Prabangių ir meniškų durų Anykščių bažnyčiai teks palaukti. Neatmetama, kad prie aukų rinkimo durims akcijos dar bus sugrįžta.Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga mano, kad rinkti lėšas naujoms bažnyčios durims buvo sudėtinga ir dėl to, kad žmonės jaučia nepriteklių.

Pasaulio anykštėnų bendrija paskelbė nutraukianti pernai liepą paskelbtą pinigų rinkimo akciją, kuria buvo siekiama praturtinti Anykščių bažnyčią reljefine skulptūrine metalo plastikos kompozicija centrinėse duryse. Įvertinusi šios akcijos eigą, bendrija konstatavo, kad „negalima reikalauti iš visuomenės to, kam ji nėra pribrendusi ir nusiteikusi realizuoti savo moraline pozicija ir finansiniu indėliu“.
Naujų meniškų bažnyčios durų pakeitimui buvo užsimota surinkti 192 000 Eur, tačiau per pusmetį žmonės joms paaukojo vos 2 000 Eur.


Visuomenė prabangioms
durims dar nepribrendusi

Apie tai, kad akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“ siekis, kurio metu buvo planuojama iš žmonių naujoms meniškoms Anykščių šv.Mato bažnyčioms durims surinkti 192 000 Eur yra neįgyvendinamas, Pasaulio anykštėnų bendrijos kolegija paskelbė vasario 18 dieną. Priminsime, kad ši bendruomeninė akcija startavo praėjusių metų liepos 20 dieną.
„Dešimtmetį brandintos anykštėnų idėjos papuošti Anykščių bažnyčią nauju meno kūriniu – profesionalių menininkų sukurtomis fasadinėmis durimis – 2016-ųjų vasarą išaugo į konkretų sumanymą. Pasaulio anykštėnų bendrijai 8-ajame suvažiavime pradėjo akciją „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“, kuria siekiama suburti anykštėnų bendruomenę ilgalaikės išliekamosios svarbos kūrybinėms iniciatyvoms remti. Pradėjus kaupti visuomeninės paramos lėšas šiai akcijai, kaip pirmasis jos tikslas buvo įvardintas siekis sukurti ir sumontuoti Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrines fasadines duris kaip naują monumentaliojo meno kūrinį, praturtinantį sakralinio meno erdvę. Anykščių bažnyčios kaip vieno svarbiausių architektūros objekto meninę ir istorinę vertę buvo sumanyta papildyti dar vienu monumentaliojo meno kūriniu. Reljefinė skulptūrinė metalo plastikos kompozicija bažnyčios centrinėse duryse sumanyta kaip Anykščių parapijos, o tuo pačiu ir viso Anykščių krašto istorijos reprezentacinis meninis atspindys. Anykštėnų idėją pakviesti įgyvendinti šio meninio projekto autoriai iš Anykščių kilęs skulptorius Romualdas Inčirauskas ir jo nuolatinis bendražygis architektas Algirdas Žebrauskas projekto idėją pristatė Anykščių visuomenei ir savivaldybei. Prieš imantis kūrybinių darbų buvo diskutuota, kokia galėtų būti siužetinė kompozicija, kaip būtų atspindėti esminiai Anykščių parapijos įvykiai. Pasaulio anykštėnų bendrijos akcija ir svarbiausias jos tikslas buvo pristatytas Panevėžio vyskupijos ordinarui, jam viešint Anykščiuose su oficialiu vizitu. Vyskupo pozicija dėl galimo bažnyčios centrinių durų pakeitimo monumentalaus meno kūriniu nebuvo priešiška, tik išreikštas pageidavimas pirmiausia atspindėti Biblijos siužetus, nepamirštant pastato paskirties ir misijos. Dalyvauti Bendrijos akcijoje su savo finansiniu indėliu Panevėžio vyskupija nepažadėjo, nes ketina vykdyti kitus anksčiau suplanuotus darbus. Akcijos turinį ne sykį pristatė ir visuomenę skatino diskutuoti Anykščių žiniasklaidos portalai www.nyksciai.lt ir www.anyksta.lt. Tiek publikacijos, tiek ir diskutuoti linkusios portalų publikos reakcija liudijo, kad naujų profesionaliojo meno kūrinių būtinybės Anykščių bažnyčios erdvėje šiuo metu nėra. R. Inčirausko ir A. Žebrausko pasiūlytas projektas – daug meninių, intelektinių, konstrukcinių ir ypač finansinių resursų reikalaujantis monumentalus kūrinys. Norint, kad toks darbas būtų atliktas kokybiškai ir ilgus metus tarnautų, negalima, anot autorių, rinktis prastesnių medžiagų ar meistrų. Tai jų principinės nuostatos. Sutartis su projekto autoriais liko nepasirašyta, nes buvo surinkta sumanymui pradėti nepakankama pinigų suma. Visuomenės aktyvumo aukoti tokiam meno kūriniui nebuvo, potencialūs stambesni rėmėjai per pusmetį taip pat nesusidomėjo šiuo projektu. Įvertindama akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“ eigą, Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba pripažįsta: negalime reikalauti iš visuomenės to, kam ji nėra pribrendusi ir nusiteikusi realizuoti savo moraline pozicija ir finansiniu indėliu; akcijos siekis praturtinti Anykščių bažnyčią reljefine skulptūrine metalo plastikos kompozicija centrinėse duryse šiuo metu negali būti įgyvendintas; tęsiant akciją „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“, būtina sutelkti dėmesį ir paramos lėšas į mažesnius profesionaliojo meno objektus, kartu rengiantis monumentaliojo meno projektams ateityje“, - rašoma Pasaulio anykštėnų bendrijos pareiškime, kurį bendrijos valdybos vardu vasario 18 dieną pasirašė Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga.

