Valstybinę vėliavą šiemet pakėlė jaunimo premijos „Už nuopelnus Anykščių kraštui“ laureatai.
Vasario 16 – ąją 12 valandą, kaip ir kituose šalies miestuose, Anykščių centre, prie paminklo Laisvei buvo pakelta valstybinė vėliava. Šiemet ši garbinga misija teko jaunimo premijų „Už nuopelnus Anykščių kraštui“ laureatams, Anykščių kultūros ir sporto centro auklėtiniams Gritei Apanavičiūtei, Edvinui Galiniui ir Dovilei Smagurauskaitei.

 

Vasario 16 – ąją 12 valandą, kaip ir kituose šalies miestuose, Anykščių centre, prie paminklo Laisvei buvo pakelta valstybinė vėliava. Šiemet ši garbinga misija teko jaunimo premijų „Už nuopelnus Anykščių kraštui“ laureatams, Anykščių kultūros ir sporto centro auklėtiniams Gritei Apanavičiūtei, Edvinui Galiniui ir Dovilei Smagurauskaitei.

 

Iškilmingą minėjimą vedusi Kultūros centro direktorės pavaduotoja Vilma Paulauskaitė pastebėjo, kad švenčiamos 89 – osios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės tėra tarsi vieno žmogaus gyvenimo tarpsnis, kuriame ne tiek daug metų Lietuva buvo laisva. „Nepriklausomybė trapi kaip žvakės liepsna, kurią gali užpūsti vėjo gūsis“, - sakė vedančioji ir pavyzdžiu, kaip mylėti Lietuvą ir dėl jos dirbti, priminė iš Anykščių krašto kilusį Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Steponą Kairį, sakiusį: „Tau Lietuva, kad būtum laisva ir demokratiška, skiriu visą savo gyvenimą“. Beje, į S. Kairio gimtinę Užunevėžio kaime (Kurklių seniūnija) Anykščių socialdemokratai iš karto po minėjimo nuvežė gelių puokštę.

Gausiai susirinkusius anykštėnus pasveikino ir stiprybės dirbti krašto gerovei linkėjo Anykščių meras Alvydas Gervinskas.

Lietuviškai į anykštėnus prabilęs Madonos rajono (Latvija) Tarybos pirmininko pavaduotojas Vytautas Bardišauskis linkėjo gerų darbų ir sveikatos, o nuoširdžiai anykštėnus pasveikinusi  Odeshiogo (Švedija) mero pavaduotoja  Kerstin  Svenson prisiminė, kad pirmą kartą Anykščiuose valstybinės vėliavos pakėlime Odeshogo bendruomenės atstovai dalyvavo prieš 10 metų.

Susirinkusiuosius pasveikino ir LR Seimo narys Vytautas Galvonas, kurio sveikinime nuaidėjo ir minorinė gaida, kad dabar iš Lietuvos  į užsienį išvažiavo daugiau žmonių, negu jų į Sibirą išvežė Stalinas.

 

Jonas Junevičius
jonas.j@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.