„Kyla retorinis klausimas: mes gyvename laisvoje Lietuvoje, kur visi pagal LR Konstituciją turi teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą, ar gyvename Šiaurės Korėjoje, kur vieno asmens kultas ir neadekvačios pažiūros yra primetamos kitiems?“, - išplatintame pareiškime klausia Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas mokslų daktaras Nerijus Vyšniauskas (kairėje).Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Edvinas Žvirblis teigia, kad įsakymo nedalyvauti šv.Mišiose savanoriams nedavęs – tokia buvo jų pačių valia.

Tarp Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebono mokslų daktaro Nerijaus Vyšniausko ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vado kapitono Edvino Žvirblio įsižiebė konfliktas. Klebonas dr.N.Vyšniauskas vietos savanorių pajėgų vadą kaltina tuo, kad šis sujaukęs iš anksto suplanuotą Vasario 16-osios ceremoniją, o savanoriams neleidęs dalyvauti iškilmingose šv.Mišiose Kurklių bažnyčioje. E. Žvirblis tai neigia ir teigia, kad dvasininkas tokiais savo pareiškimais šmeižia ne tik vietos savanorius, bet ir visą Lietuvos kariuomenę.


Teigia, kad savanoriams
vadas neleido įžengti
į bažnyčią

Pareiškimą apie nesusipratimą su KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vadu kpt. Edvinu Žvirbliu penktadienio vakarą klebonas dr. N. Vyšniauskas paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Iškilmingai minėjome Vasario 16-ąją Kavarsko ir Kurklių bažnyčiose. Dėkoju Lietuvos šaulių sąjungos nariams, kurie savo dalyvavimu papuošė šv. Mišių liturgiją laikydami Lietuvos ir Vatikano vėliavas. Buvo sutarta, kad dar 8 vėliavas per šv. Mišias laikys Lietuvos savanorių pajėgų nariai. Pakviečiau žurnalistus, fotografus iš Vilniaus, kad įamžintų tokį įvykį. Labai gaila, kad paskutinę akimirką atvykęs savanorių vadas iš Anykščių neleido kariams ne tik laikyti vėliavų, netgi neleido tiems, kurie yra tikintys, dalyvauti šv. Mišiose, motyvuodamas, kad jis yra laisvamanis ir netikintis, o savanoriai dėvi uniformas, todėl jiems negalima įeiti į bažnyčią. Todėl, kol vyko šv. Mišios, visas būrys savanorių laukė savo renginio lauke stoviniuodami balose...
Absurdų absurdas. Pats buvau savanoris SKAT’e iki seminarijos! Daviau priesaiką vilkėdamas kario uniformą Kauno Įgulos bažnyčioje, kartu su visais bučiavau Lietuvos vėliavą ir visi mes, kariai, dalyvavome šv. Mišiose. Pažiūrėjus kariuomenės tinklapyje, kaip pvz. savanoriai šventė šiais metais Vasario 16-ąją Altytuje - jie ne tik dalyvavo šv. Mišiose, bet ir šventoriuje, prie bažnyčios, buvo atidengtos ir pašventintos 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų Alytaus valsčiaus 25 Vyties kryžiaus kavalierių ir 56 savanorių įamžinimo lentos.
Kyla retorinis klausimas: mes gyvename laisvoje Lietuvoje, kur visi pagal LR Konstituciją turi teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą, ar gyvename Šiaurės Korėjoje, kur vieno asmens kultas ir neadekvačios pažiūros yra primetamos kitiems? Siūlau tokiam vadui pakeliauti ne tik iki Alytaus, bet ir po pasaulį, kad pamatytų, kaip yra tvarkomasi kariuomenėje. Kam tada reikalingi kariuomenės kapelionai ir ką tokiam vadui už tokį elgesį pasakytų ne tik jo vadovybė, bet ir Lietuvos kariuomenės ordinaras arkivyskupas Gintaras Grušas? Juk karių sielovadą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartys“, - viešame pareiškime išdėstė klebonas dr.N. Vyšniauskas.

