Mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius, administracijos direktorius Mindaugas Žiukas išvyko į Latviją kartu su meru.
Beveik tris dienas Anykščių rajonas yra likęs be valdžios. Susiklosčius ypatingai padėčiai, pavyzdžiui, įvykus kam nors panašaus į Sausio 13- tosios įvykius, Anykščių savivaldybėje nėra kam sušaukti aukščiausios rajono valdžios – gyventojus atstovaujančios rajono Tarybos, nes rajono meras ir vicemeras vienu metu yra išvykę į užsienį

 

 Beveik tris dienas Anykščių rajonas yra likęs be valdžios. Susiklosčius ypatingai padėčiai, pavyzdžiui, įvykus kam nors panašaus į Sausio 13- tosios įvykius, Anykščių savivaldybėje nėra kam sušaukti aukščiausios rajono valdžios – gyventojus atstovaujančios rajono Tarybos, nes rajono meras ir vicemeras vienu metu yra išvykę į užsienį.

Ketvirtadienį po pietų abu rajono vadovai - meras Alvydas Gervinskas ir mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius išvyko į Latviją. Susigiminiavusio su Anykščiais miesto Maduonos kvietimu rajono vadovai vyko pažymėti reikšmingo įvykio – šiomis dienomis sukako 10 metų, kaip Maduona bendradarbiauja su Estijos miestu Rapla.

Kad ši Maduonos ir Raplos draugystė ypač svarbi Anykščiams, rodo ir tai, kad mūsų delegacijos sudėtyje yra ir aukščiausias savivaldybės vykdomosios valdžios atstovas – administracijos direktorius Mindaugas Žiukas.

 Be šventinių koncertų ir priėmimo Madonoje anykštėnai dar ruošėsi apsilankyti  ir Rygos teatre.

Pagal Anykščių rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento 2 skyriaus 2.17 punktą, meras išvykdamas į komandiruotę, turi rašyti potvarkį nurodydamas kad kol jo nebus, mero pareigas eiti mero pavaduotojui. Spalio 26-28 dienomis išvykdamas į komandiruotę Latvijon, meras tokio potvarkio parašyti negalėjo, nes savo potvarkiu ....į Latviją komandiravo vicemerą ir administracijos direktorių.

 Plačiau - "Anykštoje"

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.