Anykščių rajono savivaldybės administracija parengė  Anykščių kultūros centro 2021 – 2023 metų optimizavimo planą. Šiame plane be kita ko įvertintas ir didžiausias leistinas pareigybių sąrašas bei darbuotojų darbo krūviai. Anykščių rajono tarybos sprendimu pareigybių sąrašas Anykščių kultūros centre sumažintas 7,5 pareigybėmis.
2015 metais Anykščių kultūros centre didžiausias leistinas pareigybių skaičius buvo 60,5  - dabar jų liko 53.

 

Vertino ir demografinę situaciją

Kaip rašoma Anykščių rajono tarybai pateiktame sprendimo projekte, Anykščių kultūros centro optimizavimo planas parengtas „įvertinus šalies ir rajono kultūros paslaugų prieinamumo tendencijas bei demografinę situaciją, turimą infrastruktūrą, įstaigos žmogiškuosius išteklius, darbuotojų darbo krūvius bei jų veiklų apimtis”. Pareigybių skaičių įstaigoje pasiūlyta mažinti, „kadangi dalis pareigybių atlaisvintos darbuotojų iniciatyva nutraukus darbo sutartis, o kai kurios pareigybės sujungtos, atliekant darbo funkcijų gretinimą ir padidinant pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientą”.

Pertvarką bandoma daryti „neskausmingai”

Vasarį vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdyje už Anykščių kultūros centro pareigybių sąrašo mažinimą anykštėnų išrinktieji pasisakė beveik vienbalsiai. Vieninteliam Anykščių rajono tarybos nariui Kęstučiui Tubiui kilo klausimas, kiek dėl to iš Anykščių kultūros centro bus atleista darbuotojų.
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sakė, kad „realiai atleidimų beveik, atrodo, nebus.
„Kaip ir beveik”, ką tai reiškia?“, - mero klausė K.Tubis.
Meras sakė taip kalbantis  dėl to, nes „nepasitiki savo atmintimi.”
„Mes konstruojame tą kultūros įstaigų pertvarką, bandome planuoti, kad nebūtų  sukurta bedarbių armija. Žmonės  yra išleidžiami į pensiją ir į jų vietą nepriimamas kitas žmogus. Bandome švelniai, neskausmingai tai daryti”, - aiškino S.Obelevičius.

Norėtų, kad veikla atsipirktų

Po Anykščių rajono tarybos posėdžio „Anykšta” apie Anykščių kultūros centro optimizaciją kalbėjosi su direktore Dijana Petrokaite.
„Čia jau ne vieneri metai buvo apie tai  kalba. Visoj Lietuvoj vyksta kultūros įstaigų optimizavimas - vienur daugiau, kitur mažiau. Aišku, kad žmonių skaičius kaimuose mažėja, pastatai dėvisi, o lėšų jiems tvarkyti neturime. Turi tie visi dalykai atsipirkti. Praėjusiais metais  buvo iš savivaldybės gautas raštas, kad reikia peržiūrėti visas veiklas, pastatus, esančius rajone. Taip gimė toks  trijų metų optimizavimo planas”, - sakė D.Petrokaitė.

Debeikiuose kultūros namų nebeliko

Anykščių kultūros centro direktorė D.Petrokaitė pasakojo apie pokyčius, kurie palietė tris kaimo skyrius – Ažuožerių, Debeikių ir Vaitkūnų.
„ Debeikių skyriui priklausiusio pastato atsisakėme. Darbuotojų Debeikiuose jau nėra, ten buvo valytoja ir padalinio vadovas, jie iš darbo savo noru išėjo, etatai laisvi buvo jau pernai  rudenį. Šitie etatai panaikinti. Šalia Debeikių  yra Leliūnų skyrius, kurio darbuotojos jau turi įdirbį, pasižymi profesionalumu, tad  jos apsiėmė, sutiko kartu vykdyti veiklą ir Debeikiuose. Joms padidinti darbo krūviai ir pakelti atlyginimų koeficientai”, - pasakojo D.Petrokaitė.
Pasiteiravus, kur Debeikiuose kultūros centras vykdo veiklas, jei atsisakė miestelyje turėtų patalpų, Anykščių kultūros centro direktorė D.Petrokaitė sakė: „Nebūtinai mes turime prisirišti prie pastato, patalpų. Gali būti veiksmas ir lauke, mokykloje ir galų gale yra bažnyčia. Ne visos seniūnijos savo centruose turi bažnyčias.”
Priminsime, kad Anykščių rajono taryba 2019 metų rudenį  informuota, kad Debeikių kultūros namuose yra susidėvėjusi stogo danga, vandentiekio ir šildymo sistemos, langai ir durys nesandarūs, salėje išpuvusios grindys, todėl jie Anykščių kultūros centrui nebereikalingi.

