Toliau tęsiasi Traupio ir Dabužių parapijos klebono Gintauto Gudo odisėja.

Toliau tęsiasi Traupio ir Dabužių parapijos klebono Gintauto Gudo odisėja. Nors Panevėžio vyskupijos atstovai neatskleidė, kur šiuo metu yra G.Gudas, žurnalistai išsiaiškino, kad jis šiuo metu yra Vokietijoje.

Ar kunigas ten atgailauja, kaip buvo tvirtinama, nėra žinoma. 

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.