Paaiškėjus, kad ant Kalitos kalno „Tubingo“ atrakcionas įrengtas nelegaliai, Anykščių rajono savivaldybės užsakymu savivaldybės kontrolieriai Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre atliko auditą.
Audito metu paaiškėjo, kad trasos danga „Tubingo“ atrakcionui iš Latvijos kompanijos įsigyta beveik mėnesiu anksčiau nei paaiškėjo viešojo konkurso laimėtojas, o šiam atrakcionui įsigytų padangų kiekiai neatitiko tų, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose. Be to, kontrolieriams nepavyko rasti reikalingų dokumentų, nes laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Kristina Beinorytė paliko darbą.


Anykščių rajono savivaldybės kontrolieriaus Artūro Juozo Lakačausko atlikto veiklos audito išvados netenkino Anykščių rajono tarybos. Nuspręsta šioje istorijoje nedėti taško ir užsakyti nepriklausomą auditą.

 

Susidūrė su apribojimais

Auditą per mėnesį atlikęs Anykščių rajono savivaldybės kontrolierius Artūras Juozas Lakačauskas ataskaitoje pažymėjo, kad „Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atlikdama šį auditą susidūrė su apribojimais, kurie turėjo tiesioginės įtakos audito rezultatams ir išvadoms“.
„Gavome ne visus auditui atlikti reikalingus dokumentus, o buvusi centro vadovė K. B. (Kristina Beinorytė, - red.pastaba) bei daugelis darbuotojų, dalyvavę organizuojant ir įrengiant šiame audite aptariamą naują pramogą - nusileidimo padangomis trasą, „tubingą“, centre jau nebedirba“, - rašoma veiklos audito ataskaitoje.
Laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė K.Beinorytė šias pareigas užėmė nuo 2017 metų rugpjūčio iki šių metų sausio vidurio.
„Visi sprendimai, kurie buvo susiję su „Tubingo“ įrengimu, iš kurių dalis - žodiniai susitarimai, buvo priimti minėtu laikotarpiu, todėl centras negali pateikti tos informacijos, kuri buvo žodinė arba žodinių atskirų susitarimų tarp centro ir kitų asmenų. Rašte centras nurodo, kad neturi informacijos apie 2018 ir 2019 metais vykdytus pirkimus, įrengiant naują nusileidimo padangomis trasą ir perkant padangas, skirtas nusileidimui, o tuo metu buvusi atsakinga už centro viešuosius pirkimus darbuotoja J.P., kuriai centro direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl viešųjų pirkimų vidaus kontrolės“ taip pat buvo pavesta vykdyti viešųjų pirkimų vidaus kontrolę, nuo 2020 m. sausio 2 d. centre jau nebedirba. Dėl nepakankamos informacijos mes negalime įvertinti, kaip vyko „Tubingo“ įrangos įsigijimas ir rangos darbai laikotarpyje nuo 2018 m. lapkričio mėnesio iki 2020 metų, kai buvo tęsiami rangos darbai. Nuo 2020 m. sausio 27 d. centro direktoriaus įsakymu Nr. 1-12 „Dėl viešųjų pirkimų organizatoriaus skyrimo“ pirkimų organizatoriumi buvo paskirta centro direktoriaus pavaduotoja R. G.( Renata Gudonienė, kuri šiuo metu yra laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, - red.pastaba) ir jai buvo pavesta vykdyti viešuosius pirkimus, išskyrus pirkimus, kuriuos pavesta vykdyti Viešųjų pirkimų komisijai. Ši darbuotoja vykdė „Tubingo“ statybos rangos darbų ir įrangos įsigijimo viešuosius pirkimus“, - ataskaitoje rašo kontrolierius A.J.Lakačauskas.

Ar įranga įsigyta teisėtai - neišsiaiškino

Anykščių rajono savivaldybės kontrolierius A.J.Lakačauskas ataskaitoje nurodė, kad kai ką kontrolieriams išsiaiškinti visgi pavyko.
„Mums pavyko nustatyti, kad Centro darbuotojos, kurios šiuo metu Centre jau nebedirba, nuo 2018 metų lapkričio mėnesio iki 2018 metų gruodžio mėnesio pabaigos el. būdu susirašinėjo su įvairiomis JAV ir Kanados kompanijomis dėl minėtų padangų įsigijimo, tačiau kodėl buvo pasirinkta būtent Kanados kompanija „Tube Pro Inc.“ dėl aukščiau minėtų priežasčių įvertinti negalime, išskyrus tai, kad buvo įsigyta 25 raudonos 31" skersmens padangos ir 25 mėlynos 41" padangos, kurios buvo įsigytos 2019 metų sausio mėnesio antroje pusėje“, - rašoma veiklos audito ataskaitoje.
Kontrolierius A.J. Lakačauskas nurodė, kad informacijos kreipėsi į Kauno teritorinę muitinę ir iš jos gavo patvirtinimą, kad Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras importavo iš Kanados įmonės „Tube Pro Inc.“ lauko žaidimų įrangą - pripučiamas kameras.
„Išvada: Įsigyta ta įranga, kurią ir buvo numatyta įsigyti, tačiau dėl pateiktų įrodymų stokos negalime patvirtinti jos įsigijimo teisėtumo“, - rašoma veiklos audito ataskaitoje.

