Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai (toliau - RST), vykdanti Anykščių miesto bei rajono elektros skirstomųjų tinklų modernizavimą, užbaigė 2 stambius investicinius projektus.

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai (toliau - RST), vykdanti Anykščių miesto bei rajono elektros skirstomųjų tinklų modernizavimą, užbaigė 2 stambius investicinius projektus. Siekiant užtikrinti patikimą bei saugų elektros energijos tiekimą Anykščių  mieste, centrinėje Biliūno gatvėje senos oro linijos buvo pakeistos požeminiais kabeliais ir pastatyta nauja, moderni modulinė transformatorinė.

Anykščių mieste rekonstruotas elektros tinklas bei pastatyta moderni transformatorinė - tai pirmieji dirbai, kurie įgyvendinti glaudžiai bendradarbiaujant su Anykščių rajono savivaldybe ir vietiniais gyventojais. Įvykdžius numatytus darbus padidintas elektros tiekimo patikimumas ir kokybė bei pagražinta miesto aplinka.Vykdant projektą „Anykščių rajono elektros energijos skirstomųjų tinklų bei susijusios infrastruktūros modernizavimas, didinant energijos tiekimo patikimumą, saugumą, efektyvumą“, iki 2008 metų pabaigos Anykščiuose, Elmininkuose, Kavarske bei kitose aplinkinėse gyvenvietėse numatoma įgyvendinti 36 atskirus rekonstravimo projektus. Vykdant darbus, kurių metu RST kompleksiškai atnaujins elektros skirstomąjį tinklą, panaudojama ir Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansinė parama. Bendra visų numatytų projektų vertė – daugiau kaip 16 mln. litų, iš jų 6 mln. litų skiria ES. 

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.