Meras Sigutis Obelevičius savo laiške neatskleidė, kaip dėl kelio balsavo senosios Tarybos nariai konservatoriai, socialdemokratai ir
Internetiniame „Anykštos“ portale pasirodžiusiame straipsnyje „Koalicijos rėmėjui ir politikui – naujas kelias“ teigiama, kad dabartinė valdančioji koalicija neva tai atsidėkodama už paramą rinkimuose kelio link Nevėžos ežero (ir V. Šližio vasarnamio) skyrė 49000 litų.

            Internetiniame „Anykštos“ portale pasirodžiusiame straipsnyje „Koalicijos rėmėjui ir politikui – naujas kelias“ teigiama, kad dabartinė valdančioji koalicija neva tai atsidėkodama už paramą rinkimuose kelio link  Nevėžos ežero (ir V. Šližio vasarnamio) skyrė 49000 litų.

            Kategoriškai pareiškiu, kad tai nėra niekaip susiję su p. V. Šližiu, o sprendimas remontuoti kelią buvo priimtas kovo mėnesio 29 d. Tarybos posėdyje, t.y. praeitos kadencijos Tarybos. Sprendimą Nr.TS-136 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų“ pasirašė tuometinis meras A. Gervinskas.

            Dar daugiau, numačius, kad sprendimas gali būti politizuotas bei gavus piliečio Vytauto Sriubo raštą, kad jis nesutinka, kad per jo kiemą eitų kelias, 2007-08-03 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AĮ-441 buvo sudaryta darbo grupė, vadovaujama Valentino Patumsio šiai problemai išnagrinėti. Darbo grupė, susipažinusi su specialiosiomis nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo sąlygomis, pateikė išvadą, kad V. Sriubo pretenzija yra pagrįsta ir rekomendavo kelio remonto (kuris būtų finansuojamas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis) link Nevėžos ežero atsisakyti. Šiuo metu ruošiamas sprendimo projektas spalio 26 dienos rajono Tarybos posėdžiui, kuriuo minėtos lėšos kelio sk-33 remontui, atsižvelgiant į Skiemonių seniūnės bei darbo grupės siūlymus, būtų perkeltos kelio link Skiemonių seniūnijos skm-1-1 remontui.

 

Sigutis Obelevičius, meras

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.