Pavyko suskaičiuoti nusleidimo padangas

Kontrolieriui A.J. Lakačauskui veiklos audito metu kilo klausimų, kodėl padangų komplektai į apskaitą įtraukti kiekiais, neatitinkančiais kiekių, nurodytų pirkimo dokumentuose. Dviejų skirtingų diametrų padangų turėjo būti po 25 vienetus, o buvo tik po 10. Kontrolieriui A.J.Lakačauskui, savivaldybės ir Anykščių turizmo ir informacijos centro sudarytai komisijai nuvykus į vietą, suskaičiuota, kad nusileidimui skirtų padangų yra po 25-ias.
„Išvada: Inventorizacija atlikta formaliai, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją akte nenurodytas turto kiekis vienetais“, - informuojama veiklos audito ataskaitoje.

Nerado dokumentų

Analizuodama „tubingo“ trasos darbų įrengimo seką, Anykščių rajono savivaldybės kontrolierių tarnyba nustatė, kad Centras 2019 m. gegužės 20 d. sudarė darbų atlikimo sutartį su UAB „Jarimpekso statyba“ dėl starto aikštelės pamatų įrengimo už 2531,05 Eur su PVM. Baigiamasis atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas buvo pasirašytas 2019 m. birželio 17 d.
„Mūsų turimais duomenimis, 2019 metais kiti rangos darbai minėtoje trasoje nebuvo vykdomi. Darbai buvo pirkti neskelbiamos apklausos būdu, kviečiant tiekėjus pateikti pasiūlymus“, - ataskaitoje pažymėjo kontrolierius A.J.Lakačauskas.
Skirtingiems darbams atlikti su minėta bendrove buvo pasirašytos keturios rangos sutartys.
Kontrolieriai teigia negalintys pasisakyti, ar Centras teisėtai apmokėjo Rangovui už atliktus darbus nes nepateikė patvirtinančių dokumentų (atliktų darbų aktų ir baigiamųjų atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų), argumentuodami tuo, kad jų neranda.

Netinkamai registruotos sutartys

Kontrolieriai taip pat nustatė, kad „tubingo“ trasos dangos įsigijimo sutartis su Latvijos kompanija SIA JVA SPORTS sudaryta beveik mėnesiu anksčiau, nei paskelbtas viešojo pirkimo laimėtojas.
„Išvada: Netinkamai registruojamos sutartys ir rengiami Centro direktoriaus įsakymai. Ne visais atvejais laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų“, - rašoma veiklos audito ataskaitoje.
Ataskaitoje kontrolierius A.J. Lakačauskas nurodė, kad „tubingo“ trasos įrengimo teisėtumo nevertino, nes vertinimą atliko Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai.

Suabejojo audito profesionalumu

Suabejojo veiklos audito išvadomis kovo mėnesį posėdžiavusi Anykščių rajono taryba.
Anykščių rajono tarybos narys, liberalas Lukas Pakeltis suabejojo šio audito profesionalumu ir pasidarė išvadą, kad kontrolierius A.J.Lakačauskas sau tik „užsidėjo pliusą“.
„Man sudėtinga, kaip Tarybos nariui, susitaikyti su tuo, ką jūs parašėte ataskaitoje“, - sakė jis.
Kontrolierius A.J. Lakačauskas prisipažino, kad tai pirmas jo atvejis gyvenime, kai atliekant auditą nebuvo iš ko pareikalauti auditui reikalingų dokumentų.
„Mes iš lubų juk negalime vertinti“, - kalbėjo jis.
Kontrolierius A.J. Lakačauskas sakė, kad po audito Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre ir jam pačiam likę neatsakytų klausimų.
„Galima daryti kratą įstaigoje, bet tai ne mūsų funkcija“, - tęsė jis.

Pasiūlė atlikti nepriklausomą auditą

Anykščių rajono tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Vygantas Šližys dėstė, kad veiklos auditas Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre atliktas per maža apimtimi.
„Reikėtų išsiaiškinti „tubingo“ įrengimo teisėtumą, atitikimą teisės aktams ir panašiai.Siūlyčiau net, kad šioje vietoje būtų svarstomas nepriklausomo audito klausimas“, - siūlė Anykščių rajono tarybos narys.
Tiesa, Anykščių rajono tarybos narys Audronius Gališanka dėl tokio pasiūlymo suabejojo teigdamas, kad nepriklausomas auditas gali kainuoti brangiai, o rezultatai neduoti rezultatų.
Tęsdamas diskusiją apie neteisėtą „tubingo“ trasos įrengimą ant Kalitos kalno, Anykščių rajono tarybos narys L.Pakeltis ragino kolegas įvertinti, „kiek tokios klaidos kainuoja“. Anykščių rajono tarybos narys Kęstutis Tubis kvietė „viską išsiaiškinti iki galo, kad matytųsi kiekvieno herojaus kiekviena klaida“.
Anykščių rajono taryba vienbalsiai nusprendė, kad nepriklausomas auditas dėl „tubingo“ trasos įrengimo reikalingas.

Savivaldybės vadovai jaučiasi apgauti

„Tubingo“ trasa ant Kalitos kalno buvo atidaryta pernai liepos pabaigoje, tačiau paaiškėjo, kad atrakcionas įrengtas be statybų leidimo. Į atrakcioną Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras investavo 65 tūkst. Eur, tačiau realiai jis veikė tik maždaug pusantro mėnesio.
Anykščių rajono savivaldybės vadovai teigia, kad dėl „tubingo“ trasos įrengimo juos apgavo tuometinė Anykščių turizmo ir informacijos centro laikinoji direktorė Kristina Beinorytė. Šiemet sausį ji paliko pareigas Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre.
Įteisinti nelegaliai įrengtą „tubingo“ atrakcioną Anykščių rajono savivaldybei gali kainuoti nemažus pinigus.

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.