Anykščių rajono konservatorių „grietinėlė“: Anykščių garbės piliečio vardui nominuotas buvęs krepšininkas, buvęs Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus patarėjas, o dabar LR Seimo narys Sergejus Jovaiša ir mero S.Obelevičiaus patarėja Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė (dešinėje). Abu politikai šiuo metu reitinguojami bendrame TS - LKD partijos kandidatų į Seimą 2020 - ųjų metų sąraše. G. Griauzdaitė - Patumsienė įrašyta 183 - iąja, o S.Jovaiša - 200- asis.

Šį mėnesį posėdžiavusi Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė Anykščių rajono garbės piliečio vardą suteikti praeityje garsiam krepšininkui, buvusiam Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus patarėjui, Seimo nariui, konservatoriui Sergejui Jovaišai.
Šiai komisijai pirmininkaujantis Anykščių rajono meras, konservatorius S. Obelevičius jokiu būdu nesutiko atskleisti, kas buvo antrasis kandidatas tapti Anykščių rajono garbės piliečiu. ,,Anykštos” žiniomis, antruoju pretendentu buvo metalo skulptorius, profesorius Romualdas Inčirauskas.

 

Apie nesvarstytą paraišką nemato reikalo kalbėti

,,Anykšta” Anykščių rajono mero, Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininko Sigučio Obelevičiaus teiravosi, kas buvo antrasis pretendentas tapti Anykščių rajono garbės piliečiu, tačiau atsakymo iš jo nesulaukė.
Kaip anksčiau sakė rajono meras S.Obelevičius, antroji paraiška buvo pateikta netinkamai, neatsiklausus asmens, kuriam siūlomas garbės piliečio vardas, sutikimo, todėl ji Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdyje net nebuvo svarstyta.
,,Kadangi paraiška net nebuvo svarstyta, mes taip esame apsisprendę, kad apie tai nėra reikalo kalbėti. Su žmogumi niekas nebuvo derinta. Paskui jį pažeminsime - lyg ir siūlytas, lyg ir kažkas iki galo nepadaryta”, - kalbėjo S.Obelevičius.
Pastebėjus, kad asmeniui, kuris vien jau buvo pasiūlytas tapti Anykščių rajono garbės piliečiu, tai yra didžiulis įvertinimas, Anykščių rajono meras S.Obelevičius turėjo kitokią nuomonę.
,,Kokia čia garbė, jeigu net nesvarstė komisija. Menka garbė”, - juokėsi meras.

Komisija pasigedo ,,normalių” dokumentų

Štai, pavyzdžiui, visų kandidatų į Nacionalines kultūros, meno premijas pavardės visada yra viešinamos. Kodėl gi toks tabu paskelbti kandidatų tapti Anykščių rajono garbės piliečiais vardus?
,,Tas sąrašas būna pateikiamas su visais normaliais dokumentais. O dabar, kada kažką pasiūlo ir tas žmogus net apie tai nieko nežino... Praktiškai visi komisijos nariai vienbalsiai sutiko, kad negali įstaiga siūlyti žmogaus, neatsiklaususi žmogaus ir neparengusi tinkamai dokumentų.Todėl paraiška ir buvo atmesta”,- kalbėjo S.Obelevičius, pastebėdamas, kad posėdyje nesvarstytos kandidatūros paviešinimas esą net būtų neetiškas pasiūlytojo žmogaus atžvilgiu.

Meras interesų susikirtimo nemato

Anykščių rajono meras, Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas S.Obelevičius yra konservatorių partijos narys, šiemet Anykščių rajono garbės piliečiu išrinktas S.Jovaiša yra taip pat šios partijos narys.
,,Nematau čia interesų suskirtimo, nes komisijoje buvau vienintelis partinis žmogus.Visi komisijos nariai yra nepriklausomi žmonės”, - tuo, kad neprotegavo savo bendrapartiečio, įtikinėjo S.Obelevičius.
Anykščių rajono garbės piliečiu tapti S.Jovaiša pasiūlytas tuo metu, kai jau prasidėjo rudenį vyksiančių Seimo rinkimų politinė kampanija. S.Jovaiša yra konservatorių partijos narys ir kandidatas į naujai renkamą Seimą.
,,Manau, kad būtų žmogaus pažeminimas, jei jam būtume Anykščių rajono garbės piliečio vardo neskyrę.Tas priešrinkiminis laikas, aišku, visada būna toks, kad žmonės jautriau reaguoja. Bet aš nemanau, kad tai turi įtakos rinkimams. Prisimenu, Radviliškio rajono savivaldybė profesoriui Vytautui Juozapaičiui suteikė garbės piliečio vardą, o jis rinkimus ,,prakišo”. Čia tikrai nematau, kad tai turėtų kažkokią įtaką”,- įžvalgomis dalijosi S.Obelevičius.