Tomas Ladiga: „Žmonės mato
nepriteklių ir problemas
kitose srityse“

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas T. Ladiga „i“ sakė, kad pareiškimu apie nutraukiamą pinigų rinkimą naujoms Anykščių šv.Mato bažnyčioms durims, buvo siekiama pateikti visus aspektus, kurie buvo nepalankūs šiai akcijai.
„Visuomenės nuomonė yra viena iš sudėtinių dalių. Pagrindinis dalykas, jei taip galima perfrazuoti, „kodėl gaidelis išmušė vištytei akytę“, buvo visa ta seka - nesurinkti pinigai, kas praktiškai prie viso to ir prisidėjo: visuomenės nuomonė ir nepalankumas kitose srityse, ir autorių nelankstumas, galbūt ir mūsų nepakankamas užsidegimas šia idėja. Nenorėčiau pasakyti, kad mes dėl to kaltiname visuomenę, mes kaip tik apgailestaujame, kad visuomenėje nėra susiformavusi nuomonė ir tokios sąlygos, kad mes čia bendrai norime padaryti akciją ir padaryti gerą dalyką. Be abejonės, galbūt daugiau reikėjo kalbėtis su visuomene, jai aiškinti, bet yra, kaip yra. Yra tokie laikai, kai žmonės tiesiog mato nepriteklių ir problemas kitose srityse, ir čia truputėlį kaip ir būtų nelabai šiuo momentu reikalingas dalykas. Iš meno per daug sotus nebūsi. Įvardinčiau tai kabutėse“, - kalbėjo T. Ladiga.

Durims paaukotus pinigus
išleis „kitiems projektams“

Anot T. Ladigos, svarbiausia šios akcijos idėja buvo įrengti naujas bažnyčios duris už žmonių paaukotus pinigus.
„Didžiausia problema – mūsų nepasirengimas finansiškai. Ne iš kokių savivaldybės ar kažkokių fondų norėjome įrengti naujas bažnyčios duris, o už paaukotus pinigus. Lygiai taip, kaip Anykščių bažnyčia prieš šimtą metų buvo pastatyta už parapijos aukotojų lėšas“, - sakė T. Ladiga.
O gal Pasaulio anykštėnų bendrija pernelyg anksti nuleido rankas? Kas bus daroma su žmonių jau paaukotais eurais?
„Mes suformulavome, kad akcija visiškai nėra nutraukiama. Tiems aukotojams, kurie aukojo po eurą ar du, neturime jokios galimybės tų pinigų grąžinti. Su stambesniais aukotojais, kurių nėra daug, bandysime tartis, kad šitos aukos būtų nukreipiamos kitiems projektams, apie kuriuos dabar intensyviai galvojame. O dėl bažnyčios durų – akcija sustabdoma. Ar bus ateityje? Norėtųsi, kad būtų“, - sakė T. Ladiga.

