Seniai iš galiojimo išėjusi kalio vyno rūgšties druska atsidūrė Troškūnų sąvartyne.
Kol kas nenustatytas asmuo Troškūnų sąvartyne išpylė didelį kiekį cheminių medžiagų.

 

 

Troškūnų sąvartyne, miškelyje link Traupio atsirado 1989 metais Armėnijoje, Jerevano cheminių preparatų gamykloje pagaminta kalio vyno rūgšties druska, kurios galiojimo laikas – 3 metai. Ji sufasuota į stiklinius indus po 0,9 kg, o į sąvartyną atvežta šešiose didelėse plastikinėse talpyklose. Jose taip pat yra maišų, su, tikėtina, kitokiomis cheminėmis priemonėmis. Kai kurie kalio vyno rūgšties druskos indai sudužę, nuo jų į aplinką sklinda aitrus rūgštus kvapas.

Anykščių aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Arnoldas Kazakevičius, tik iš „Anykštos“ išgirdęs apie sąvartyne išverstus chemikalus, sakė jog būtinai domėsis minėta situacija ir, reikalui esant, prašys priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagalbos chemines medžiagas surinkti ir išvežti utilizuoti.

Bus aiškinamasi, kas kalio vyno rūgšties druską ir kitokias chemines medžiagas išvertė sąvartyne. Už tokius veiksmus yra numatyta administracinė atsakomybė su nuostolių gamtai atlyginimu.

 

Arvydas Lingaitis
arvydas.l@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.