Anykščių rajono savivaldybėje įvyko rajono ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, kurio pagrindinis klausimas buvo pasirengimas galimam Šventosios upės potvyniui Anykščių rajone.

  Komisijos pirmininkė, administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė kvietė komisijos narius pasisakyti apie potvynio prevencijos priemonių vykdymą. Specialiosios tarnybos informavo apie pasirengimą dirbti potvynio teritorijoje, aptartas gyventojų perspėjimas apie galimą pavojų, įvardyta rajono teritorija, kurioje potvynio rizika yra realiausia – Elmos sodų bendrija.

   Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, pagal orų prognozes sniego tirpimas jau yra prasidėjęs visoje Lietuvoje, tad tikėtina, kad vanduo pradės kilti pirmąją kovo savaitę, o piką pasieks apie kovo vidurį.

   Prieš prasidedant potvyniui, gyventojams patariama pasirūpinti, kad  kelioms paroms užtektų  maisto produktų,  geriamojo vandens, degtukų, malkų. Taip pat reikėtų gerai izoliuoti visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas. Iš rūsių išnešti daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus, o lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nunešti į viršutinius aukštus, pastoges.

   Esant potvynio tikimybei, reikia užsandarinti šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo. Kad apsaugotumėte namus nuo ledo sangrūdų, būtina įkalti apsauginius stulpus, taip pat patartina pažymėti vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki sodybos.

Rekomendacijos iškilus potvynio pavojui

PRIEŠ PRASIDEDANT POTVYNIUI

Geriausia žmonių apsaugos priemonė – jų evakavimas iš pavojingos vietovės. Patariame nėščioms moterims, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms, vaikams iš potvynio zonos išvykti į saugesnes vietas.

 Jeigu nusprendėte likti potvynio zonoje, pradėkite rengtis galimam potvyniui:

    Įsigykite patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį).
    Apsirūpinkite reikiama neperšlampama apranga (žvejų batais, gumine avalyne ir kt.).
    Parūpinkite ne mažiau  kaip 10 -čiai parų:

    Ilgai negendančių maisto produktų;
    Medikamentų;
    Geriamojo vandens;
    Degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų;
    Mobiliojo ryšio telefoną ir atsarginius maitinimo elementus.

    Paruoškite gyvuliams, baldams paaukštinimus.
    Gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
    Iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus.
    Lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges.
    Užsandarinkite šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo. Viršutinį šulinio rentinį patartina apiplūkti moliu, o aplink šulinį suformuoti nuolydį, kurį reikėtų išgrįsti akmenimis arba išbetonuoti.
    Apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus.
    Pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki sodybos.
    Išvežkite iš užliejamų vietų  trąšų ir pesticidų atsargas.
    Patikrinkite, kad garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų atvirų teršalų (chemikalų, tepalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką.
    Užsandarinkite naftos produktų saugyklas.
    Patepkite storu tepalo sluoksniu paliekamų įrenginių (mechanizmų) metalines detales, sutvirtinkite atskiras konstrukcijas.
    Apdrauskite savo ir  šeimos narių gyvybę bei turtą.
    Jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę,  prieš palikdami namus užsukite vandens, dujų sklendes,  išjunkite  elektrą, pasiimkite dokumentus, vertybes, būtiniausius daiktus, maisto atsargų, medikamentų, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Kad būtų žinoma, kiek žmonių liko užtvindytoje teritorijoje, užsiregistruokite seniūnijoje.

KILUS POTVYNIUI

Rekomenduojame evakuotis iš potvynio zonos.

Gyventojams, kurie nusprendė nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariame:

    Palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę vieni kitiems padėti.
    Jei apie namus jau kyla vanduo, lipkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose.
    Mokėkite pagalbos  ženklus:

    Iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa)  – reikalinga pagalba;
    Mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa) - reikalinga skubi pagalba.

    Brisdami užlietomis vietovėmis, kad neįsmuktumėte į vandens išplautą  duobę, kelią tikrinkite  kartimi.
    Jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve.
    Jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į  netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės ir laukite pagalbos.
    Padėkite laukiniams žvėreliams (stirnoms, lapėms, kiškiams), patekusiems per potvynį į bėdą. Iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos  į laukus.

PASIBAIGUS POTVYNIUI

    Griežtai draudžiama liesti nutrūkusius laidus, patiems atlikti elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrengimus.

PATARIAME

    Praneškite atitinkamoms tarnyboms apie gedimus elektros tinkluose, vandentiekio ir dujų sistemose ir laukite jų pagalbos.
    Nevalgykite vandenyje mirkusių maisto produktų.
    Kad išvengtumėte per vandenį plintančių infekcinių ligų (dizenterijos, choleros, vidurių šiltinės, poliomielito ir kt.):

    išvalykite šulinius: ištraukite šiukšles, pagalius, išsemkite nešvarų vandenį ir išdezinfekuokite šulinį chlorkalkių tirpalu (1 m3  vandens –  400–600 g chlorkalkių miltelių). Po paros atsiradusį vandenį išsemkite;
    dėl geriamojo vandens kokybės kreipkitės į Visuomenės sveikatos centrą arba į apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos laboratoriją.

    Praneškite seniūnijai  apie potvynio metu patirtus nuostolius.

   Daugiau patarimų kaip pasiruošti potvyniui ir kitoms ekstremalioms situacijoms galima rasti internetiniame puslapyje https://www.lt72.lt/.

Anykščių rajono savivaldybės inf.

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • R.Gižinskas

  Nuoroda

  ''Šventoji'' tuščia.Žemė ištroškusi.Tai čia savivaldybės ''ekspertų''sapaliojimai? Greičiausiai iš didelio rašto,išeina iš krašto....APGAILĖTINA.

  Prieš mėnesį
 • Nuoroda

  nebus didelio potvynio pašalo nėra ir ledų beveik nėra

  Prieš mėnesį