Netekome Anykščių rajono garbės pilietės, buvusios Anykščių rajono mero patarėjos Bronės Lukaitienės. Jai ėjo 84-ieji metai. B.Lukaitienė jau ilgą laiką sunkiai sirgo. Paskutiniu metu žinoma anykštėnė gydėsi Anykščių rajono ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Jai buvo nustatytas ir susirgimas Covid-19.

 B.Lukaitienės biografiją pateikia anykstenai.lt.

B.Lukaitienė gimė 1937 m. gegužės 16 d. Skiemonyse.

1944–1953 m. mokėsi Skiemonių (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje, 1953–1957 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą.

1957–1959 m. dirbo Kalvelių (Anykščių r.) klubo-skaityklos vedėja, 1959–1960 m. kelis mėnesius buvo Bikūnų (Anykščių r.) bibliotekos vedėja.

1960–1975 m. B.Lukaitienė gyveno ir dirbo Anykščiuose.

Paskirta 1960 m. sausio 15 d., 1960–1965 m. ji buvo Anykščių rajoninės bibliotekos skaityklos vedėja. Paskirta 1965 m. kovo 15 d., 1965–1973 m. ji dirbo Anykščių rajoninės bibliotekos vedėja.

Jos iniciatyva 1966 m. Anykščiuose buvo pradėtos rengti Knygos šventės, kurių metu anykštėnai susitikdavo su žymiausiais Lietuvos rašytojais, 1967 m. Anykščių mokiniams surengtos pirmosios bibliografijos pamokos. 1968 m. ji su kitais iniciatoriais surengė pirmąją Anykščiuose kraštotyros vakaronę "Kuo įdomūs senieji Anykščiai". Jai vadovaujant, 1969 m. Anykščių bibliotekoje buvo įdiegtas vieningasis valstybinis bibliotekinis abonementas, susiejęs Anykščių bilioteką su Sovietų Sąjungos bibliotekų sistema.

B.Lukaitienė dėka Anykščių biblioteka buvo apdovanota 1-ojo laipsnio diplomu už geriausius bibliografinės-informacinės veiklos rezultatus (1969 m.), pelnė Lietuvos kultūros ministerijos pirmąjį prizą kaip geriausia Lietuvoje rajoninė biblioteka (1972 m.). Respublikinėje kraštotyros darbų parodoje Anykščių bibliotekai buvo pripažinta pirmoji vieta, o B.Lukaitienė už jos kartu su Rozalija Klimašauskaite parengtą kraštotyros darbą – Anykščių rajoninės bibliotekos istoriją (1966–1970 m.) apdovanota Lietuvos kraštotyros draugijos pirmuoju prizu.

1973–1975 m. B. Staikūnienė dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus vedėja. 1973 m. ji surengė pirmąją Anykščiuose Žemiečių "Mokslo ir meno šventę", kuri vėliau tapo tradicine. Šioje šventėje buvo priimti sprendimai pavadinti vieną Anykščių miesto gatvę Žemiečių vardu (dabar – J. Jablonskio gatvės dalis) ir statyti Anykščiuose naujus kultūros rūmus (pastatyti 1976 m.). 1975–1996 m. B.Lukaitienė gyveno ir dirbo Vilniuje.

1979 m. ji neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo bibliotekininkės ir bibliografės išsilavinimą.

1975–1978 m. ji buvo Lietuvos kultūros ministerijos Bibliotekų skyriaus viršininkė. 1978 m. įsteigus šioje ministerijoje Bibliotekų reikalų valdybą, 1978–1990 m. B.Lukaitienė buvo šios valdybos viršininkė.

1988–1990 m. ji taip pat buvo Lietuvos kultūros ministro (Dainiaus Trinkūno) neetatinė patarėja ir Kultūros ministerijos kolegijos sekretorė. Ji rengė 1990 m. balandžio mėnesį Vilniuje įvykusį Lietuvos kultūros darbuotojų suvažiavimą, buvo jo organizacinio komiteto pirmininko D. Trinkūno pavaduotoja. B.Lukaitienės, vienintelės iš Kultūros ministerijos tarnautojų, kandidatūra buvo pasiūlyta į respublikinę kultūros tarybą, bet tokia institucija suvažiavime nebuvo suformuota.

1990–1992 m. B.Lukaitienė dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministro (Dariaus Kuolio) patarėja, 1992–1994 m. – Kultūros ir švietimo ministro (Dainiaus Trinkūno) patarėja kultūrai. 1990–1997 m. ji buvo Kultūros ir švietimo ministerijos (nuo 1994 m. – Kultūros ministerijos) kolegijos sekretorė ir Nacionalinio kultūros ir meno premijų komiteto sekretorė.

