmadienių vakarais bažnyčioje vykusiose jaunimo Mišiose akompanuodavo choristams klavišiniu muzikos instrumentu, o vikaras G.Gudas melsdavosi prie altoriaus.

Kunigas su G.Mileikaite susitikdavo ne tik pamaldų metu. Jie bendravo ir P.Vileišio gimnazijoje.

Tuo metu mokytoja dirbo šios mokymo įstaigos direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui, be to, vaikams vedė muzikos pamokas. Dvasininkas G.Gudas mokiniams dėstė tikybą.

Pirmojoje parapijoje vikaras dirbo mažiau nei metus. Panevėžio vyskupo sprendimu iš Pasvalio jis buvo perkeltas į Anykščių rajono Traupio parapiją klebonu. Neilgai trukus išsikraustė ir G.Mileikaitė. Moteris kūdikio susilaukė jau gyvendama Panevėžyje.

Pasvaliečiai spruko šalin

 Keli Pasvalio gyventojai pasakojo su reikalais nuvykę į Vilnių ir visai atsitiktinai kunigą G.Gudą ir G.Mileikaitę sutikę prekybos centre „Akropolis“.

„Jie atrodė kaip sutuoktiniai, kartu vaikščiojo po centre įsikūrusią maisto prekių parduotuvę „Maxima“. Pamatę juos, pasijutome nejaukiai, nes girdėjome kalbas, kad jie gyvena kartu ir susilaukė vaiko. Todėl pasistengėme išvengti akistatos ir nuėjome į šalį“, – pasakojo pasvaliečiai.

 Vaiko tėvas nežinomas

 Su G.Mileikaite „Panevėžio rytas“ šia tema kalbėjo du kartus. Pirmą kartą moteris pasakė, kad apie asmeninį gyvenimą nekalbės, nes tai yra jos privatus reikalas.

Pašnekovė tiktai pasakė, kad jos vaiko tėvas yra nežinomas. Tuomet žurnalistei teko klausti, ar jis buvo pradėtas dirbtinio apvaisinimo būdu, ar vienu metu buvo tiek daug vyrų, kad motina net nebeatrenka, kuris iš jų galėtų būti jos vaiko tėvas.

Į tai G.Mileikaitė atsakė: „Nenorėčiau komentuoti“.

 Tarp pažįstamų – daug vyrų

 Ir per pirmą, ir per antrą pokalbį moteris neslėpė, kad G.Gudą gerai pažįsta – jis esąs labai geras jos draugas dar nuo Pasvalio laikų.

Su klebonu G.Gudu ji bendraujanti daug – susiskambinanti per savaitę ir po keturis penkis kartus, susitinkanti ir penkis, ir vieną kartą. Kartu su šiuo vyru ji neneigė keliavusi ir po užsienį.

Moteris nesistebėjo, kad ją žmonės mato su kunigu. Tačiau ją esą žmonės mato ir su kitais vyrais, pavyzdžiui, politikais Ramūnu Vyžintu, Gintaru Šileikiu. Ji esą turinti daug draugų vyrų, kurie užeinantys ir į jos namus.

Galop moteris prisipažino, kad turi širdies draugą, tačiau – ne kunigą. Kas jis toks, pasakyti atsisakė, esą jam prižadėjusi to neatskleisti. Į žurnalistės patarimą, kad atskleidusi galbūt paprastą, laisvą nuo bažnyčios kanonų žmogų ji išgelbėtų kunigo reputaciją, G.Mileikaitė sureagavo neigiamai.

Moteris visą laiką, vienu metu ir pro ašaras, tvirtino, kad kalbos apie jos gyvenimą su klebonu G.Gudu – tik gandai. Nuo tų gandų jau seniai kenčianti ne tik ji, bet ir jos giminė.

Teigė nesąs vaiko tėvas

Vakar kleboną G.Gudą „Panevėžio rytas“ sutiko jo paties parapijoje, laidojant vieną garbingą tų apylinkių senolį. Klebonas puikiai atliko savo pareigas, jo balsas kapinėse prie karsto skambėjo sodriai ir maloniai.

Pasibaigus apeigoms klebonas trumpai šnektelėjo su žurnaliste. Nuo klausimo apie jo asmeninį gyvenimą kunigas nesutriko, ramiai atsakė, kad su G.Mileikaite yra tik pažįstamas, nesąs jos vaiko tėvas ir su ja negyvenąs.

Su šia moterimi, anot G.Gudo, jį sieja tik sena draugystė, tačiau išvykęs iš Pasvalio jis su ja bendraująs labai retai – susitinkąs maždaug kartą per mėnesį.

Klebonas tikino, kad šiai ir panašioms draugystėms neturėtų ir laiko – dabar kaip tik baigiąs teologijos studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

Tik svečias parapijoje

Traupio miestelio žmonės nebuvo nusiteikę atvirauti su žurnalistais.

Vienos parduotuvės pardavėjos tikino, kad apie kleboną tegali pasakyti tik gera, jokių panašių gandų negirdėjusios. Kitos parduotuvės darbuotoja į klausimą apie klebono ryšius jau paslaptingai nusijuokė.

Viena traupietė pasakė, kad gandų apie klebono gyvenimą su moterimi ir vaiką ji girdėjusi, bet daugiau kalbėti atsisakė.

Vienos sodybos gyventojai išsitarė, kad nuėję į Mišias kartais mato svetimą kleboną – šis paaiškinantis, kad vietinis išvykęs dirbti ir rinkti aukų į Vokietiją.

Tikintieji aiškino, kad jų klebonas parveža nemažai lėšų iš užsienio ir už tai sutvarkė bažnyčią. Tačiau kiti tiesiai rėžė, kad G.Gudas nepalyginamai prastesnis už amžinatilsį buvusįjį – tas vietoje gyvenęs, su visais bendravęs, o šitas – tik svečias: atbūva pamaldas, purpt ir jau nebėra, kažkur išlėkęs.

Nors klebonas viešai deklaruoja, kad gyvena Traupyje ir jo lange kartais vakarais dega šviesa, stovi tas pats automobilis, kuris matomas ir Panevėžyje, Danutės gatvėje, tačiau žmonės sakė, kad jis klebonijoje neturi šeimininkės ir nuolat laksto visur automobiliu.

 Tektų duoti išlaikymą vaikui

„Gal jūs klystate. Panevėžyje šis kunigas retai lankosi“, – neslėpė nustebimo vyskupas J.Kauneckas.

Jo Ekscelencija teigė, kad pirmiausia viską išsiaiškins, o po to jau spręs. Jeigu faktai pasitvirtintų, anot vyskupo, apie G.Gudo kunigystę neįmanoma būtų ir šnekėti. O vaikui bažnyčia turėtų duoti išlaikymą.

„Žmonių moralė degradavusi, tokios pačios problemos ir kunigijoje“, – sakė J.Kauneckas ir manė, kad panaikintas celibatas nieko nepakeistų.

Apie G.Gudą vyskupas atsiliepė tik geru žodžiu, jis pats dalyvavęs vasarą Šv. Onos atlaiduose Traupyje ir likęs patenkintas. Jaunas klebonas labai gražiai suremontavęs parapijos namus, lėšų tam gavęs ir iš Vokietijos, kur yra mokęsis.

 “Panevėžio rytas” 2007-02-15

 

 

Limina KEPALAITĖ, Sigitas SAVICKAS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.