Komisijoje – dvasininkas ir Garbės piliečiai

Be S.Obelevičiaus, kuris yra Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas, komisijos nariais yra Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė, Anykščių dekanato dekanas Petras Baniulis, muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius, UAB ,,Jaros prekyba” direktorius Rolandas Musteikis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkė, Anykščių rajono garbės pilietė Prima Petrylienė, režisierė Jolanta Pupkienė bei rašytojas, Anykščių rajono garbės pilietis Rimantas Vanagas.

Nesulaukė politikų prašymų keisti tvarką

Anykščių rajono garbės piliečiai yra renkami pagal nuostatus, kuriuos parengė Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė.
Pasiteiravus, ar mato galimybių keisti Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, kad visuomenė žinotų visų kandidatų tapti Anykščių rajono garbės piliečiais pavardes, A.Pajarskienė kalbėjo: ,,Kol nebus išreikštas koks nors politikų noras keisti nuostatus, nematau reikalo tai daryti. Nesu gavusi jokio dėl to pasiūlymo, nuostatus 2019 metais patvirtino Anykščių rajono taryba. Jie yra parengti atsižvelgiant į praėjusios kadencijos komisijos siūlymus ir pastebėjimus. Komisija neišreiškė jokių pastebėjimų, kad nuostatus reikia keisti.”

Siūlymus gyventojai gali pareikšti raštu

O ar šiuo klausimu svarbi visuomenės nuomonė bei noras žinoti asmenis, kurie nusipelnė Anykščių rajono garbės piliečio vardo ir pretenduoja jį gauti?
,,Atvirai sakant, šiuo atveju aš negaliu nieko komentuoti, nes visuomenė turi įvairiausių nuomonių. Raštu siūlymai neišreikšti, jei jie bus, bus ir svarstoma. Siūlymai bet kuriuo atveju turi būti rašomi ir nagrinėjami bendra tvarka”, - aiškino A.Pajarskienė.

Priminė ir apie asmens duomenų apsaugą

Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja A.Pajarskienė taip pat priminė, kad galioja asmens duomenų apsauga.
,,Asmens duomenų apsauga riboja daugelį dalykų. Nuostatose yra įvesta nauja tvarka dėl asmens sutikimo ir, jei jis pasirašo sutikimą, jo duomenys gali būti viešinami. O be sutikimo nė vieno kandidato tikrai neturime teisės viešinti”, - sakė A.Pajarskienė.

Politika nedomina

 Praeityje garsaus krepšininko, Seimo nario, konservatoriaus Sergejaus Jovaišos kandidatūrą Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai pateikė Anykščių kūno kultūros ir sporto centras.
,,Sergejų Jovaišą kandidatu gauti Anykščių rajono garbės piliečio vardą teikėmė kaip sportininką ,,numeris vienas”. Atsižvelgėme į tai, kad tai aukščiausius sportinius pasiekimus Anykščių rajone turintis sportininkas”, - sakė Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktorius Arvydas Krikščiūnas.
Pasiteiravus, ar siūlyti S. Jovaišos kanidatūrą tikrai buvo geriausias laikas, kai jau prasidėjusi Seimo rinkimų kampanija, A.Krikščiūnas tikino, kad apie politiką negalvojantis.
,,Aš galvoju tik apie sportą, politika manęs visai nedomina. Į viską žiūriu iš sportinės pusės. Man labai liūdna - krepšinio treneris Povilas Kūgys rajone kūrė visą sporto pagrindą, bet jis jau miręs. Aš už tai, kad žmones būtina pagerbti tuomet, kol jie dar yra gyvi, o ne po to kalbėti, kodėl nepagerbėme Vytauto Galvono ar kažko kito”, - sakė buvęs Anykščių rajono tarybos narys, į ją patekęs kaip nepriklausomas kandidatas, A.Krikščiūnas.

