Savivaldybės salėje liberaldemokratas Žilvinas Smalskas ragino posėdžio dalyvius prisidengti privatumu.
Savivaldybės administracijos patalpose 13 valandą pradėjusi posėdžiauti būsimoji rajono architektų taryba už durų išprašė „Anykštos“ žurnalistą. Iniciatyvos atsikratyti žiniasklaidos atstovu ėmėsi rajono Tarybos narys, Vilniaus statybos technikumo absolventas Žilvinas Smalskas.


„Aš tai viešas asmuo. Bet jūs tai privatūs asmenys“, – vyti lauk žurnalistą kitus šešis posėdžiautojus agitavo deputatas. „Dabar apie tave prirašys“ – nuogąstavo buvusi Ž.Smalsko sutuoktinė, to paties technikumo absolventė Loreta Smalskienė. „Jau prirašė“ – burbėjo Ž.Smalskas, atskleisdamas ir nepasitikėjimo „Anykšta“ priežastis.      


Save architektu vadinantis Ž.Smalskas aiškino, jog „Anykšta“ apie jį nuolat rašo netiesą. Konkrečių netiesos atvejų technikumo absolventas negalėjo įvardinti - kaip pykčio priežastį nurodė ... savaitės citatos pavadinimą. O jį įžeidusi citata buvo šitokia: "Žilvinas SMALSKAS, rajono Tarybos narys, statybos techniko absolventas, apie tai, kas turi dirbti architektų komisijoje: „Anykščiuose yra buvusius „visiukus“ baigę architektai Daunoras, Katkevičius, Dalė Vileitienė. Yra Dailės akademijos absolventai Indriūnas ir Rūta Smalskienė. Yra statybos technikumą baigę žmonės“. Bet baisiausias buvo citatos pavadinimas –„Gydytojų taryba: chirurgas, slaugė ir trys „veterinoriai“. Nedidelio išsilavinimo Ž.Smalskas nepajėgė suprasti, jog nebūtina  tiesmukai vesti paralelių, ir nusprendė, jo yra išvadintas „veterinoriumi“. Pagal Ž.Smalsko logiką „veterinare“ buvo išvadinta ir jo ankstesnė sutuoktinė. Todėl buvusi šeima ir liejo bendrą neapykantą...

Nedidelis išsilavinimas Ž.Smalskui, matyt, trukdė suprasti ir elementarią logiką: jie privatus asmuo kalba viešoje vietoje, jo šneka negali būti intymi, o slapta sukurtas organas  - demokratiškas.

Plačiau apie architektų tarybos posėdį  skaitykite artimiausiuose „Anykštos“ numeriuose.

vidmantas Šmigelskas
vidmantas@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.