Prie paminklo tarybiniam kariui kalbėjo Didžiojo tėvynės karo dalyvių Anykščių tarybos pirmininkas Vincas Radušis.
Šiandienį Anykščių tarybinių karių kapines susirinko apie 40 pagyvenuisų rajono gyventojų paminėti Pergalės prieš fašizmą 62 – ąsias metines ir pagerbti Anykščių karių kapinėse palaidotųjų žuvusiųjų atminimą

 

 

.

 

Rusijos ambasados Lietuvoje rūpesčiu ir lėšomis sutvarkytose Anykščių tarybinių karių kapinėse ilsisi 371 rajone žuvęs karys. Susirinkusieji prie kapų padėjo raudonų tulpių žiedus, o prie paminklo uždegė ir žvakučių.

„Šiandien pagerbiame jų žygdarbį ir atminimą, - sakė 87 – erių sulaukęs Didžiojo tėvynės karo dalyvių Anykščių skyriaus pirmininkas Vincas Radušis, kurio tėvas, beje, kovėsi prieš fašizmą amerikiečių pusėje.  – Anksčiau žuvusiųjų ir Anykščių karių kapinėse palaidotųjų kapus lankydavo giminės, tačiau dabar jiems sudarytos kliūtys ir jie nebeatvyksta“.

Pasak V. Radušio, daug anykštėnų amžino poilsio atgulė ten, kur žuvo, o į Anykščių kraštą iš įvairių frontų sugrįžo 452 kariai, iš kurių gyvų tik 49 belikę. Vakar kapinėse dėl senyvo amžiaus ar sveikatos dalyvavo vos keli.

Socialdemokratų partijos Anykščių miesto grupės pirmininkė Rima Lesnikauskienė apgailestavo dėl užgauliojimų internete, paskelbus, kad žuvusieji bus pagerbti ne gegužės 8- ąją, bet 9- ąją ir prašė užgauliotojams Dievo atleidimo, „..nes jie nežino, ką daro“. „Atėjome ne mitinguoti ar politikuoti, bet pagerbti savo tėvų ir sernelių atminimą, - sakė R. Lesnikauskienė, prisiminusi, kad jos tėvas buvo tremtinys. – Ir nesvarbu kada ateiname, svarbu, kad ateiname. Ant paminklų išrašyta daugiau kaip 300 pavardžių, atėjusių ir žuvusių ne savo noru“.

Renginyje, kurį, beje, stebėjo ir vienas šalia karių kapų sustojęs policijos ekipažas, nedalyvavo nė vienas rajono valdžios atstovas.

Į renginį atvažiavęs kavarskietis karo dalyvis Vladas Kernagis prieš tai užsuko į tarybinių karių kapines Kurkliuose ir piktinosi, kad jos apleistos.

 

Jonas Junevičius
jonas.j@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.