Pagarbą žuvusiems už Lietuvos laisvę atiduoda (iš kairės) Julius Deksnys, Donatas Krikštaponis, ambasadorius Cvetkov Dmitrij Jurevič, Antanas Baura.
Šiandien, rugpjūčio 7d., Kurkliuose buvo pašventinti už iš Rusijos pasiuntinybės gautas lėšas sutvarkyti Antrajame pasauliniame kare žuvusių tarybinių karių kapai ir atidengta bei pašventinta atminimo lenta Lietuvos nepriklausomybės kovų aukoms.

Šiandien, rugpjūčio 7d., Kurkliuose buvo pašventinti už iš Rusijos pasiuntinybės gautas lėšas sutvarkyti Antrajame pasauliniame kare žuvusių tarybinių karių kapai ir atidengta bei pašventinta atminimo lenta Lietuvos nepriklausomybės kovų aukoms. Renginio tikslas – pagerbti visus žuvusius, nesvarbu kurioje pusėje jie kovojo.

Kurkliai sulaukė svečių iš Rusijos atstovybės, renginyje dalyvavo: Rusijos Federacijos laikinasis patikėtinis Lietuvos Respublikoje Cvetkov Dmitrij Jurevič, trečiasis pasiuntinybės sekretorius Karotkin Pavel Alekseevič, Rusijos 1- ojo rango karo atašė, pulkininkas Kumijenko Oleg Viktorovič, bei Rusijos karo atašė, bendradarbis, pulkininkas Uchnaliov Vadim Genadeevič.

Renginyje kalbas sakė Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus, Rusijos ambasadorius Cvetkov Dmitrij Jurevič, veteranų organizacijos sekretorius Julius Deksnys, klebonas Dainius Lukonaitis, iš lapelio kalbą skaitė vicemeras Donatas Krikštaponis.

Kalbėjusieji kalbėjo labai diplomatiškai, akcentuodami susitaikymo ir pagarbos mirusiesiems svarbą. Rusijos ambasadorius, ceremonijoje kalbėjęs vien rusiškai, akcentavo, jog Lietuvoje karių kapinės ir paminklai prižiūrimi gerai, „ne taip kaip kai kuriose šalyse“.

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.