Anykščių muziejus iš ūkininko Leono Kavoliūno nusipirko kumelę Sigutę.

Anykščių muziejus
iš ūkininko Leono Kavoliūno nusipirko kumelę Sigutę.
Sigutė išgarsėjo
2003 metais, kai į vagą įvertė tuometinį premjerą, penktąjį Lietuvos Prezidentą
Algirdą Mykolą Brazauską, dalyvavusį artojų varžybose.
12 metų Sigutė „dirbs“
antruoju Arklio muziejaus arkliu po Niūronis vežiojančiu turistus.


 

 

Vidmantas Šmigelskas
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.