Daugelis Lietuvos piliečių nesitikėjo, kad po trisdešimties nepriklausomybės metų krikščionių bendruomenės žodis bus slopinamas, niekinamas ir varžomas, nors Konstitucija garantuoja tikėjimo ir pažiūrų laisvę. Tai darantys yra toleruojami ir valdžios institucijų, nors viešai kalbame apie toleranciją, pakantumą, patyčių atsikratymą, lygias teises!


Tildomi ne tik pasauliečiai, kurie išdrįsta ginti prigimtines žmogaus, šeimos teises, bet ir dvasininkai, kurių tiesioginė pareiga kalbėti ir aiškinti apie moralinį blogį, perspėti savo ganomuosius vengti nuodėmės...
Sovietmečiu bolševikiniai marksistai visomis brutaliausiomis priemonėmis kovojo prieš bažnyčios skleidžiamas moralės idėjas. Kunigai buvo apšaukiami tamsybininkais, juodaskverniais. Buvo niekinami ir persekiojami. Tapo tarsi raupsuotaisiais. Bet tik ne tikintiesiems!
Kunigai, susibūrę į Tikinčiųjų teisėms ginti komitetą, nebijojo ir drąsiai skelbė Dievo žodį, rodė į neteisybes, išlaikė tvirtumą ir savo idealų neišsižadėjo! Didele dalimi jų, o ne dabartinių, „ekspertų“ dėka Lietuva tapo laisva.
Lietuvos bažnyčia sunkiausiais momentais Lietuvai buvo veiklos priešakyje: vasario 16-ąją, pasirašant nepriklausomybės aktą,  Sausio 12-ąją prie Seimo, televizijos bokšto... Ji visada išsakydavo tiesą bei rūpestį ateitimi.

 

Istorija kartojasi?
Jeigu tai tęsis, galima bus konstatuoti, kad gyvename keistoje, iškreiptoje demokratijoje, kuri virsta selektyvia demokratija, t. y. primetant dabartinės mažumos ideologines nuostatas daugumai!
Šiandien intelektu nepasižyminčios butaforinės garsenybės nutolo nuo savo tiesioginių funkcijų ir ėmėsi keistokos veiklos – nurodinėti, kaip turi gyvuoti Bažnyčia, ką turi veikti kunigai.
Kaltinimas, kad neva, kunigai ir vyskupai peržengia ribas, ateina iš interesų grupių, kurios ir siekia kontroliuoti viešąją erdvę, bei monopolizuoti „teisingas“ pažiūras.
Popiežius Pranciškus Lietuvos jaunimui patarė atsiminti savo tautos šaknis!
Juk tomis patikrintomis vertybėmis mes remiamės jau šimtmečius!

 

Pasaulėžiūra – ne politika ir šv. Raštas juk ne paprasčiausia pamaldi lektūra, o daugeliui mūsų žmonių – Gyvenimo kodeksas! Ir šiuo Kodeksu vadovaudamiesi Lietuvos vyskupai ir kunigai turi pilną teisę kalbėti apie kelią į Amžinybę, įspėti dėl paklydimų ir sudrausminti nuodėmes darančius.

Valdžios institucijų pareiga rodyti pavyzdį ir neleisti sugriauti demokratijos pagrindų.
Krikščionių sąjunga palaiko ir remia atskirų Lietuvos kunigų išsakytą poziciją. Visomis išgalėmis jų siekius remsime!

 

 

 

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Bilataitė

  Nuoroda

  Giltinė

  Prieš mėnesį
 • Nuoroda

  kaip merga su 2 vaikais gyvena susimetus ir dar krikščionė (A.Bilotaitė) Keista kad bažnyčia toleruoja

  Prieš mėnesį
 • :(

  Nuoroda

  Uždraudė judėjimą, pasimatyti su tėvais, negalima reikšti savo nuomonės, tuoj nebus galima eiti į bažnyčia. Kas toliau? Gerb. konservatorių rinkėjai, kur tas žadėtas gėris, kurį visi žadėjot prieš rinkimus? Kur laisvė?

  Prieš mėnesį
 • Klaiku

  Nuoroda

  Jonas Rimantas kažkada buvo socialdemokratas evoliucionavo į kitą pusę:)

  Prieš mėnesį
 • Marija

  Nuoroda

  Kunigai dalyvauja irgi politikoje,tas seniai žinoma.Itatymus kai kurią jie nurodinėja kokio nereik priimti.Nors bažnyčia yra atskirta nuo valstybės.

  Prieš mėnesį
 • Nemeluok

  atsakymas į: Marija Nuoroda

  Ne atskirta, o atskira. Jei jaučiate niuansą.

  Prieš mėnesį
 • L.

  Nuoroda

  Pritariam. Bet kunigai negali skatinti smurto ir neapykantos. Ir Šventas Tėvas taip sako.

  Prieš mėnesį
 • diega

  atsakymas į: L. Nuoroda

  Kunigai ir neskatina smurto ir neapykantos Jie tik išsako savo nuomonę, gal kokį žodelį aštresnį panaudoja. O tas žodelis, mūsų lietuvių kalba tokia turtinga žodžių ir jų junginių prasmėmis, ima ir nepatinka arbai savaip suprantamas kai kurių labai greit įsižeidžiančių asmenybių. Tegul gyvena kas ir su kuo nori jei jau taip jiems to reikia. Bet vadinti tai ŠEIMA....na jau NE. Turtinių santykių mat išspręsti negali....sudarykit testamentus ar kokius kitus juridinius įsipareigojimus.jei jau tarpusavyje kito sprendimo nerandate. Bet VAIKAI turi augti ŠEIMOJE kurioje TIKRAI NEBUS TĖTIS+TĖTIS ar dar koks darinys. Man sakė, kad be Dievo žinios ir plaukas nuo žmogaus galvos nenukrenta, ...Kaip tada pasirinkimas kuris mums duodamas ir ar to pasirinkimo vertės neparodo SODOMOS IR GOMOROS likimas?

  Prieš mėnesį