Lietuvoje baigtas įgyvendinti išsamus įmonių socialinės atsakomybės kiekybinis tyrimas, kurio metu paaiškėjo, kad 43,6 proc. šalies mažų ir vidutinių įmonių vadovų nežino kas tai yra įmonių (bendra) socialinė atsakomybė - šį terminą pirmą kartą išgirdo tyrimo metu.

Išsamų, pagal tarptautinių ekspertų metodologiją parengtą įmonių socialinės atsakomybės tyrimą atliko verslo konsultacijų įmonė „EKT grupė“, Lietuvoje įgyvendinanti ir koofinansuojanti Europos Komisijos iš dalies finansuojamą projektą “Bendros socialinės atsakomybės tendencijos tarp mažų ir vidutinių įmonių Baltijos šalyse”. Projekto tikslas – išsiaiškinti įmonių socialinės atsakomybės idėjų paplitimą tarp mažų ir vidutinių įmonių bei paskatinti jas vykdyti atsakingą verslą. Kiekybinis mažų ir vidutinių įmonių tyrimas buvo pirmas šio projekto įgyvendinimo etapas. Antras etapas – kokybinis tyrimas, kuris įgyvendinamas šiuo metu. „EKT grupės“ atlikto kiekybinio tyrimo metu iš viso buvo apklaustos 497 šalyje veikiančios mažos ir vidutinės įmonės.

Tyrimo rezultatai parodė, kad 52 proc. šalies mažų ir vidutinių įmonių iki šiol nėra įgyvendinę jokios įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) programos. ĮSA veiklą vykdę teigė 37,7 proc. įmonių. Iš jų 54,9 proc. sakė tą darantys daugiau nei tris metus, 25,2 proc. – apie du metus ir 19,9 proc. – apie metus laiko.  

ĮSA veiklą jau vykdžiusios įmonės, atsakydamos į klausimą, kokio pobūdžio socialinės atsakomybės veiklas vykdė, daugiausia - 85,9 proc. teigė, kad rūpinasi savo darbuotojais. 71,4 proc. jų nurodė, kad rūpinosi klientais, 58,6 proc. dalyvavo vietos bendruomenės ir visuomenės veikloje, 52,5 proc. rūpinasi partneriais ir tiekėjais, 51,6 rūpinasi aplinkos apsauga.

66,8 proc. įgyvendinusių ĮSA veiksmus nurodė, kad šią veiklą vykdė atsitiktinai, tik atsiradus poreikiui. 50,7 proc. niekada nebandė vertinti įgyvendintos ĮSA veiklos naudos ir 49,4 proc. mano, kad nėra būdo, kaip išmatuoti ĮSA veiklos efektą įmonės pagrindinei veiklai.

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.