Vaitkūnuose pastatas nebegali vadintis kultūros įstaiga

Pasak D.Petrokaitės, apie Vaitkūnų skyriaus laukiančius pokyčius taip pat kalbėta jau daug metų.
„Ten pastatas yra avarinės būklės ir jis nebegali būti eksploatuojamas. Jis negali būti vadinamas kultūros įstaiga. Vaitkūnuose dirba Aldona Bagdonienė, jos krūvis - pusė etato. Prieš keletą metų buvo kalbėta, kad bus sutvarkytas Kunigiškių muziejus ir  kultūros darbuotoja ten darbuosis. Bet kokiu atveju, jų pagrindiniai renginiai yra Vaižgantinės ir „Deimančiukai“. A.Bagdonienė ir Vytautas Bagdonas yra viena komanda, jie išnaudoja ir muziejaus, ir mokyklos teritorijas, su bendruomene labai bendrauja. Kol kas nebus naikinamas tas pusė etato, jis bus priskirtas prie  Svėdasų skyriaus”, - sakė ji.
Beje, Vaitkūnų skyriaus pastatas dar neuždarytas.
„Bet jis turės būti uždarytas, nes jis kelia saugumui grėsmę”, - perspėjo Anykščių kultūros centro direktorė.

Ažuožerių gyventojai į kultūros centrą gali atvykti patys

Pasak D.Petrokaitės, su Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audrone Pajarskiene ir kultūros įstaigų vadovais vyko ne vienas pasitarimas, kuriuose kalbėta apie šalies mastu vykdomas apklausas, tyrimus, apie tai, per kiek laiko turi būti  pasiekiamos žmonėms kultūros paslaugos laiko atžvilgiu, kokiu atstumu tie objektai privalo būti išdėstyti,
„Ažuožerių skyrius nuo Anykščių miesto nutolęs  5 kilometrus. Mes suprantame, kad žmogus, norintis aplankyti didesnį, profesionalų renginį, puikiausiai gali atvykti iki Anykščių.Tuo labiau, kad pastatas Ažuožeriuose  šaukiasi pagalbos, salę būtinai reikia tvarkyti, šildymo nėra.Ten atlikti kapitalinius remontus  tikrai neapsimoka. Kavarske iš darbo išėjo ilgametė darbuotoja, tai yra sutarta, kad dabartinė Ažuožerių darbuotoja, ji yra specialistė, važinės į Kavarską, ji pasilieka „Romantikos“ kolektyvą. Ji dirbs ir Ažuožeriuose. Ten yra moterų klubo patalpos, bendruomenės namai. Ten jie labai gražiai dirba ir bendradarbiauja”, - apie Ažuožerių skyriaus perspektyvas dėstė D.Petrokaitė.

Nebeliks sandėlininko, valytojų…

Anykščių kultūros centro direktorė D.Petrokaitė taip pat vardijo ir kitas dėl optimizacijos naikinamas pareigybes.
„Darbininko etatą naikinam, naikinam rinkodaros specialisto pusę etato, naikinam dailininko pusę etato, chormeisterio, pastatų priežiūros specialisto pusę etato, sandėlininko 0,25 etato. Raguvėlėje pusę etato naikinam.Viešintose jau buvo panaikinta valytojos pusė etato, Skiemonyse buvo valytojos panaikinta 0,25 etato, panaikintas  ir Troškūnų valytojos etatas”, - sakė ji.

