Šiandien apie 14 valandą Anykščių bei Ukmergės policininkai apsupo Kavarsko seniūnijos Ryklikų kaime esančią sodybą. Dviejų rajonų komisariatų pareigūnai, kurių buvo per 10 vykdydami slaptą operaciją, atvyko 6 automobiliais be skiriamųjų ženklų, kai kurie jų buvo uniformuoti ir vilkėjo neperšaunamas liemenes, kiti buvo apsirengę civiliais rūbais.
Apie 16 valandą 45 minučių į iš namo išvestas 12 metų slapstęsis buvęs Anykščių kriminalinės paieškos inspektorius 39 metų Vilmantas Vaitkūnas. jis buvo rastas namo palėpėje slėptuvėje po grindimis, kurioje galėjo gulėti tik nestambaus sudėjimo žmogus.

V.Vaitkūnas pasislėpė po to, kai 1995 metais Anykščiuose, viename iš barų, panaudojęs tarnybinį ginklą, peršovė žmogų.
"Anykštos" žurnalistams atvykus į Ryklikus, namas, kuriame gyveno V.Vaitkūno žmona su sūnumi ir motina, jau buvo apsuptas.

Vienas iš operacijoje dalyvavusių Anykščių policininkų - Romas Mažvila - buvo agresyviai nusiteikęs prieš "Anykštos" žurnalistą, vykdžiusį savo profesinę pareigą, liepė trauktis toliau nuo sodybos, kad neva nesužlugdytų slaptos operacijos, grasino atimti fotoaparatą, kategoriškai draudė fotografuoti. Tuo tarpu Ukmergės rajono pareigūnai elgėsi pagarbiai ir ant žurnalisto nešūkavo.

Pavojų operacijai, pasirodo, kėlė tik žurnalistas. Tuo tarpu kartu į įvykio vietą atvykęs Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas buvo įleistas į apsupto namo kiemą, nors ir nevilkėjo neperšaunama liemene, ir galėjo netrukdomai bendrauti su pareigūnais.

Apie slaptą operatyvinę operaciją žiniasklaidai jokios informacijos neteikė Kriminalinei policijai vadovaujanti komisariato viršininko pavaduotoja Aušra Staškevičienė. Apie pareigūnų akciją teigė nieko nežinąs ir rajono vyriausiasis prokuroras Ričardas Juozainis. Pasak jo, ypatingais atvejais pareigūnai gali atlikti kratą ir be prokuroro sankcijos, tik vėliau turi surašyti kratos protokolą.

Ieškomo buvusio kriminalisto žmona D. Vaitkūnienė teigė, kad pareigūnai neturėjo prokuroro sankcijos kratai, todėl jų ilgai į namo vidų neįsileido. Tik po ilgų derybų policininkams buvo atvertos durys.

Sulaikytas vyras buvo įsodintas į automobilį, kuriuo buvo privažiuota prie pat namo durų. Sulaikytasis buvo pasodintas ant galinės automobilio sėdynės, o mašinai pajudėjus, iš abiejų pusių sėdėję uniformuoti policininkai slėpė įtariamąjį, kad jo nebūtų galima nufotografuoti.

Išvežant sulaikytąjį, V.Vaitkūno žmona Dana Vaitkūnienė verkė, o išvežus - apalpo kieme.
Pasak prokuroro R. Juozainio, už sunkų žmogaus sužalojimą V. Vaitkūnui gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.

Kodėl besislapsčiusio kolegos sulaikymui prireikė net 12 metų, pareigūnai nekomentuoja.

D. Vaitkūnienės duomenimis, jos vyras turėjo legalų darbą - dirbo vienoje lentpjūvėje netoli Ukmergės, nuolat lankydavo šeimą ir padėdavo už 3 km Demeikių kaime gyvenančiai invalidei savo 80 metų motinai Albinai Vaitkūnienei.

"Važiuokite į policijos komisariatą ir žiūrėkite, kad Vilmantas nebūtų daužomas, juk žinote, kokie ten sužvėrėję žmonės dirba", - verkdama "Anykštos" žurnalistų prašė D. Vaitkūnienė. O jos motina Vlada Grincevičienė taip pat užjautė žentą: "Išgyvenk baimėj 12 metų, vis aplinkui dairydamasis, ar nepakliūsi policijai..."

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.