Klebono reikalauja atsiprašyti

KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vadas kpt. E. Žvirblis pirmadienį „Anykštos“ redakcijai atsiuntė atsakymą į kunigo dr.N. Vyšniausko pareiškimą, kuriame pateikė savo versiją dėl savanorių dalyvavimo šv.Mišiose bei reakciją į išsakytus dvasininko kaltinimus.
„Atsakymą parengiau, nes Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas apšmeižė Lietuvos kariuomenę, Krašto apsaugos savanorių pajėgas ir Anykščių krašto karius savanorius.
Įsakymo nedalyvauti šv. Mišiose aš nedaviau bei, manau, kad tokio įsakymo neduotų nė vienas Lietuvos karininkas. Švęsti Vasario 16-ąją kariai atvyko niekieno neverčiami (tik salvės grupė buvo šaukiama įsakymu – tokios kariuomenės procedūros). Atsivežėm savo draugus, vaikus, artimuosius. Iš viso susirinko apie 30 karių. Šie kariai yra patriotai ir jie neprisidėjo prie tų lietuvaičių, kurie Lietuvos gimtadienį šventė Lenkijoje stovėdami eilėse prie pigesnės dešros.
Ryte supažindindamas su šventine dienotvarke ir paskirstydamas užduotis paklausiau, kas dalyvaus šv. Mišiose. Deja, pakilo tik dvi rankos. Ne man spręsti, kodėl tiek mažai norinčių tebuvo, o prievarta kišti tikėjimą, manau, netolerantiška. Aš juk nežinojau, kad kunigas buvo pasikvietęs žurnalistų, svečių. Nežinojau, kad reikėjo padaryti šou. Gal ir Jūs, kunige, kažką ne taip darote, kad trūksta tikinčiųjų? O ir tos dvi rankos, kurios pakilo, vargu, ar daugiau bepakils, kai iš paties šventiko lūpų girdėjo šmeižtą. Dėl noro pasirodyti, kad mokate sutelkti bendruomenę, padarėte priešingai – įžiebėte nesantaiką, apkalbas. Juk ne kas kitas, o tie patys savanoriai, remiami vietinių, iškilus rimtam pavojui, stos ginti Lietuvos ir visų jos žmonių. Taigi pirmiausia, ką Jūs, kunige Nerijau Vyšniauskai, turite padaryti, tai viešai atsiprašyti visų savanorių už savo neapgalvotus žodžius, kurie Vasario 16-ąją pasėjo tiek neapykantos ir pykčio“, - atsakyme klebonui dr.N. Vyšniauskui rašė kpt. E. Žvirblis.