Šįsyk kas gali paneigti…

Paaiškėjus, kad šiemet Anykščių rajono garbės piliečio vardas bus suteiktas Sergejui Jovaišai, šia tema nuomonę išreiškė ir visuomenininkas Juozas Ratautas.
,,Nesu prieš Sergejų. Anaiptol, tai žmogus, praeity puošęs Lietuvą. Vis dėlto ne komisija, į kurią įeina politikai, turi rinkti Garbės pilietį, o anykštėnai. Nesunku, iškėlus 2-5 kandidatus, internetu, žinutėmis, el. paštu ar dar kitais būdais pravesti bent 2-3 tūkstančių Anykščių gyventojų apklausą. Šįsyk kas gali paneigti, jog politikai nesusitaria: „ Mes imam Garbę, o jums paliekam Vandenis“. Arba - perfrazavus ir išvertus į paukščių kalbą - „Patraukėm gyvatę nuo kelio, kad būtų vietos gandriukui, dabar netrukdykit kregždei šauti į dangų“,- komentavo J.Ratautas (platesnį jo komentarą šia tema rasite šiame laikraščio numeryje, - red.pastaba).

Siūlo surengti internetinį balsavimą

J.Ratautui antrino ir anykštėnė Alvyda Verikienė, kurios įsitikinimu, renkant Anykščių rajono garbės pilietį, į šį procesą aktyviau turėtų būti įtaukiama visuomenė.
,,Aš Sergejų Jovaišą labai gerbiu, jis protingas, geras žmogus, yra praeitą kadenciją ir padėjęs, tačiau reikia, kad Anykščių rajono garbės pilietį rinktų visi žmonės. Galima pateikti viešai visus kandidatus ir surengti balsavimą, portale anyksta.lt tokie balsavimai vyksta”, - siūlė A.Verikienė.
Pašnekovė pastebėjo, kad, visuomenei išreiškus nuomonę, tolesnius sprendimus jau galėtų priimti Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija ir Anykščių rajono taryba.
Dėl viešumo ,,gali būti išpilta daug purvo”

Anykščių rajono tarybos narė, Kęstučio Tubio visuomeninio rinkimų komiteto atstovė Dangira Nefienė svarstė, kad neviešinti visų kandidatų gauti Anykščių rajono garbės piliečio vardą pavardžių nėra blogas sprendimas.
,,Mes esame labai pikti ir, jei žmogus yra pasiūlomas nesuderinus su juo, po to jis randa tiek ant savęs išpilto purvo...O kas nuo to pasikeistų, jei pavardės kandidatų būtų paviešintos, ar nuo to būtų daugiau garbės?...Nežinau, kas nuo to pasikeistų”, - kalbėjo D.Nefienė.
D.Nefienė sakė, kad dėl Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų nemačiusi problemos, tačiau išgirdusi apie visuomnenės norą daugiau žinoti ar galbūt net dalyvauti Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo procese, sakė, kad atsiversianti pernai patvirtintus nuostatus ir juos atidžiai paskaitysianti dar kartą.

Reikia daugiau demokratijos

Socialdemokratas Donatas Krikštaponis ,,Anykštai” kalbėjo, kad visų pasiūlytųjų tapti Anykščių rajono garbės piliečiais kandidatūras viešinti reikėtų.
,,Man atrodo, reikėtų daugiau demokratijos. Renkant Anykščių rajono garbės pilietį nereikėtų skubėti, apie tai padiskutuoti spaudoje. Žinoma, prie Anykščių rajono garbės piliečio rinkimo galėtų prisidėti ir patys žmonės. Be to, reikėtų informaciją apie Anykščių rajono garbės piliečio rinkimus paviešinti kuo plačiau. Tada atsirastų daugiau kandidatų ir tas Anykščių rajono garbės piliečio vardas būtų daug svaresnis”, - kalbėjo D.Krikštaponis, pasidžiaugęs, kad šiemet Anykščių rajono garbės piliečio vardas bus suteiktas to nusipelniusiam anykštėnui.
Priminsime, kad Anykščių rajono savivaldybė rajono garbės piliečio vardus yra suteikusi profesoriui Antanui Tylai, žurnalistei Mildai Telksnytei, rašytojui Vygandui Račkaičiui, laisvės gynėjai Primai Petrylienei, visuomenininkei Evgenijai Baltronienei, profesoriui Algirdui Avižieniui, kunigui Stanislovui Krumpliauskui, inžinieriui Alvydui Bitinui, rašytojui Antanui Drilingai, pedagogui Vaciui Bražėnui, rašytojui Rimantui Vanagui, aktoriui Ferdinandui Jakšiui.

