Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje Leonas Alesionka Pasvalyje užkirto kelią dešiniųjų statytiniam. Situaciją išsamiai aprašė laikraštis „Pasvalio balsas“.

Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje Leonas Alesionka Pasvalyje užkirto kelią dešiniųjų dešiniųjų statytiniam. Situaciją išsamiai aprašė laikraštis „Pasvalio balsas“.

Prieš mėnesį Savivaldybės rūmų koridoriuose su gėlėmis vaikščiojęs bei džiaugsmu tryškęs praėjusios kadencijos konservatorių statytinis Edvardas Trinkūnas, rodos, neperšokęs griovio pasakė „op“.

Visai neseniai Savivaldybės administracijai vadovavusiam valdininkui ilgai nereikėjo sukti galvos, kad rajono Tarybos, kurios vairą laiko dešiniųjų pažiūrų politikai, sprendimu patektų į kitą šiltą vietelę - Savivaldybės bendrovės Pasvalio butų ūkis direktoriaus kėdę. Tačiau jų sprendimui griežtą „ne“ ištarė Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje Leonas Alesionka.

Nubuksuotas nuo posto nenusiminė

Rytoj, rugsėjo 26 dieną, vyksiančiame posėdyje Pasvalio rajono tarybos nariai privalės iš naujo svarstyti uždarosios akcinės bendrovės Pasvalio butų ūkis vadovo paskyrimo klausimą.

Prieš maždaug mėnesį, rugpjūčio 22 dieną, rajono Taryboje dirbantys politikai Savivaldybės bendrovės direktoriumi išrinko Edvardą Trinkūną. Praėjusią kadenciją jis neatsitiktinai buvo vadinamas konservatorių statytiniu, nes būtent su šių dešiniųjų pažiūrų politikų palaiminimu jis atsidūrė Savivaldybės administracijos direktoriaus poste.

Tačiau jau po šių metų vasario mėnesį įvykusių rinkimų į savivaldybių tarybas Pasvalyje pasklido kalbos, kad vėl daugumą vietos rinkėjų balsų gavę konservatoriai ir krikščionys demokratai esą E.Trinkūnu nebepasitiki taip, kaip buvę anksčiau.
Pasirodo, prognozės apie tai, kad jis greičiausiai nebevadovaus Savivaldybės administracijai, nebuvo iš piršto laužtos. Mat šios kadencijos pradžioje direktoriaus pareigos jam buvo patikėtos tik laikinai, o nuo birželio 18 dienos Savivaldybės administracijai ėmė vadovauti panevėžietis Rimantas Užuotas.

Tiesa, E.Trinkūnas nenusiminė. Jis išdidžiai dėstė, jog niekada dėl darbo neišgyveno, nes neva ne jis jo ieškojo, o naujos pareigos - jo. Šitaip teigdamas E.Trinkūnas, ko gero, jau numanė apie jam ruošiamą darbo vietą, nes kaskart vis garsiau buvo kalbama, jog rajono Taryboje lyderiaujantys „dešinieji“ jam suras išsilavinimą, patirtį atitinkančią veiklą su žmogiškojo orumo nežeminančiu piniginiu atlygiu.

Kaip ant mielių šoktelėjo alga

„Pasvalio balsas“ rašė, kad rugpjūčio 22-osios rajono Tarybos posėdyje meras Gintautas Gegužinskas, pristatydamas būsimąjį Savivaldybei priklausančios įmonės direktorių, pabrėžė, jog E.Trinkūno kandidatūra į šį postą siūloma pagal Vietos savivaldos įstatymą, vadovaujantis bendrovės įstatais ir atsižvelgiant į jo paties rugpjūčio 6 dieną pateiktą prašymą.

Pasisakydamas E.Trinkūnas dėstė, jog jis dar tebesąs valstybės tarnautojų rezerve. Taip pat jis patvirtino anksčiau ne kartą išsakytą mintį, jog ne jis darbo ieško, o darbas eina paskui jį.

Žmogus gyrėsi gavęs pasiūlymų dirbti Transporto investicijų direkcijoje, Šiaulių miesto savivaldybės vyriausiuoju specialistu, Pasienio direkcijoje ir Valstybės kontrolės tarnyboje. Ir tik jo valia esą buvo, ar pasirinkti vieną iš šių pareigybių, ar likti Pasvalyje ir siekti Pasvalio butų ūkio vadovo vietos.
E.Trinkūnui buvo pažadėtas 5 minimalių mėnesinių algų atlyginimas - pusketvirto tūkstančių litų, neatskaičius mokesčių.

Beje, naujasis Pasvalio butų ūkio vadovo tokio dydžio atlyginimas rajono Tarybos sprendimu buvo patvirtintas visai neseniai - liepos 11 dieną. Iki tol jis buvo daugiau nei trečdaliu mažesnis. Tad kas gali paneigti, jog atlyginimo dydis buvo nustatytas ne specialiai būsimajam direktoriui?

Galbūt viskas būtų taip ir likę, jei savo žodžio nebūtų taręs Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje Leonas Alesionka.

Merui G.Gegužinskui adresuotame teikime jis nurodė, kad pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą E.Trinkūnas negali vadovauti Pasvalio butų ūkiui, nes dar nepraėjo vieneri metai nuo to laiko, kai jis neteko Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Mat juo būdamas jis kontroliavo šios bendrovės veiklą.

L.Alesionka pasiūlė panaikinti rajono Tarybos sprendimą, kuriuo E.Trinkūnas buvo išrinktas Pasvalio butų ūkio direktoriumi. Jei to nebus padaryta, anot Vyriausybės atstovo, ginčijamas teisės aktas bus apskųstas teismui.

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.