Klebonas savo pareiškimą
pavadino „natūralia reakcija“

Po to, kai KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvųjų pėstininkų kuopos vadas kpt. E. Žvirblis klebonui dr.N. Vyšniauskui pirmadienį portale anyksta.lt paskelbė viešą atsakymą, Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas „i“ atsiuntė atsakymą kpt.E. Žvirbliui.
„Kadangi kpt. Edvino Žvirblio atsakyme yra kreipimasis į mane, jaučiu pareigą atsakyti jam.
Pirmiausia, aš jokio straipsnio nerašiau, o mintis išdėsčiau savo asmeninėje „Facebook“ paskyroje. Kodėl www.anyksta.lt jį nukopijavo ir paskelbė be mano žinios ir leidimo, - klauskite redakcijos.
Antra, tai nebuvo šmeižtas, o natūrali reakcija į tai, kas įvyko.
Organizuojant Vasario 16-osios minėjimą, šventinę programą, maždaug likus dviem savaitėms iki šventės, man pristatė ir viską su manimi suderino Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. Manęs buvo atsiklausta, ar galės kariai savanoriai su aštuoniomis vėliavomis stovėti bažnyčioje prie altoriaus. Ir aš tokį leidimą daviau, sakydamas, kad tai bus labai patriotiška ir iškilminga. Kad įamžintų ir Lietuvai parodytų tokį gražų įvykį Kurkliuose, pakviečiau žurnalistų, fotografų. Ir tik atvykus Vasario 16–ąją, prieš pat šv. Mišias, buvau informuotas, kad jokių vėliavų nebus, nes Jūs, vade, esate laisvamanis, į bažnyčią nevaikštote, todėl ir vėliavų savanoriams laikyti neleisite. Gaila, bet taip ir įvyko.
Dabartinių grėsmių mūsų šaliai akivaizdoje, kai vyksta propagandinis karas iš mūsų šaliai nedraugiškos kaimynės, nuo kurios kenčia Ukraina, manau, buvo praleista proga propagandai atsakyti propaganda, kad lietuvių tauta yra vieninga, patriotiška, turinti gilias šaknis ir dvasines vertybes. Bažnyčia visais priespaudų ir okupacijų metais buvo ta vieta, per kurią vyko taikus pasipriešinimas okupantams. O ir Vasario 16-osios iškilmingos šv. Mišios Kurklių bažnyčioje buvo aukojamos už Lietuvą, už tuos, kurie žuvo gindami jos laisvę – tie patys savanoriai, Lietuvos kariai, kurių įpėdiniu esate Jūs, kpt. Edvinai Žvirbli, ir ant kurių kapų buvo pastatyti ne kas kita, bet kryžiai, kurie yra religiniai simboliai.
Jūs rašote, kad kišti tikėjimą netolerantiška. Čia nereikia taikyti prievartos, nes tai yra savaiminis supratingumas. Prie visos pagarbos visiems tikėjimams ir netikėjimams, bažnyčia buvo ir yra tapusi Vasario 16-osios simboliu. Simbolius gerbti reikia. Anot Neringos Ancutaitės (vienos iš komentatorių mano facebook’o paskyroje dėl Vasario 16-osios įvykio) “kitose valstybėse, kaip pvz., Lenkijoj, katalikybė yra būtinas patriotizmo elementas ir žmonės suvokia, kad jeigu esi „patriotas“, tai esi tikintis ir uolus katalikas, be “užbangavimų”.
Jūs teigiate, kad man trūksta tikinčiųjų. Aš džiaugiuosi, kad Kurklių žmonės tiki Dievą ir gausiai dalyvauja šv. Mišiose. O jeigu kada kas ir atbaido tikinčiuosius, tai tik piguma, vertybių nebuvimas ir abejinga aplinka.
Jūs kaltinate, kad aš norėjau šou. Tačiau Jūs vėl maišote vertybes. Šou yra košė, patranka, ginklų demonstravimas. Bet šou niekada nebus šv. Mišios už Lietuvą, šou niekada nebus žmonių: sūnų ir dukrų - malda už tėvus karius, tremtinius.
Bažnyčioje po šv. Mišių ir aikštėje, keliant vėliavą, giedojome Lietuvos himną, kuriame yra žodžiai „vienybė težydi“. Būtent šitos vienybės „vardan tos Lietuvos“ iš Jūsų, vade, ir pasigedome…
1939 metais Lietuva neteko laisvės ir pasidavė okupantams neiššovusi nė vieno šovinio vien todėl, kad jos vadai žiūrėjo tik į save ir matė tik savo siaurus interesus, bet nematė visumos. Pavieniai mes esame per maži ir per silpni priešintis. Kaip pvz. visą šluotą perlaužti neįmanoma, bet, imant po vieną šakelę, ją sulaužyti lengva. Manau, kad dvasinės vertybės yra daug svarbiau, nei Jūsų minima dešra, perkama lietuvaičių per tokią šventę Lenkijoje, ar kareiviška košė aikštėje. Tai yra tik pilvo interesai. Bet ne Tėvynės.
Turbūt šis nesusipratimas įvyko, nes nesutapo Jūsų, vade, ir mano, kaip kunigo ir piliečio, buvusio savanorio, turima Tėvynės vizija ir šventinės simbolikos vertinimas. Jeigu ir turime ko atsiprašyti, tai tik tų, kurių paaukotomis gyvybėmis šiandien esame laisvi. Kad jų kova ir pralietas kraujas, jų vertybės ir tikėjimas, už kuriuos paguldė galvas, labai dažnai yra negerbiami ir pamirštami tų, kurie turi tik savo siaurus interesus.
Tikėkimės, kad ateityje labiau suprasime vieni kitus ir būsime vieningi“, - atsakyme kpt.E. Žvirbliui rašė klebonas, dr. N. Vyšniauskas.