Pirmaisiais Nepriklausomos Lietuvos metais B.Lukaitienė rengė kultūros ir meno žmonių jubiliejų minėjimus, jubiliejinių leidinių leidybą. Ji organizavo filosofo Vilhelmo Storostos-Vydūno (1868–1953) palaikų atgabenimą iš Detmoldo (Vokietija) į Lietuvą ir iškilmingą perlaidojimą jo gimtinėje Bitėnų kaimo kapinėse (Pagėgių sav., 1991 m.), vadovavo archeologės Marijos Gimbutienės (1921–1994) palaikų pergabenimui iš JAV į Lietuvą ir perlaidojimui Kauno Petrašiūnų kapinėse (1994 m.).

Nuo 1996 m. B. Lukaitienė gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1997–2000 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės mero (Sauliaus Nefo) patarėja kultūrai, 2000–2001 m. – Anykščių rajono mero (Leono Alesionkos) patarėja kultūrai, 2001–2004 m. dirbo Anykščių rajono mero (Dariaus Gudelio) patarėja kultūrai ir spaudos atstove, buvo miesto švenčių ir kitų masinių kultūros renginių koordinatorė.

2004–2007 m. B. Lukaitienė buvo Anykščių kultūros centro projektų koordinatorė, Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė. 2007–2009 m. ji buvo įvairių visuomeninių projektų organizatorė ir koordinatorė.

2009–2010 m. B. Lukaitienė dirbo Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Sakralinio meno centro projekto vadove, kūrė naują kultūros įstaigą Anykščiuose. Nuo 2011 m. ji yra asociacijos Anykščių kultūros draugijos "Meno atodanga" pirmininkė. 2001–2015 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės visuomeninės kultūros tarybos narė.

B. Lukaitienės iniciatyva 2004 m. buvo suburta ir pradėjo veiklą Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegija, 2004–2016 m. ji buvo šios kolegijos ir Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narė, 2013–2016 m. – ir Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko (Antano Tylos) pavaduotoja. Jai suteiktas Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nario vardas (2016 m.).

B. Lukaitienė pirmoji šalyje buvo apdovanota Lietuvos SSR Kultūros ministerijos įsteigtu meno saviveiklos žymūno ženkleliu, jai buvo skirta Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premija (2003 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji apdovanota Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2019 m.).

 

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Genė

  Nuoroda

  Seni žmonės miršta nuo senatvės arba daug metų serga įvairiomis ligomis prie ko čia tas virusas?šitas virusas nėra sunki liga net vaistų jokių neduoda gydosi žmonės arbatomis ir galimų režimų ir puikiausiai pasveiksta.kam kelti paniką ir visiems klijuoti tą pačią viruso etiketę.

  Prieš 3 savaičių
 • HOPE

  Nuoroda

  Make 6,000 dollar to 8,000 dollar A Month Online With No Prior Experience Or Skills Required. Be Your Own Boss And Choose Your Own Work Hours. Thanks A lot Here......https://bit.ly/39JrDqt

  Prieš 4 savaičių
 • O kaip su duomenų apsauga, kai lengva ranka rašinėjama, kuo kas serga, ir nuo kokių ligų miršta? Ar velionės ir jos atstovų pagal įstatymą valiios paisoma?

  Prieš 4 savaičių
 • Gal

  Nuoroda

  Anykštos žurnalistai pasidomėtų dėl tų vakcinacijų ir paskelbtų suprantamai, aiškiai. Būtų gerai pakalbinti atsakingus asmenis ir paskelbti visuomenei. Reiktų tiek nedaug: kada ir kur turėtų kreiptis vyresni kaip 65 metų amžiaus žmonės dėl skiepų. Kas sudaro eilę, kur planuojama organizuoti vakcinaciją- gal seniūnijose, bendruomnenėse, o gal visiems kaip avinams reiks suvažiuoti Anylkščių pliklinikon? Kokiais telefonais skambinti dėl užsiregistravimo, kas konkrečiai tuo rajone rūpinasi? Argi sunku tokią informaciją paviešinti?

  Prieš 4 savaičių
 • Neaišku

  Nuoroda

  kur i, kas ir kada kas skelbė, kad šeimos gydytojai sudarinėja senjorų norinčių pasiskiepyti sąrašus? Gal bažnyčios varpai kur skelbė? Ar dar dirba savivaldybės gydytoja, ar veikia rajone Ekstremalių situacijų komisija, ar ne jie turėtų spaudoje viešai ir aiškiai paskelbti? Ar ne poliklinikos vadovai turėtų paskelbti tokią žinią? Ar tos vakcinos bus tik saviems, giminėms, ar reikia patiems ieškotis pas ką kreiptis? Kartojasi istorija su gripo skiepais- Anykščių poliklinikoj vis buvo kartojama,. kad nemokamų skiepų dar nėra arba kad jau buvo ir daugiau nebebus.

  Prieš 4 savaičių
 • Praėjo

  atsakymas į: Neaišku Nuoroda

  tie laikai, kai viską gaudavote ant lėkštutės. Jei kažko tamstai reikia, tai Jūs ir esate atsakingas pasidomėti, kaip tai gauti. Taigi marš skambinti šeimos daktarui, jei rūpi skiepą gauti!

