Pilietinės akcijos „Baltoji banga“, besirūpinančios verslo skaidrumu, duomenimis, dauguma dirbančių lietuvių (64 proc) teigia, kad, jų žiniomis, praktika, kai žmonės gauna atlyginimus “vokeliuose” yra paplitusi dažnai ir labai dažnai. Tik 21 proc. tvirtina, kad tokia praktika yra paplitusi retai arba labai retai. Dar 12 proc. dirbančių žmonių nežinojo arba neatsakė, o 2 proc. teigė, kad, jų žiniomis, tokios praktikos nėra.

Pilietinės akcijos „Baltoji banga“, besirūpinančios verslo skaidrumu, duomenimis, dauguma dirbančių lietuvių (64 proc) teigia, kad, jų žiniomis, praktika, kai žmonės gauna atlyginimus “vokeliuose” yra paplitusi dažnai ir labai dažnai. Tik 21 proc. tvirtina, kad tokia praktika yra paplitusi retai arba labai retai. Dar 12 proc. dirbančių žmonių nežinojo arba neatsakė, o 2 proc. teigė, kad, jų žiniomis, tokios praktikos nėra.

 Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą apie „atlyginimus vokeliuose“ atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Tyrimas vyko 19 miestų ir 60 kaimų šių metų kovo 29 – balandžio 1 dienomis. Jo metu buvo apklausti 1032 aštuoniolikos metų ir vyresni gyventojai.

 Tyrimo rezultatai parodė, kad atlyginimus „vokeliuose“, kurie nėra apskaitomi buhalterijoje ir nuo kurių nesumokami mokesčiai, Lietuvos gyventojai vertina neigiamai (70 proc.). Dažniau taip vertina specialistai, aukštajį ar aukštesnįjį išsimokslinimą turintys, daugiau pajamų gaunantys žmonės. Tik 8 proc. atlyginimus „vokeliuose“ įvertino teigiamai. Dažniausiai teigiamai atlyginimus „vokeliuose“ vertina tie, kurių pajamos vienam šeimos nariui siekia nuo 401-500 lt. Likusieji šiuo klausimu laikėsi neutralios pozicijos.

 16 proc. visų dirbančių Lietuvos žmonių prisipažino, kad asmeniškai gavo atlyginimą „vokelyje“ per paskutinius 12 mėnesių. Apie pusė jų algas „vokeliuose“ gavo 7 ir daugiau kartų, dešimtadalis - 4-6 kartus, penktadalis – 2-3 kartus per pastaruosius 12 mėnesių. Akivaizdu, kad algos „vokeliuose“ mūsų valstybėje yra labiau pastovus nei atsitiktinis reiškinys. Dažniau atlyginimus „vokeliuose“ gauna mažesnes pajamas turintys žmonės, darbininkai bei didžiųjų miestų gyventojai. Reikia atkreipti dėmesį, kad pastarųjų metų skaidrumo ir korupcijos tyrimų praktika rodo, kad lietuviai tokiais jautriais klausimais prisipažįsta tyrėjams rečiau nei prieš penkerius metus. Netiesioginis klausimas „ar Jūsų šeimos nariai gavo atlyginimą „vokelyje“ per paskutinius 12 mėn.“ atskleidė, kad neoficialius atlyginimus taip pat gauna ir didesnes nei vidutinės pajamas turintys žmonės, specialistai, tačiau jie asmeniškai nėra linkę apie tai kalbėti.

 Atlyginimas „vokelyje“ taip pat gali veikti ir žmonių emocinę būklę. Tyrimo duomenys parodė, kad žmonės, gaunantys atlyginimą „vokelyje“, beveik dukart dažniau, nei gaunantys oficialų atlyginimą, jaučia stiprų nerimą dėl to, kad nebeturės pakankamai pajamų pragyventi.

 Apklaustųjų teigimu, beveik pusei (45 proc.) žmonių, dirbusių viršvalandžius bent kartą per paskutinius 12 mėn., nebuvo sumokėta nė karto arba buvo sumokėta tik kai kuriais atvejais. Tačiau beveik trečdalis žmonių, dirbusių viršvalandžius, už kuriuos buvo sumokėta, teigė, jog gavo tik tam tikrą dalį atlygio, t.y., mažiau, nei reikalauja įstatymas.

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.