Savanoriai – ne religinis ordinas

Kalbėdamas apie klebono dr. N. Vyšniausko ir kpt. E. Žvirblio konfliktą, Panevėžio įgulos kapelionas majoras mokslų daktaras Virginijus Veilentas „i“ sakė, kad „problema kilo lygioje vietoje“.
„Tai normali, gyvenimiška situacija, o kpt. E. Žvirblis pasijuto truputėlį užgautas, nes jį apšaukė vos ne bedieviu ar laisvamaniu. Galiu tik nuo savęs paliudyti, kad savanoriai yra dvasingi žmonės, myli Tėvynę, jau vien dėl to, kad gyvena vertybėmis ir jiems ne tas pats, kas vyksta visuomenėje. Su savanoriais nemažą laiką teko praleisti Afganistane, misijose ir su tais pačiais savanoriais, kurie tarnauja Anykščiuose. Galiu pasakyti, kad jie yra puikūs žmonės ir juos kaltinti, kad jie kažko nedaro, būtų neteisinga. O kolega klebonas ten neseniai tarnauja, gal kažkur neįsigilino. Aš tikiu, kad greitu laiku viskas atsistos į senas vėžes, jie išsiaiškins ir toliau gražiai gyvens“, - sakė mjr. dr. V. Veilentas.
V. Veilentas atkreipė dėmesį, kad savanoriai „nėra religinis ordinas“, todėl dalyvauti šv.Mišiose jiems neprivalu.
„Čia yra susirinkę laisvi žmonės ir, jei kas nors būtų kažkokių kitų įsitikinimų, nenorėtų eiti į bažnyčią, tai niekas jų ir nevaro“, - aiškino Panevėžio įgulos kapelionas mjr. dr. V. Veilentas.

Robertas Aleksiejūnas

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Taigi

  Nuoroda

  Konstitucijos 43 straipsnio 7 dalies teisės norma: „Lietuvoje nėra valstybinės religijos“.

  Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarime: “Konstitucijos 43 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas religijos nebuvimo Lietuvoje principas. Ši Konstitucijos norma ir norma, numatanti, kad yra tradicinės Lietuvos bažnyčios bei religinės organizacijos, reiškia, jog religijos tradiciškumas netapatintinas su jos valstybiškumu: bažnyčios bei religinės organizacijos nesikiša į valstybės, jos institucijų ir pareigūnų veiklą, neformuoja valstybinės politikos, o valstybė nesikiša į bažnyčių bei religinių organizacijų vidaus reikalus…”

  Prieš 4 metų
 • Nuomonė

  Nuoroda

  Perskaičiau kun. Nerijaus facebooke išdėstytas mintis apie Vasario 16-osios renginį Kurkliuose, Anykščių savanorių vado Žvirblio pareiškimą Anykštos tinklapyje ir galvoju taip, galvoju anaip. Kunigas savo komentare gražiausiai padėkoja Lietuvos šauliams, kaip sektiną pavyzdį pateikia jam Alytaus savanorius, ir vienas Žvirblis už pavedimą ir išsidirbinėjimą gauna pylos, tada anas rėkia: "Įžeista visa kariuomenė! Įžeisti visos Lietuvos savanoriai!" Nu pasakykite, mielieji: kur dar taip yra, jei ne Šiaurės Korėjoje? Vadas gavo pylos už neįvykdytą pažadą, o rėkia, kad: "Vaikai, ginkimės, mus visus puola!" Ar ne žmogaus susireikšminimas, tapimas vietiniu diktatoriukiu ir pan.? Nuo kada vienas žmogus tapatinasi su visa Lietuvos kariuomene ir visais savanoriais? Gryna Šiaurės Korėja, arba kiek geriau - Baltarusija ir Rusija. Demokratinėje visuomenėje, tokiam jau reiktų gydytojų pagalbos. Susireikšminęs provincijos Napoleonas, reikalaujantis, kad klebonas visų atsiprašytų! Gerai, nors NATO neliepė atsiprašyti! Tokiam ginklo negalima į rankas duoti! Palaikau Jus, kunige!

  Prieš 4 metų
 • tikėjimo prievarta? Nejuokinkit!

