Anykščių muzikos mokyklos mokytoja Violeta Bugenienė gavo mero padėką už rezultatyvią kūrybišką veiklą.
Šiandien Anykščių kultūros centre susirinkę rajono mokytojai išklausė mero Sigito Obelevičiaus, Švietimo kultūros ir sproto skyriaus vedėjos Vidos Dičiūnaitės padėkų. Mokytojus linksmino, pasak S.Obelevičiaus “Traupio žemės išaugintas dainininkas” Kastytis Kerbedis, o pasidalinti įspūdžiais pedagogai galėjo prie “Anykščių vyno” produkcija nukrauto stalo.

 

 

 

Sveikindama mokytojus V.Dičiūnaitė juos lygino su saulėgrąžomis, kurios savyje sukaupia saulės šilumą ir visada seka paskui šviesą. Vedėja linkėjo mokytojams nenugrimzti į liūdesį, nes vieno ciklo pabaiga yra kito pradžia.

Meras Sigitas Obelevičius nebuvo toks lyriškas, tačiau ant scenos prisiminė, kad ir jis yra mokytojas.”Su švente, kolegos”,- sakė meras.

12 mokytojų Tarptautinės mokytojų dienos proga buvo apdovanota mero ir Švietimo skyriaus padėkos raštais. Apdovanotieji buvo atrinkti remiantis mokyklų  pateiktomis  rekomendacijomis. Padėkos raštais už aktyvią ir kūrybišką veiklą apdavanota Vilmantė Kalibatienė, Traupio pagrindinės mokyklos direktorė, Jūratė Vanagienė, Anykščių J.Biliūno gimnazijos  matematikos mokytojė,Kristina Striukienė, Anykščių A.Baranausko vidurinės mokyklos dailės mokytoja,Rasytė Gaidienė,Troškūnų K.Inčiūros vidurinės mokyklos biologijos mokytoja, Jolanta Imbrasienė, Anykščių rajono Raguvėlės pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja; Stasė Kulakauskienė,   Kurklių pagrindinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytoją, Birutė Šimelytė Anykščių  lopšelio-darželio „ Žilvitis “ ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja.

Mero padėkos raštais už rezultatyvią kūrybišką veiklą apdovanotos Aldona Petrokienė, Anykščių A.Baranausko vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Danutė Dedelienė, Kavarsko vidurinės mokyklos mokytoja,          Danutė Petrauskienė, A.Vienuolio gimnazijos mokytoja; Magdalena Dalija Pocienė, Svėdasų Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos mokytoją ir Violeta Bugenienė, Anykščių muzikos mokyklos mokytoja.

 

 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.