Portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas kalbina savivaldybės Kultūros tarybos pirmininką Tautvydą Kontrimavičių.
Pokalbis apie Kultūros tarybos darbą.

- ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • kultūrtechnikas

  Nuoroda

  Vaidina viską žinančius, inteligentus, kuriems svarbu bendruomenės, visuom,enės reikalai, tačiau bijo, kad kas neišgirstų ką jie susirinkę kalbasi Savo švariomis "ekspertų" rankomis smaugia viešumą, o valstietiškai miestietiškai batais maigo paskutinius demokratijos ir tikėjimo želmenis.

  Prieš 3 metų
 • LR

  Nuoroda

  jeigu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (14 str) apibrėžia savivaldybės tarybos komitetų veiklą, kuriame kalbama ir apie komitetų darbo pobūdį posėdžių tvarką, priimtų sprendimų nagrinėjimo tvarką, bei sąlygas dėl UŽDARŲ posėdžių vykdymo.
  Kaip įstatymu pagrįsti Anykščių savivaldybės kultūros tarybos vykdomi uždari posėdžiai?
  Ar gali Gerb. p. Pirmininkas uždarų posėdžių vykdymą pagrįsti ne asmeniniu sprendimu, bet įstatymų nuostatomis?

  Prieš 3 metų
 • Pastebėjimas

  Nuoroda

  rengimus posėdžius taryba pasirinko vykdyti uždarus. Tačiau iki šio viešo pranešimo per portalo TV ataskaitų apie posėdyje svarstytus klausimus, siūlytus projektus finansavimui ar kitus aktualius visuomenei ir visuomenės kultūros vystymui konkrečios informacijos nebuvo nei iš savivaldybės atsakingų asmenų už informacijos viešą pateikimą nei tiesiogiai iš KT.
  Deja , taip pat prieš planuojamus posėdžius nėra viešų pakvietimų iš tarybos ar savivaldybės kultūros skyriaus pateikti piliečiams ar nevyriausybinėms organizacijoms savo pasiūlymus dėl posėdyje svarstomų ar svarstytinų temų, klausimų, pasiliekant išskirtinę galimybę svarstyti tik tarybos narių atstovaujamų organizacijų ar asmenų pasiūlymus.

  Prieš 3 metų
 • Esmė

  Nuoroda

  kaip tik sukanka 2 metukai kaip patvirtinti nauji, naujos kultūros tarybos sudėties nuostatai.
  Čia žemiau kopija iš jų.
  visa dokumentą galite paskaityti čia:www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2a35f1065e411e58e1ab2c84776483b

  TARYBOS TEISĖS
  8. Taryba turi teisę:
  8.1. Savo posėdžiuose išklausyti biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, nevyriausybinių organizacijų vadovų ir specialistų, fizinių asmenų pranešimus kultūros klausimais; gauti iš jų dokumentus bei kitą informaciją, kurios reikia Tarybos veiklai ir kuri būtina rengiant kvalifikuotas išvadas;
  8.2. Teikti siūlymus aktualiais Anykščių rajonui kultūros plėtojimo klausimais rajono savivaldybės Tarybai, Anykščių rajono merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės biudžetinėms kultūros įstaigoms;
  8.3. Priimti sprendimus pagal savo kompetenciją.

  Prieš 3 metų
 • Juozas

  atsakymas į: Esmė Nuoroda

  Savivaldybės kultūros tarybos ir ne savivaldybės subjektų ar fizinių asmenų santykiai gali būti tik geranoriški, bendradarbiavimo pagrindu. Tų veiklos sričių asmenys, kurių funkcijos nėra priskirtos savivaldybės sferai (tokių yra ilgas sąrašas) negali turėti pareigos būti išklausyti posėdžiuose, jungtis į bendrus renginius ir t.t. Todėl mano supratimu 8.1 p. gali būti nepriimtinas nevyriausybinių organizacijų žmonėms, fizinėms asmenims... Tuo labiau niekas negali įpareigoti pateikti dokumentus ir pan. Tas punktas nėra teisiškai pagrįstas. Savivaldybė bei jos struktūros gali veikti tik jai priskirtų funkcijų lauke.
  Jei nesunku, atsiųskite Nuostatų nuorodą. Nukopijuokite ją. Ačiū

  Prieš 3 metų
 • Esmė

  atsakymas į: Juozas Nuoroda

  prašom nuoroda:
  www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2a35f1065e411e58e1ab2c84776483b

  Prieš 3 metų
 • Juozas

  atsakymas į: Esmė Nuoroda

  Jūsų nuoroda neaktyvuota. Reikia atsiversti elektroninį dokumentą ir viršuje dešiniu klavišu arba per failą atžymėjus nuorodą kopijuoti ir šioje vietoje paspausti įklijuoti arba paste. Tuomet atsiras aktyvuota nuorodą. Ją paspaudus atsidarys dokumentas

  Prieš 3 metų
 • Juozas

  Nuoroda

  Gal reikėtų vadinti "Rajono kultūros taryba", ne savivaldybės.Žd. 'savivaldybė' suprantame kaip instituciją, įstaigą. Tokiu atveju šios tarybos veiklą labai "suplokštiname", tarsi pririšame prie vienos institucijos. Tuo tarpu šios tarybos veiklos laukas turėtų ženkliai peržengti biurokratinius, savivaldybės funkcijoms priskirtus rėmus.

  Prieš 3 metų
 • deja

  atsakymas į: Juozas Nuoroda

  tai yra savivaldybės kultūros taryba, kurios steigėjas - rajono savivaldybė, patvirtinusi šios organizacijos nuostatus.
  Tarybos veiklos principas, vadovaujantis nuostatomis, visiškai priklauso nuo tarybos narių ir galutinai nuo tarybos pirmininko priimamų sprendimų.

  Prieš 3 metų
 • Juozas

  atsakymas į: deja Nuoroda

  Negerai. O tai kaip tuomet su visuomeninėmis iniciatyvomis, savivaikline kultūra, menu, neformaliais projektais... Tai jau ne savivaldybės įtakos stera, juos savivaldybės kultūroa taryba lyg ir neturėtų liesti bei sujungti į rajono visumos kultūrą.
  Antra, esant tokiam pavaldumui, meras bet kada gali ateiti į tarybos posėdį ir padiktuoti sprendimą. Tokį reiškinį matom, priimant žmones į valstybės tarnybą.
  Kažkas čia ne taip.

  Prieš 3 metų
 • Motiejukas

  Nuoroda

  O, dar ir kaimuose gali buti zmoniu? .-A, taip mes paskelbeme isnykusiu kaimu vietovardziu gaivinimo akcija .#
  Pasirodykite kas dar gyvi..

  Prieš 3 metų