Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vyriausybei teikia svarstyti nutarimo „Dėl Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007-2011 metų programos patvirtinimo“ projektą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vyriausybei teikia svarstyti nutarimo „Dėl Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007-2011 metų programos patvirtinimo“ projektą.

Pagrindinis šios programos tikslas - plėtoti ir stiprinti socialinį dialogą apskrityse ir savivaldybėse, skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bendradarbiavimą, mokyti iš socialinių partnerių atstovų sudarytų trišalių ir dvišalių tarybų ir komisijų narius, stiprinti ir vykdyti darbo santykių bei darbuotojų saugos ir sveikatos visuomeninę kontrolę, skleisti profsąjunginės veiklos gerąją patirtį, propaguoti socialinės partnerystės svarbą bei reikšmę visuomenėje.

Programa kasmet apims naujas apskritis ir savivaldybes. Čia įsikūrusios profesinės sąjungos, darbdavių bei apskričių administracijų ir savivaldybių atstovai bus skatinami aktyviau įsijungti į trišalį bendradarbiavimą, numatoma organizuoti mokymus visiems socialiniams partneriams. .

Programos  vykdytojai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Trišalės tarybos sekretoriatas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“.

2007 metais šiai programai iš valstybės biudžeto skirta 1,7 mln. litų. Tokią pačią sumą programos tęstinumui palaikyti planuojama skirti ir 2008-2011metais.

2006 m. profesinėms sąjungoms Socialinio dialogo mokymo programai iš valstybės biudžeto buvo skirta 600 tūkst. Lt. Iš minėtų lėšų profesinių sąjungų susivienijimai įgyvendino 89 priemones: seminarus, konferencijas, mokomuosius kursus. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, 2007 m. I ketv. patikrintose įmonėse nustatyta vidutiniškai 24 proc. daugiau kolektyvinių sutarčių, nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais, nustatyta daugiau pirminių profsąjungų organizacijų įmonėse.

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.