„Mažoji gvardija“ žengia per šilus, kalvas ir slėnius...

Troškūnų šaulių žūties 99 –osios metinės, kurios sutapo su Lietuvos kariuomenės švente, šeštadienį pažymėtos atminties valandomis Troškūnuose, Kiaušagalyje ir Andrioniškyje. Buvo skaitomi Vaižganto raštai, leistasi į žygį šilų vieškeliais bei smėliakeliais iki pat Anykščių.
Mažoji jaunųjų šaulių ir piliečių gvardija įveikė beveik septyniolikos kilometrų istorinės atminties kelią, taip svarbias sukaktis paminėjusi bei kovotojus už laisvę pagerbusi.

 Šaltas šeštadienis su žvarbiu, tiesiog lediniu žiemių vėju gerokai jaunųjų šaulių gretas praretino, tačiau jie nepabūgo ir narsiai visus sunkumus pergalėjo. Baltojo muziejaus autobusiuko į Troškūnus pavėžėti, Lietuvos bei Aukštaitijos vėliavas iškėlę, garbės taku nuo Aukštaitijos partizanų vado Antano Slučkos Šarūno (1917 – 1949) tėviškės mūro, per aikštę, stabtelėję prie paminklo Algimanto apygardos partizanams, įžengėme į Šaulių sodelį prie senosios gimnazijos. Sustojome prie istorinio Vilniaus ąžuolo, pievutėje, 1920 metų lapkričio 22 dieną aplaistytoje tėvynės gynėjų krauju. Vos pasirašius taiką turėjusią laiduoti Suvalkų sutartį, lenkai tuoj pat ją sulaužė, netikėtai įsiveržę užėmė Vilniaus kraštą, nuožmūs jaunos mūsų respublikos likimą lemiantys mūšiai vyko ties Giedraičiais ir Širvintomis, tuomet į krašto gilumą prasmuko reguliariosios priešų kariuomenės raiteliai, jų būta net kelių eskadronų, gal 600 karių. Plėšikų kariaunai kelią pastojo menkai ginkluoti, bet narsūs vietinio būrio šauliai. Kautynėse žuvo, buvo suimti, sušaudyti ir žiauriai kardais užkapoti penki vyrai – Petras Tunkevičius, Petras Liktoras, Antanas Žarskus, Antanas Miškeliūnas ir Jonas Budrevičius. Čia, minėdami jų auką, skaitėme ir Juozo Tumo – Vaižganto (šiemet minime jo jubiliejinius metus) straipsnį ,,Pirmiems septyniems pagerbti“, skirtą lenkų antpuolio aukoms. Vaizdingai aprašytas lenkų proveržis, noras ką nors nugalabyti, krauju paženklinti savo kardus. Straipsnyje pažymima, kad labiausiai prisimenami žuvę pirmieji, kad Troškūnų šauliams reikėtų daugiau dėmesio ir pagarbos: „...Bet pradžioje tebuvo gryna idėja; jei kaimietis žmogus ją suprato, supratęs pritarė, pritaręs pasišventė jai ir pasišventęs savo gyvybę prikišo, - tai toks žmogus yra ir be kitų nuopelnų didis ir garbe vainikuotas...“ Įdomu, kad šiomis dienomis politologai kalba apie bene geriausius per daugelį dešimtmečių Lietuvos ir Lenkijos valstybių santykius. Nuskambėjo šaulio Vytauto Medišausko kalba – trumpas, įtaigus ir prasmingas žodis. Visus sutelkė, įkvėpė rimties ir pagarbos kritusiems  baltų žiedų puokštė,  degtančių žvakučių liepsnelės ir bendra malda.
Spėriai nukeliavę iki Kiaušagalio, ten gimusius šaulius prie juos įamžinančios Marijos Sopulingosios skulptūros prisiminę, Latavos pakrančių stogastulpių kelio kūrėjo Virginijaus Strolios žodžio pasiklausę, veikai paminklą karaliui Mindaugui didžiojoje Latavos pakrančių kryžkelėje pasiekėme. Čia vėl buvo ką prisiminti: karalystė, vienintelis karalius Mindaugas, jo karūnavimo iškilmės, iš Rygos atkeliavusio ir karūnas valdovui bei jo žmonai Mortai atgabenusio Livonijos magistro Andriaus Štirlando istorija. Jaukiame Šilo prieglobstyje greitu žingsniu į garsųjį Palatavio piliakalnį  kopėme, per kalvas ir slėnius vingiuojančiu keliu, daugelyje vietų visai neatpažįstamu, smarkiai iškirstu mišku greitai Andrioniškį pasiekėme. Šauliukų vadės Kotrynos Vitkūnaitės rūpestingai paruošta, termose nešta arbata gaivinomės, kareiviškai  ratu siųsdami puodelį, po saikingą gurkšnį jaukumą gėrėme. Kapinėse palaidotus šaulius P. Žarskų, A. Miškeliūną ir J. Budrevičių pagerbėme. Per miestelį, pro spalvingo granito sienomis švytinčią bažnytėlę praėję, tiltu į kairįjį Šventosios krantą nukakome, Niūronių link sukome. Puikiausiu vieškeliu sparčiai žengėme, prie paminklo bei kryžiaus partizanams sustoję buvome, poetą, leidėją Jurgį Urboną – Lakštutį bei Antano Bagočiūno – Dūmo būrio kovotojus prisiminėme. Šviesioje palaukėje pasitiko jau Niūronių kaimo trobos, Arklio muziejaus „skansenas“. Rūpi nors kiek atsipūsti ir sušilti, tad sukame į istorinę Legų trobą. Maloni šeimininkė Danguolė Kuodienė, tarsi pagalbos, meilės saviems kariams tradicijas tęsdama, vaišina mūsų „mažąją gvardiją“ – aštuonis žygeivius - mėtų arbata, žuviene, pyragu su medumi. Ir buvo gera, ramu. Jaukioje pilkšvos dienos blankume spindi šviesūs bendražygių veidai – Kotryna, Viktorija, Adrijana, Kamilė, Edvinas, Arnas, Tautvydas.
Ta valandėlė smagiai atgaivino, tad dar sparčiau žengėme melsvuojančiais pušynais ir labai greitai įžengėme į Anykščių priemiesčius, pakrantės taku leidomės gilyn į miestą, ten, kur stūkso aukštieji Šv. Mato šventovės bokštai. Valio jauniesiems šauliams, valio tėvynei Lietuvai.

