Nors pastaruoju metu ypatingai sudėtingas laikotarpis dėl ekstremalios situacijos šalyje, tačiau net pačiomis sunkiausiomis akimirkomis turime kuo pasidžiaugti – Anykščių socialinės globos namų Svėdasų senelių globos namų filiale (toliau – globos namai) – yra pašalinti trūkumai, kuriuos 2020-01-30 nustatė Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Globos namuose yra įrengtas vertikalus keltuvas. Taip užtikrinta galimybė lengvai, savarankiškai judėti įstaigos patalpose. Globos namų gyventojams, pašalinus pereinamąjį kambarį, įrengtos privatumą garantuojančios patalpos. Higienos patalpos atitinka teisės aktų reikalavimus – įrengtos šiuolaikiškos atskiros higienos patalpos vyrams ir moterims.

 Visi minėti darbai yra atlikti Anykščių rajono savivaldybei vykdant projektą „Anykščių rajono Svėdasų senelių globos namų modernizavimas“. Teikiamų paslaugų tikslas globos namuose – tenkinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.

Tikimės, kad Anykščių rajono savivaldybės rūpestis globos namais, nuolat tobulinamos paslaugos ir modernizuojama globos namų infrastruktūra leis tobulėti ir taikyti pažangiausius socialinės globos metodus, tapti modernia, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkiančia kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinančia teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojančia į paslaugų gavėjų – Anykščių rajono gyventojų poreikius, teikiant geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškas socialines paslaugas.

Anykščių rajono savivaldybės inf.

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
  • Su pavydu iš Utenos

    Nuoroda

    Anykščių rajone paskiepyta jau iš viso 597
    Utenos 457, Ukmergės 384, Rokiškio 534, Kupiškio 181. Šaunuoliai Anykščiai.

    Prieš mėnesį