Menininko sumanymo savivaldybė nesuprato

Anykščių rajono garbės piliečio vardui gauti pasiūlytas profesorius R.Inčirauskas - dailininkas, garsus medalininkas, skulptorius. Vienas garsiausių jo kūrinių - Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros centrinių durų skulptūrinė-reljefinė plastika, skirta Žemaitijos krikšto 600-osioms metinėms. R.Inčirauskas dirba Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus, Telšių dailės fakulteto dėstytoju.
Prieš dvejus metus profesorius R.Inčirauskas nustebino visuomenę įvairiose Anykščių miesto vietose pritvirtintais paties sukurtais ženklais. Šie originalūs mažosios architektūros elementai, kaip skulptoriaus dovana miestui, pakabinti savavališkai, negavus Anykščių rajono savivaldybės leidimo. Tuo metu rajono vyriausiosios architektės pareigas laikinai ėjusi Vida Jakniūnienė nesuprato iš Anykščių kilusio profesoriaus R. Inčirausko išdykavimų bei ironijos ir neleido montuoti kelių centimetrų dydžio bronzinių elementų miesto viešosiose erdvėse.
Beje, ,,Anykštos“ žiniomis, profesoriaus R.Inčirausko kandidatūra gauti Anykščių rajono garbės piliečio vardą nesvarstyta tik dėl paraišką rengusio asmens neapdairumo, kadangi paraiškos formos keletą metų vis keitėsi, o komisijai tiesiog neatėjo į galvą, kad sutikimo galima pasiklausti paties profesoriaus, todėl šiemet Anykščių garbės pilietį rinko iš vieno kandidato. Kaip sovietiniais laikais.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • To M

  Nuoroda

  Ar tu jo sugėrovas ?

  Prieš 9 mėnesių
 • M.

  Nuoroda

  Nėra kito anykštėno, kuris būtų labiau garsinęs Lietuvą pasaulyje. Sprendimas puikus, bet pavėluotas. Sergejus turėjo būti pirmasis anykštėnas, kuriam suteiktas šis titulas.

  Prieš 9 mėnesių
 • UŽvesiu Anykštėnus

  Nuoroda

  Jurka Borisovnas ir SERdžo .....g ........... anyk......
  Viena chebra.
  Man gėda - obelys ir gėlės žydi, kredždutės dangj riekiasi.
  O po mano langais KREŽDUČIŲ ŠŪDUS turiu kuopti.
  Gal KREŽDUČIŲ mėgėjai teiksis atvažiuoti ir pakuopti.
  Adresą pranešiu norinitiems "Kirpti dangaus. VVL"
  Taip supratau, kad bunkerio nepavyks PASTATYTI Lukiškių aikštėje.
  Ruoškitės ANYKŠTĖNAI.
  ABSUrdui - LANDZ, OBEL, JOV.
  Įdomus Anykškčių krašto posūkis šlykštus.
  Te atleidžia .......jiems ir DIEVAS.
  SĖKMĖS.

  Prieš 9 mėnesių
 • Mindaugas

  atsakymas į: UŽvesiu Anykštėnus Nuoroda

  O man gėda, kad po Anykščius dar vaikšto kėgėbistai ir teršia eterį savo debiliškais komentarais.

  Prieš 9 mėnesių
 • JUOKAS - dalykas rimtas

  Nuoroda

  Nu būč suteikys vardu Jurkai Borisovū.
  Zrazu būt pritraukta kraštam investicijų.
  ir malūnsnspanių arodromus prie kalnalių būt.
  O daba.
  Tik trečia kadencija pagal eily.
  Sėkmės.