  Nuoroda

  Apie kokią čia tikėjimo prievartą ar laisvos formos dvasingumą kalba kpt. Žvirblis, kapelionas Veilentas ir Kurklių seniūnas Jurkus? :) Juokinga ir visai ne į temą... Šitas dalykas čia visai ne prie ko, kaip iš medžio iškritę interviu su savo ta: "tikėjimo prievarta". Susitarimas yra susitarimas ir reikia jo laikytis. Gavosi kažkokia palaida bala! Jeigu buvo iš anksto abipusiai sutarta, kad savanoriai laikys 8 vėliavas Mišių metu bažnyčioje, tai ir reikia laikytis susitarimo. Kodėl kitų miestų kariai nešaukia apie kažkokią primetamą tikėjimo prievartą, kai jie iškilmingai, solidžiai dalyvauja Sausio 13 d., Vasario 16 d., ar Kovo 11 d. pamaldose? Ar visi jie krikštyti ir išpažįsta katalikų tikėjimą? Ne. Ir niekas už tai jų nesmerkia, prievarta jų neatvertinėja. Bet kažkodėl jie žino kaip savaime suprantamą dalyką paklusti disciplinai ir vado nurodymui dalyvauti suplanuotam renginyje. Niekas tokių maištų Lietuvoje nekelia kaip Anykščių savanorių vadas Žvirblis, o jam įkandin - visi jo pulko eiliniai savanoriai. Štai ką reiškia, kai elementarios tvarkos nėra.

  Prieš 4 metų
 • Faktas 2017 m. vasario 16d.

  Nuoroda

  Jeigu buvo sutarta, kad Vasario 16 d. minėjime Mišiose dalyvaus savanoriai ir laikys 8 vėliavas, o galiausiai taip nebuvo, reiškia kažkas įvyko. Paskui miglotai paaiškėja, kad 1 savanorė lygtai dalyvavo pamaldose, kažkur bažnyčios gale. Bet juk ne apie tai buvo tartasi. Tai 2 skirtingi dalykai: kur iškilmingai laikyti 8 vėliavas, o kur privatus 1 asmens dalyvavimas bažnyčios suole.
  Tenebūna iškraipytata tai, kas įvyko. Savanorių vadui meluoti yra negražu apie kažkokią tikėjimo prievartą ar nebūtus šmeižtus iš kun. N. vyšniausko pusės. Toks melas atneša konfliktus ir nepasitikėjimą. Pirmiausia, TAI BUVO IŠANKSTINIO SUSITARIMO NESILAIKYMAS IŠ KPT. ŽVIRBLIO PUSĖS DĖL JO PATIES NENORO -T.Y. JO ASMENINIŲ INTERESŲ.
  O pasitikėjimą atstatyti sunku.
  KODĖL vadas ir mieli savanoriai, kalba apie kažkokią prievartą eiti į bažnyčią? Nenukrypkite nuo temos! Susitarimas lieka susitarimu. Viešo susitarimo atšaukimas privalo turėti pagrįstą paaiškinimą, o ne vien tik laisvos formos nuomonės pareiškimą.
  Beje, iš kur kunigas sužinojo, kad šv. Mišiose savanoriams neleido dalyvauti vadas, mat jis pats yra laisvamanis, o jie vilki uniformas? Kunigas tikrai to nesusapnavo vidury baltos dienos, stovėdamas prie altoriaus. Ar melavo tas, kuris tokią informaciją pranešė? Klebonas yra kunigas ir jis neišdavinės - pirštu nebaksnos į žmones, rodydamas, kas jam tai pasakė. Bet faktas tikras, kad savanoriai tikrai nelaikė tų pažadėtųjų 8 vėliavų Mišiose ir iš tų, vado minimų 30 karių, tuomet buvusių Kurkliuose, į Mišias atėjo viso labo tik 1 mergina. Ir tai dar neaišku. O tai ką, kitiems labiau patiko šaltyje braidžioti po balas, kal vyko iškilmingos pamaldos už jų ir visų mūsų šalį - Lietuvą? Oras buvo tikrai baisiai žvarbus ir nemalonus – ant saulutės tikrai jie nesidegino pievoje...
  Taigi, ši nemaloni situacija, tikrai nėra laužta iš piršto. Sakoma: „Dūmų be laužo nebūna.“
  Faktas yra toks ir žodžių iš dainos neišmesi. Norėčiau tikėti, kad kai kam yra ir gaila, ir gėda, ir apmaudu.
  Tad, palinkėsiu nuo savęs: kitąkart tegul tie dūmai būna balti, o ne juodi.
  Kitąkart tebūnie tai draugystės laužas!

  Prieš 4 metų