  Prieš 4 savaičių
 • Į praėjo.

  atsakymas į: Praėjo Nuoroda

  Nereikėtų komentuoti kai nežinai situacijos. Nežino šeimos gydytojai visos tvarkos. Žino ,kak pirmieji skiepijami 85 m. daugiau, o toliau. Tam ir yra darbuotojai kurie koordinuoja ir informuoja gyventojus. Be to jiems mokamas pakankamai geras atlyginimas.

  Prieš 4 savaičių
 • Vitalija

  Nuoroda

  Mums nėra šansų tiek sulaukti metų.Ateina laikas ir tu palieku ši pasaulį.

  Prieš 4 savaičių
 • Gerai

  Nuoroda

  kad bent po mirties surado, kad studijas ji baigė....

  Prieš 4 savaičių
 • Taigi

  Nuoroda

  Dabar viskas virusui nurašoma, gydytojams geri laikai.

  Prieš 4 savaičių
 • Www

  Nuoroda

  Liūdna žinia, gaila... Šviesi moteris buvo...

  Prieš 4 savaičių
 • Gaila

  Nuoroda

  Labai gaila tokios iškilios ir taip daug nusipelniusios anykštėnės. Užuojauta šeimai. Ir labai gaila, kad garbaus amžiaus žmonės Anykščiuose nevakcinuojami, net neskelbiama, kada tai vyks, kur bus organizuojamas skiepijimas, kas eilę senjorų skiepijimui sudsaro ir pan.

  Prieš 4 savaičių
 • Domėtis

  atsakymas į: Gaila Nuoroda

  reikia, o ne verkti. Norinčius skiepytis senjorus registruoja šeimos gydytojai. Eilės sudaromos, tik kada bus skiepai - neaišku, nes vakcinų skaičius labai ribotas...

  Prieš 4 savaičių
 • Verkianti

  atsakymas į: Domėtis Nuoroda

  Nėra jokios komunikacijos dėl skiepijimo eiliškumo. Kada gali tikėtis 70m. ir daugiau, 65m. ir daugiau, mokytojai, ir kt. Yra savivaldybės gydytoja ,yra ekstremalių situacijų vadovas, pagaliau yra Anykštos laikraštis kuris noriai skelbia visą informaciją. Informuokit žmones. Negi nesuprantate, kad tokia informacija yra reikalinga.

  Prieš 4 savaičių
 • Leonas Alesionka

  Nuoroda

  Gražų amžių nugyveno Bronė Lukaitienė. Ryškia žvaigžde ji švietė Lietuvos ir Anykščių krašto kultūrai. Nei minutei nesigailėjau palikęs ją dirbti mero patarėja ir visada atsimenu gražų ir rezultatyvų bendradarbiavimą. Deja, viskam yra pradžia ir pabaiga. Užsibaigė ir jos gyvenimo kelias. Savo darbais įsirašė ji į Anykščių krašto kultūros istoriją.

  Prieš 4 savaičių
 • Aha

  atsakymas į: Leonas Alesionka Nuoroda

  Deja, tokios pagarbos Alesionka nenusipelnė.

  Prieš 4 savaičių
 • Ei slunkiau!

  atsakymas į: Aha Nuoroda

  O jis dar ir nenumirė ! :) Be to - ne tau spręsti.

  Prieš 4 savaičių
 • Nuomonė.

  Nuoroda

  Ar kas gali paaiškinti kaip slaugoje esantis žmogus, kuris nevaikšto užsikrečia. Ir kas turėtų prisiimti atsakomybę? Kas davė teisę išmarinti negalinčius savimi pasirūpinti žmones?

  Prieš 4 savaičių
 • Užsikrėtė

  atsakymas į: Nuomonė. Nuoroda

  nuo personalo.... o jis užsikrėtė namų aplinkoje..... nes virusas plinta kol dar nejaučiami jokie simptomai.... labai liūdna, bet tokia koronos realybė.

  Prieš 4 savaičių
 • ,

  atsakymas į: Nuomonė. Nuoroda

  Tikrai man irgi keista guli slaugoj nieko neleidžia lankyti nei pamatyti,o uzsikrecia...

  Prieš 4 savaičių
 • Virginijus

  Nuoroda

  Pagarba ir atmintis didžiai Anykščių krašto dukrai . Pavyzdys žmogaus nuveiktų darbu ir gyvenimo prasmės .

  Prieš 4 savaičių
 • Gaila...

  Nuoroda

  Šviesios atminties,puiki ir aukštos vidinės kultūros buvo gerb.anykštėnė B.Lukaitienė.Anykščiai neteko IŠKILIOS asmenybės.Labai gaila ,kad klastingas virusas "pasiglemžė" .Bronę L.Užuojauta jos artimiesiems.

  Prieš 4 savaičių
 • Čia

  atsakymas į: Gaila... Nuoroda

  iš serijos, apie mirusius tik gerai arba nieko? Nes šiaip tai pobjaurė buvo ir tiek.

  Prieš 4 savaičių
 • Visų gaila

  atsakymas į: Gaila... Nuoroda

  Daug ką pasiglemžia

  Prieš 4 savaičių