  Prieš 9 mėnesių
 • Laima

  Nuoroda

  Nejaugi nera Anyksciuose garbingu zmoniu, juk Jovaisa tai visai netinkamas.O ka ir kokius pasiulymus pateike seimui.Prasedejo tuos metus tyliai snausdamas.Juk vien jo kalba yra nerisli , juk kalba daugiau per nosi.Butu grazu ,kad pats susiprotetu ir pasisleptu kur Silelyje ir nelyst kur jam netinka.

  Prieš 9 mėnesių
 • Pss

  atsakymas į: Laima Nuoroda

  Nu katra gi cia taip jau teikia gerbt,as nematau nei vieno kuris ka nors jau butu gero nuveiles ,pasedi sitoj savivaldybej,algas getas gauna,o Anyksciai merdi,tik gerbt ,galima gerbt ,bet nera ko gerbt,kazkokie issidirbinejimai,zaidimai,susireiksminimai.

  Prieš 9 mėnesių
 • Tai

  atsakymas į: Laima Nuoroda

  Yra Anyksciuose garbingu zmoniu pavyzdziui Romualdas Gizinskas.

  Prieš 9 mėnesių
 • gaus turbut

  Nuoroda

  uz auksines supuokles ,kuriu jau seniai nebera

  Prieš 9 mėnesių
 • ne tik,

  atsakymas į: gaus turbut Nuoroda

  dar už tai, kad iki šiandien Beržinės kelias nesuremontuotas, o galėjo jau prieš 10 metų padaryti.

  Prieš 9 mėnesių
 • Savas

  Nuoroda

  savas, rinkime Sergejų. Galima pagalvoti, kad Anykštėnai neprisimena afioros su tom baisiom kinietiškom supynėm, sveikam protui nesuprantamas rodykles. Gal ne be reikalo šiam garbės piliečiui brautis į seimą prireikė Prienuose, nes anykštėnai nė nesiruošė jo palaikyti. . Dieve, kada Sigutis suaugs? Bijau, kad ir liks Sigitučiu trokštančiu valdžios.

  Prieš 9 mėnesių
 • Nagas

  atsakymas į: Savas Nuoroda

  Bet kaip nerimsta kėgėbistai... Parodykite Anykščiuose žmogų, kuris garsesnis už Jovaišą. Nėra tokio. Na, gal Vitkauskas alpinistas, bet jis neseniai atsikraustė. Puikus komisijos sprendimas.

  Prieš 9 mėnesių
 • Nelabai aišku

  Nuoroda

  Ar bažnyčia nėr atskirta nuo valstybes ? Jei taip ,tai kaip kunigas sedi komisijoj , ar jis žinojo kas per Jovaiša ? Komedijos ir nešvarūs darbeliai .

  Prieš 10 mėnesių
 • Egis

  Nuoroda

  Sušiko garbės piliečio vardą. Nebekaip atrodo šalimais tikrai už nuopelnus gavę žmonės šį vardą.
  Na vat kodėl kažkokie pasipūte keli žmogėnai gali nuspręst kas yra gerai o kas ne.

  Prieš 10 mėnesių
 • na

  atsakymas į: Egis Nuoroda

  Kai kurie tikrai nekaip atrodo šalia Jovaišos, kurį žino visa Lietuva

  Prieš 9 mėnesių
 • Išvada

  Nuoroda

  Bet kam ,nesvarbu už ką,svarbu savas !

  Prieš 10 mėnesių
 • Nesuprantu

  Nuoroda

  O kodel nesuteikti Išėjusiems ? Prisimenant V.G buvo jaunas ,o tragedija įvyko netikėtai ,tai kodel negalima pagerbt dabar ?Tvardauska pagerbt ,Ivoškà ,,,yra nusipelnusių tik nereikia žiūrėt siaurai ir savam rate ... Arba Audronę Galvonaité ? Ją irgi visa Lietuva pažinojo ...kuo Jovaiša geresnis ? Kad iš to pačio klubo ?

  Prieš 10 mėnesių
 • Nesuprantu nes esi durnius

  atsakymas į: Nesuprantu Nuoroda

  B...t , koks durnas. Jei žmogus miręs tai kaip ji pagerbti garbės piliečio vardu? Negi neužtenka proto tai suprasti? Jei nesupranti kuo skiriasi miręs žmogus nuo gyvo, tai ir daktarai nepadės.

  Prieš 9 mėnesių