Centras – ne ofisas…

Portale anyksta.lt pasirodžius pranešimui apie Anykščių kultūros centro optimizaciją, buvo komentarų, siūlančių įstaigai naudotis valymo paslaugas teikiančių bendrovių paslaugomis. Esą tai būtų gal net pigiau.
„Valytojų kultūros centre negalime atsisakyti. Turime keturias moteris, kurios ir valo, ir yra rūbininkės. Būna, kad vyksta vienu metu renginiai dviejose salėse. Žinant, kokios kultūros centro patalpos, atsisakyti valytojų nėra net kalbų.Valymo paslaugų įmonė nebūtų pigiau. Vyksta repeticijos, jos ne vieną kartą valo patalpas. Iš ryto išvalo, po repeticijų. Kaip pavyzdys,  „Pakeleivingų“ festivalio metu per savaitę vidutiniškai  parodoma 8 - 10 spektaklių. Aktoriai  repetuoja iš vakaro atvažiavę. Po repeticijų reikia išvalyt, per pertauką reikia išvalyti sceną. Čia ne  ofisas, kurį firma  išvalė ir išvažiavo”, - dėstė D.Petrokaitė.

Ne tik saugo, bet ir mikrofonus nešioja

Komentatoriai iškėlė mintį, kad šiais laikais sargus galėtų pakeisti saugos firma.

„Turime 4 sargus, kas ketvirtą parą budi. Mūsų įstaiga turi specifiškumo, kadangi vykstantys  renginiai dažnai pasibaigia vėlai. Vyrai dirba ne tik budėtojų darbą. Scenos statymas, aparatūros gabenimas. Jie dirba kitus ūkinius darbus, kur reikia -  paremontuoja. Mikrofonus į sceną nešioja. Nėra  taip, kad atėjo ir atsėdėjo, čia kitoks darbas, reikia viską daryti bendrom jėgom”, - aiškino Anykščių kultūros centro direktorė D.Petrokaitė.

Svajoja apie naują darbuotoją

Nors pareigybių skaičius Anykščių kultūros centre sumažintas iki 53, D.Petrokaitė sakė, kad įstaigai reikia naujų darbuotojų.
 „Ieškome, bet kadangi neturime pinigų, negalime dabar ieškoti vadybininko. Einame į virtualiąją erdvę, gyvenimas rodo, kad turime daug daryti veiklų ir renginių virtualiai, tai čia jau reikia pastiprinimo. Darbo skaitmenizavimas -  čia turi būti pasiruošimas, tai turi būti atliekama profesionaliai. Mums labai reikėtų tokio žmogaus, bet toks biudžetas, kad turime pasitaupyti”, - sakė ji.

Daugiau „ susimažinti” nebenorėtų

Kokie pokyčiai laukia per artimiausius dvejus metus, Anykščių kultūros centro direktorė D.Petrokaitė prognozuoti nesiryžo.
„Šitie metai tokie kaip ir aiškūs todėl, kad yra aišku su pastatais, darbuotojais. O dėl kitų metų  turėtų būti priimti steigėjo sprendimai, čia jau ne mano valioje. Mūsų nėra tiek daug, kad kasmet galėtume uždarinėti ir mažinti. Matysime metų eigoje”, - kalbėjo ji.
Direktorė tikino, kad optimizacija jai nebuvo netikėta:  „Spaudimo  iš savivaldybės uždaryti kaimų skyrius tikrai nėra. Apie tuos pastatus jau buvo seniai kalbėta, tai neišdygo nei  prieš pusę metų, nei dabar. Apie kitus pastatus tikrai neina kalba, bet jei rajono biudžetas bus ribotas, jei bus kažkokie reikalavimai, tai liečia visas kultūros įstaigas, ne tik kultūros centrą.”

„Joks žmogus 12 valandų nedirba”

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis „Anykštai” dėstė, kodėl imtasi Anykščių kultūros centro optimizacijos.
„Čia įvyko nebeesančių žmonių, pareigybių, kurios ir taip buvo neužimtos, optimizacija. Arba kai kurie darbuotojai  kažkaip mistiškai per kelias vietas susikrovė labai daug etatų. Įtarėm, kad fiziškai žmonės tiek nedirba. Buvo po pusantros pareigybės.Tos pareigybės buvo istoriškai jungtos, jungtos kaip ir dirbti už du”, - kalbėjo jis.
D.Žiogelis pastebėjo, kad optimizacija parodė, kiek yra realiai dirbančių žmonių kultūros centre.
 „Mūsų jau prieš metus buvo pasakyta mokykloms, darželiams, kultūros centrui, bibliotekai, kad geriau verta žmogui, padarančiam darbą, mokėti didesnį atlyginimą, negu vaidinti, kad jis dirba pusantros pareigybės. Joks žmogus 12 valandų darbe nedirba”, - sakė jis.
Mero pavaduotojas D. Žiogelis tikino, kad dėl optimizacijos niekas nenukentės: „Nenorime pokyčių „gyvų žmonių sąskaita, niekas jų neskriaudžia.”