Pasaulio anykštėnų
bendrijos nariai su akcija
neturi nieko bendro

Pasaulio anykštėnų bendrijai patyrus fiasko rengiant Anykščių šv.Mato bažnyčios durų keitimo akciją, kai kurie bendrijos nariai ėmėsi demonstruoti, kad mažai ką su šia akcija turi bendro.
„Aš mažiausiai su ta akcija susijęs. Skaityti garsiai pareiškimą, kas jau yra pareikšta? Aš komentuoti nekomentuoju, nes tai yra valdybos kolegialus susitarimas, pareiškime viskas plačiai išdėstyta, net visas puslapis teksto. Aš nesu nei komiteto narys, aš tik valdybos atstovas ir, įgaliotas tą pareiškimą paskelbti viešai, įdėjau į svetainę“, - kviečiamas plačiau pasikalbėti apie nutraukiamą Pasaulio anykštėnų bendrijos sumanymą į „Anykštos“ TV, aiškino Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Kontrimavičius.
Kalbėtis šia tema taip pat nepanoro ir buvęs akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“ koordinatoriaus pareigas ėjęs Pasaulio anykštėnų bendrijos kolegijos narys Juozas Ratautas, motyvuodamas tuo, kad su bendrijos priimtais sprendimais dėl akcijos sustabdymo yra nesusijęs.

Paveldosaugininkai ragino
neskubėti

Priminsime, kad naujas meniškas bažnyčios duris, kuriose atsispindėtų Anykščių krašto istorija ir iškilios asmenybės, buvo pasiruošę sukurti kraštiečiai skulptoriai Romualdas Inčirauskas ir Antanas Žukauskas. Durų kaina – 192 000 Eur. Rudenį finansiškai prisidėti prie bažnyčios durų keitimo taip pat buvo prašoma Panevėžio vyskupijos, tačiau tam pritarimo nesulaukta. Visos akcijos metu ne kartą prieš durų keitimą naujomis pasisakė Kultūros paveldo departamento vadovė Diana Varnaitė, atkreipdama dėmesį, kad dabartinės Anykščių šv.Mato bažnyčios durys yra saugotina vertybė, todėl esą jų keisti naujomis nereikėtų skubėti.
Planuota, kad Anykščių šv.Mato bažnyčios paradinės durys bus nerūdijančio plieno, iš vidaus jos bus dengtos medžiu, iš lauko - variu. Tokios durys bažnyčią puoštų ir su Anykščių krašto istorija lankytojus supažindintų ne mažiau nei 400 metų. Dosniausius durų finansuotojus buvo sumanyta įamžinti bažnyčioje.

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • nu po 50 metu

  Nuoroda

  Ir but surinkti tie pinigai

  Prieš 4 metų
 • Ваше имя

  Nuoroda

  Nu , pripažinkite - nepraėjo kažkam šitas pasipelnymas , nu - gal ateityje ...viltis vistiek išlieka .... Be bee beee ... nepavyko greitai - apsi,,,,ste ir ateityje ..... 400 m - cha cha - gaidį daug greičiau užkelsite ant bokštų patys ir už mažesnius otkatus .... Ir kažin naujiesiems užsakovams ar patiktų jūsu tos durys .... O gal svajojate uždirbtį dvigubai ....

  Prieš 4 metų
 • "Y"

  Nuoroda

  "Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas T. Ladiga „i“ sakė,..." Kas čia po tuo "i" slepiasi?

  Prieš 4 metų