Raimondas GUOBIS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Earning job

  Nuoroda

  Pradėkite nedelsdami kurti pinigus ... „Google“ siūlo darbo vietas, kuriose žmonės gali dirbti internetu iš savo namų, ir aš per pirmąjį šio darbo mėnesį uždirbau 24795 USD. Buvau šokiruota, kai kaimynė man pasakė, kad ji vidutiniškai siekia 30 000 USD, bet matau kaip tai veikiiiiiiia dabar. Dabar jaučiu tiek daug laisvės, kad esu pats savo viršininkas. Tai aš ir darau

  ...........>>>>>> w­­w­­w.C­­a­­s­­h­­F­­l­­o­­w­­7­­7.C­­o­­m

  Prieš metus
 • Va

  Nuoroda

  Čia teisingai pastebėta ant aktivistu ir mokytojų kapų geriau padėkite gėlių kuriuos išspaudė pokario metais

  Prieš metus
 • nuneskit geliu

  Nuoroda

  ant susaudytu mokytoju ir ju seimu nariu ir kitu nekaltu zmoniu

  Prieš metus
 • Tegyvuoja

  Nuoroda

  Jankiu gvardija

  Prieš metus
 • Mielas Raimondai, tai savanoriais 1919/1920 metais tapo iš idėjinių ar materialinių paskatų ? Kiek žemės buvo dovanojama savanoriams iš išparceliuotų dvarų - dvarai juk buvo sumažinti iki 80 ha dydžio. Ir žemė, kaip nuosavybė, tada dar nebuvo kilnojama iš valsčiaus į valsčių :)

  Prieš metus
 • Dede

  Nuoroda

  Kai vagiu saluje nera heroju reik garbint beleka pvz misko banditus

  Prieš metus
 • gaila jaunimo

  Nuoroda

  nezino visos istorijos faktu

  Prieš metus
 • Taip

  Nuoroda

  Gražus, prasmingas darbelis.

  Prieš metus
 • XXX

  Nuoroda

  Valio jauniesiems šauliams, valio tėvynei Lietuvai.

  Prieš metus
 • Bronius

  Nuoroda

  Daugiau tokių gvardijų

  Prieš metus