Įsigaliojus pakeitimams, prašymus užsakyti pažymas nekilnojamojo turto sandoriams atlikti notarams galima pateikti ir neatvykstant į notarų biurus. Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Užsakymų pateikimo, pažymų rengimo ir pateikimo notarams, atlyginimo už Valstybės įmonės registrų centro suteiktas paslaugas bei notarų autentifikavimo tvarkos pakeitimai, nustatantys pažymų nekilnojamojo turto sandoriams atlikti užsakymo ir šių pažymų rengimo tvarką

2007 m. liepos 1 dieną įsigaliojus 2007 m. birželio 27 d. VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu ir Lietuvos notarų rūmų nutarimu Nr. V-14/10 patvirtintiems tvarkos pakeitimams, asmuo, norėdamas notaro biure užsakyti ir gauti  Registrų centro pažymą nekilnojamojo turto sandoriui atlikti, nebeprivalo  atvykti į notaro biurą  dėl šios paslaugos užsakymo. Tokią pažymą nuo šiol gali užsakyti pats notaras, gavęs asmens prašymą faksu, elektroniniu paštu (skenuotoje formoje) ar registruotu laišku. 

Be to, norėdamas užsisakyti Registrų centro pažymą, dabar asmuo tai gali padaryti ir esant žodiniam jo ir notaro susitarimui. Iki minėtos tvarkos pakeitimų asmuo privalėjo pats asmeniškai vykti pas notarą, kadangi kiti prašymo  pateikimo būdai nebuvo teisiškai reglamentuoti.

Įtvirtinti pakeitimai suteikė daugiau teisių tiek asmenims, tiek notarams, padarydami šių subjektų tarpusavio bendradarbiavimą patogesnį, prieinamesnį bei greitesnį.

Užsakymų pateikimo, pažymų sandoriui rengimo ir pateikimo notarams, atlyginimo už VĮ Registrų centro suteiktas paslaugas bei notarų autentifikavimo tvarka buvo patvirtinta 2007 m. kovo 19 d., įgyvendinant „Vieno langelio“ principą. Šiai tvarkai ir jos pakeitimams pritarė ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.