Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos Cheminių medžiagų departamento Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Vaclovas Beržinskas (dešinėje) AB „Anykščių Vosinta“ vadovui Jonui Mackevičiui siūlė ir vieną originalų kvapų naikinimo būdą – vanden
Šiandien į Anykščius buvo atvažiavęs Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos Cheminių medžiagų departamento Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Vaclovas Beržinskas. Jis kartu su savivaldybės vadovais, valstybinių įstaigų atstovais apžiūrėjo mėšlo saugyklas Kurkliuose, Piktagalyje ir Sausalaukės kaime (Svėdasų sen.) ir patarė, kokių priemonių imtis, kad į gyvenvietes nesklistų kiaulių mėšlo kvapai.

Šiandien į Anykščius buvo atvažiavęs Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos Cheminių medžiagų departamento Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Vaclovas Beržinskas. Jis kartu su savivaldybės vadovais, valstybinių įstaigų atstovais apžiūrėjo mėšlo saugyklas Kurkliuose, Piktagalyje ir Sausalaukės kaime (Svėdasų sen.) ir patarė, kokių priemonių imtis, kad į gyvenvietes nesklistų kiaulių mėšlo kvapai.

V. Beržinskas akcentavo, jog visos nemalonių kvapų prevencinės priemonės turi būti numatytos kiaulidėms išduotuose taršos ir integruotos prevencijos leidimuose. „Kadangi gyvulininkystės fermos yra labai taršūs objektai, veiklos planas turi būti aptartas su visuomene“,  - teigė V. Beržinskas. Jis akcentavo kelis dalykus: srutų laikymo rezervuarai turi būti uždengti (UAB „Jara“  ir AB „Anykščių Vosinta“ kiaulidėse jie atviri),  srutų laistymui taikyti pažangias technologijas (minėtuose objektuose nėra), fermose taikyti tinkamas vėdinimo sistemas (kaminus su ištraukimu),  visapusiškai subalansuoti pašarus...

Anot V. Beržinsko, visiškai pašalinti nemalonius kvapus neįmanoma, tačiau kad smarbė mažėtų, būtina stengtis ir naudoti įvairias priemones.

Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Baura norėtų, kad prie kiaulidžių būtų sodinamos apsauginės medžių juostos. „Mūsų meras Sigutis Obelevičius yra biologas. Jis pasiūlys ir sudarys, kaip ir kur sodinti“, - vieną iš savivaldybės paramos kovai su smarve būdų siūlė A. Baura.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.