2002-ųjų rinkimus laimėjo Dariaus Gudelio liberalai
2000-ųjų Anykščių rajono Tarybos rinkimus laimėjusi Leono Alesionkos vadovaujama LDDP ryškias pergales šventė visose keturiose Anykščių miesto apylinkėse. Po pustrečių metų, per 2002-ųjų rinkimus miestiečiai puolė į priešingą pusę - visose miesto apylinkėse triumfavo Dariaus Gudelio liberalai, laimėję rinkimus ir visoje apygardoje.

 

2000-ųjų Anykščių rajono Tarybos rinkimus laimėjusi Leono Alesionkos vadovaujama LDDP ryškias pergales šventė visose keturiose Anykščių miesto apylinkėse. Po pustrečių metų, per 2002-ųjų rinkimus miestiečiai puolė į priešingą pusę -  visose miesto apylinkėse triumfavo Dariaus Gudelio liberalai, laimėję rinkimus ir visoje apygardoje.

2000-aisiais LDDP daugiausiai balsų surinko 16 iš 37 apylinkių. 12-oje nugalėjo konservatoriai, 8-ose Valstiečių partija, 1-oje (Šeriuose) LSDP.

2002-aisiais 17-oje apylinkių stipriausi buvo liberalai, 11 –oje „valstiečiai“, 5- LSDP, 3- konservatoriai, 1-oje (Dabužiuose) krikščionys demokratai.

Konservatoriams abiejuose rinkimuose buvo ištikimi Traupio ir Levaniškio rinkėjai. Valstiečiai ir 2000 ir 2002 metais laimėjo rinkimus Šovenių, Staškūniškio (šiame kaime gyvena partijos skyriaus lyderiai Bronislava ir Petro Šostuchos) ir Vašuokėnų apylinkėse. O 2002-aisiais Staškūniškyje surinkę 70 proc. balsų valstiečiai, ko gero, pasiekė savotišką rekordą. Netgi Sigito Obelevičiaus „tėvonijoje“ Traupyje  už jo vadovaujamą konservatorių partiją balsuoja „tik“ apie 60 proc. rinkėjų.

Tradiciškai didesnėse apylinkėse sėkmė lydi didesnes partijas. 2002-aisiais rinkimus Svėdasuose, Kavarske ir Troškūnuose laimėjo liberalai, 2000-aisiais Svėdasuose nugalėjo konservatoriai, o Troškūnuose ir Kavarske – LDDP.

2000-aisiais rinkimuose dalyvavo 60,92 proc. Anykščių rajono rinkėjų, o 2002-ais - 56,68 proc.

2000-aisiais LDDP laimėjo 8 vietas, konservatoriai -7, valstiečiai -3, Naujoji sąjunga  ir  LSDP -  po 2, Tėvynės liaudies partija, krikščionys demokratai ir liberalų sąjunga – po 1.

2002-aisiais liberalai iškovojo 8 mandatus, LSDP – 5, valstiečiai ir konservatoriai – po 4, krikdemai -2, Naujoji sąjunga ir liberaldemokratai – po 1 mandatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidmantas Šmigelskas
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.