Kaimų kultūros kokybė prasta

Vicemeras D.Žiogelis dėstė, kad kultūra Anykščių rajono kaimuose turėtų būti kitokio lygio nei yra šiandien.
„Einama link to, yra toks noras, kad kultūra būtų profesionalesnė. Didžiojoje dalyje kaimų kultūros kokybės nėra. Geriau į tuos centrus atvežti geresnį ansamblį, programą nei bandyti kažką išspausti iš vietos. Nebėra iš ko išspausti. Nebėra dalyvaujančių žmonių, nebėra ansamblių, vienas kitas dar kažką veikia, ir viskas”, - sakė D.Žiogelis.

Ateities vizijos

D.Žiogelis taip pat atskleidė vizijas, kaip Anykščių kultūros įstaigos galėtų atrodyti ateityje.
„ Būtų galima įkurti kiekvienoje seniūnijoje po kultūrinį centrą, kuris sujungtų biblioteką, muziejų ir kultūros centrą, ir tai būtų kultūros židinys. Dabar visi veikia atskirai. Mūsų toks noras, bet to neleidžia Kultūros ministerija, vienas kitam prieštaraujantys įstatymai”, - kalbėjo vicemeras..

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Piatra

  Nuoroda

  nieka nesupratau. A Zviliunas sokiai bus?

  Prieš mėnesį
 • moka

  Nuoroda

  tik naikint ir kaip issilaikyti patiems csntro vadovams,prie okupantu kaimo zmogu gerbe,,kur mus veda valdininkija

  Prieš mėnesį
 • Nu BLIAM...

  Nuoroda

  Kaimuose net giedančių gaidžių nebeliko ! Nei Šaliapinai, nei Pavaročiai čia negimsta...

  Prieš mėnesį
 • Jaiunimas-2

  Nuoroda

  Metas būtų ir Antanui iš muziejaus ir Romui iš bibliotekos vietas jaunesniem užleisti. Kodėl tik Diana visiems užkliūna ir kultūros centro darbuotojai? Gal kam ant mazolių užmynė ? Dėl bibliotekų gryna tiesa. Reikia atstatyti bibliobusą ir nereikėtų tuščiai pinigų mėtyti kaimelių bibliotekoms išlaikyti, kur per dieną ateina gal kokie 2-3 žmonės.

  Prieš mėnesį
 • Jaunimas

  Nuoroda

  Laikas būtų Dianai užleisti vietą kitiems, daugiau polėkio turintiems specialistams.
  šiuo metu mokesčių mokėtojų pinigais yra maitnami visi senieji centro darbuotojai, kurie klausimas kiek pridetinės naudos generuoja..

  Prieš mėnesį
 • to Jaunimas

  atsakymas į: Jaunimas Nuoroda

  Tiek polėkio ir šiuolaikiškų minčių, kiek turi Dijana, ne kiekvienas jaunas žmogus turi.
  Kiekvienam vadovui yra ko iš jos pasimokyt.
  Sėkmės Jai!!!

  Prieš mėnesį
 • Kodėl

  Nuoroda

  tiek dėmesio, rašinių, valdžios atstovų dėmesio kultūros centrui? Kodėl apie Anykščių biblioteką, muziejus nekalbama, nerašoma? Ar tai jau nebe kultūros įstaigos, ar joms nereikia taupyti, mažinti etatų? Kas kontroliuoja kaimo bibliotekas? Gyventojų beveik nebelikę, o biblioteka veikia, solidų atlyginimą gaunanti bibliotekininkė snūduriuoja, skaitytojų nėra, renginių nėra, bet viskas gerai iš viešosios bibliotekos vadovų pusės.

  Prieš mėnesį
 • akc renginiu dalyvis

  Nuoroda

  vyrukai dirba viską kas numatyta renginio įvykdymui,ir mikrofonus nešioja ir akc sceną montuoja ir išmontuoja ir krovėjais dirba,Nebudintys budėtojai taip pat.To darbo nematyti sėdint ir stebint renginį kai viskas sutvarkyta.Viska labai gerai žinau,nes dažnai dalyvauju renginiuose.

  Prieš mėnesį