Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė džiaugėsi Simonos ir Nerijaus Tubių šeimyna.

Ketvirtadienį Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Jo­kū­ba­vos vaikų šeimynoje. Šalies vadovė atvyko specialiai į šią sodybą ir joje praleido pusantros valandos.

Valstybiniai globos namai
rūpinasi... darbuotojais

Prezidentę pasitiko sodybos šeimininkai Simo­na ir Ne­ri­jus Tubiai bei rajono meras Kęstutis Tubis ir administracijos direktorė Veneta Veršulytė. Tik atvykusi Prezidentė pademonstravo, kad gerai žino situaciją Anykščių rajone. „Jūsų valstybiniuose globos namuose 50 vaikų ir 50 darbuotojų, o čia 15 vaikų ir 3 darbuotojai. Kodėl mes turime valstybinius globos namus?“ – griežtai rajono vadovų paklausė Prezidentė. Meras ir direktorė bandė sakyti, kad ne jie Aulelių vaikų globos namus sugalvojo, tačiau Prezidentė nukirto, kad ten „vaikų sąskaita gyvena 50 etatų“ 

Po susitikimo su sodybos gyventojais Prezidentė, atsakydama į “Anykštos” žurnalisto klausimus, dar kartą akcentavo, kad Aulelių vaikų globos namuose vaikų ir darbuotojų santykis yra vienas prie vieno.
Beje, Prezidentės vizitui Anykščių rajono valdžia, regis, didelio dėmesio neteikė, apie jį nebuvo nei spaudos pranešimų, nei informacijos savivaldybės internetinėje svetainėje, nei skelbta rajono vadovų darbotvarkėje.

Prezidentė turi daržą ir bičių

Prezidentė apėjo didelį vaikų sodybos ūkį. Jame - daržas, sodas, šiltnamiai, naminiai ir dekoratyviniai paukščiai ir veršiukas. Veršiukas auginamas mėsai, Prezidentė dėstė, kad iš vaikystės atsimena, kaip buvo kraupu, kai girdėjo žviegiantį pjaunamą kiaulį ir sodybos šeimininkams patarė veršį parduoti. „Veršiukas eis pasivaikščioti“, – kaip diplomatiškai spręsti problemą, paaiškino meras K. Tubis.
Jo­kū­ba­vos vaikų šeimynoje yra ir bičių. Pasirodo, bitininkystė yra artima ir valstybės vadovei. „Turiu bičių, turiu ir daržą“, - sakė Prezidentė. Priminsiu, kad prisiekęs bitininkas yra ir rajono meras K. Tubis.
Sustojusi prie jos pačios dovanoto batuto Prezidentė kvietė vaikus parodyti, ką jie išmoko. „Jei aš įlipsiu, sulūš“, – juokėsi valstybės vadovė. Prezidentė pažadėjo pasirūpinti Jokūbavos vaikų šeimynos skalbimo mašinomis – padovanos arba dvi buitines arba vieną pramoninę skalbimo mašiną.
Vaikščiodama po sterilius vaikų šeimynos kambarius, pati valstybės vadovė patarė vaikams išpiešti kambarių sienas. „Mergičkoms, aišku, kvietkai geriau“, – ką piešti ant miegamųjų kambarių sienų, svarstė Prezidentė D. Grybauskaitė. Kartu su valstybės vadove Jokūbavoje lankėsi nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriai, broliai dvyniai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Jauni vyrai patys užaugo vaikų namuose, dabar jie lanko vaikų globos įstaigas. Atvykę anksčiau nei Prezidentė broliai pašokinėjo ant batuto, o paskui kalbino vaikus, su jais žaidė ir dar pašoko breiką. Broliai siūlėsi vaikų sodybos gyventojams padėti, jei šie sugalvotų piešiniais papuošti kambarių sienas.

Vaikai paruošiami gyvenimui

Valstybės vadovės vizitas į vaikų šeimyną yra nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis. Prezidentė D. Grybauskaitė, atsakydama į „Anykštos“ klausimus, dėstė, jog valstybinių vaikų globos namų bei vaikų šeimynų skirtumas ne tik pinigais grįstas. Pasak valstybės vadovės, reikia siekti, kad kur galima išsiversti be valstybinių vaikų globos namų, ten taip ir turėtų būti. „Čia matome ir sodą, ir paukštelius. Matome, kaip formuojami vaikams darbo įgūdžiai“, – apie Jokūbavos vaikų šeimyną kalbėjo Prezidentė. Valstybės vadovė dėstė, kad iš valstybinių globos namų išėję vaikai dažnai nebūna paruošti gyvenimui, turi socialinių problemų.
“Prezidentės rūpestis dėl įvaikinimo ir skatinimas, kad vaikai augtų šeimose ir šeimynose – vienas iš pagrindinių nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ tikslų. Valstybės vadovės inicijuotos kampanijos siekiai – sutelkti savivaldybes, nevyriausybines organizacijas ir verslą aktyviai stabdyti smurtą, patyčias, vykdyti savižudybių prevenciją, mažinti priklausomybių mastą, skatinti įvaikinimą ir vaikų globą šeimose”, – rašoma Prezidentūros pranešime spauda.

Vaikų namuose užaugę dvyniai bando padėti likimo broliams

Nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriai, broliai dvyniai A. ir R. Gataveckai „Anykštos“ paklausti, ar lankydamiesi Jokūbavoje nejaučia skausmo, kalbėjo, jog atvirkščiai – jaučia džiaugsmą, jog pati aplinka skatina kurti ir augti. „Patys vaikų namuose augę stengiamės padėti, prisidėti“, – kalbėjo broliai. Beje, kuris pasakė kurią frazę sunku nustatyti - jie yra identiški dvyniai, o vieno pradėtą sakinį dažnai pabaigdavo antrasis. „Vaikų namuose situacija gerėja, bet yra daug „pritempimo“, pasirodymo. /.../ Reikia dirbti su problemiškomis šeimomis, kitaip tariant, kovoti ne tik su liepsna, bet ir su padegėjais“, – kalbėjo broliai.

Savaitgaliais grįžta namo

Lietuvoje veikia 52 šeimynos, besirū­pinančios vai­kais ir pa­lai­kančios ry­šius su jų tė­vais, kurie pa­pras­tai ser­ga pri­klau­so­my­bės li­go­mis ar ne­tu­ri so­cia­li­nių įgū­džių ir ge­bė­ji­mų rūpintis vaikais. Globos namuose Lietuvoje vis dar auga beveik 3 300 vaikų.
Prieš penkerius metus įkurtoje Jokūbavos sodyboje Simona ir Nerijus Tubiai rūpinasi 15 vai­kų – 8 laikinais ir 6 nuolatiniais globotiniais bei turi savo 8 metų dukrą. Ši vaikų šeimyna yra vienintelė Anykščių rajone.
Mažiausiai sodybos gyventojai Lukai dar tik metai ir penki mėnesiai. Mergytė pas globėjus atsidūrė prieš du mėnesius, jos biologiniai tėvai yra gyvi ir sveiki.
Vidurinę mokyklą baigę buvę Tubių augintiniai savaitgaliais grįžta į namus, į Jokūbavą. Savaitgaliais grįžtantiems įrengtos patalpos, jie čia yra laukiami.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.