Lino Bitvinsko redaguojami leidiniai laikraštis „Šilelis“ ir portalas nyksciai.lt pažeidė etikos kodekso reikalavimus.

Visuomenės informavimo etikos komisija (VIEK) konstavo, jog UAB „Atvirai“ leidiniai - laikraštis „Šilelis“ ir naujienų portalas "Nykščiai" pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksą.
VIEK nuotoliniu būdu surengtame posėdyje svarstė UAB „Anykštos redakcija“ direktorės - vyriausiosios redaktorės Gražinos Šmigelskienės skundą.

 Rašė apie „išskirtines sąlygas“ vienam leidiniui

Rugpjūčio 24 dieną portale"Nykščiai" ir rugpjūčio 29 dienos laikraštyje „Šilelis“ buvo išspausdintos minimų leidinių redaktoriaus Lino Bitvinsko indentiškos publikacijos „Iš savivaldybės 62 000 eurų srautas ištekėjo „Anykštos“ link“.
Šiame tekste nagrinėjamos Anykščių rajono savivaldybės administracijos atlikto informacijos sklaidos viešojo pirkimo peripetijos. UAB „Anykštos redakcija“ laimėjo savivaldybės paskelbtą informacijos sklaidos viešojo pirkimo konkursą ir 2020 metų birželio 8 dieną savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė su UAB „Anykštos redakcija“ direktore - vyriausiąja redaktore G.Šmigelskiene pasirašė sutartį. Šalių atstovės pasirašė vienerių metų 20 800 eurų vertės informacijos viešinimo sutartį, kurioje numatyta galimybė sutartį pratęsti dar dvejiems metams. Anykščių rajono savivaldybės administracija neįsipareigojo iš UAB „Anykštos redakcija“ nupirkti informacijos viešinimo paslaugų už 20 800 eurų. Šis skaičius nurodomas kaip viršutinė riba, kurios per metus Anykščių rajono savivaldybės administracija neturi peržengti. Taigi 20 800 eurų suma yra tik teorinės, t.y. galimos „Anykštos“ redakcijos pajamos iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos per metus. O L.Bitvinsko publikacijų pavadinimas – „Iš savivaldybės 62 000 eurų srautas ištekėjo „Anykštos“ link“ yra teorinių metinių pajamų dauginimas iš teorinės tikimybės, jog savivaldybė pratęs informacijos viešinimo sutartį su UAB „Anykštos redakcija“.
„Jau rašėme, kad dėl specialiųjų reikalavimų, kurie sudarė išskirtines sąlygas vienam leidiniui, kuriame dirba mero Sigučio Obelevičiaus svainis Vidmantas Šmigelskas, o darbuotojų sąraše yra ir mero duktė Sigita Pivorienė, kreipėmės sakydami, kad tokios sąlygos eliminuoja bet kokią konkurenciją“, - publikacijoje „Iš savivaldybės 62 000 eurų srautas ištekėjo „Anykštos“ link“ rašė L.Bitvinskas.

Tekstuose „korupcinių“ sąlygų neminėjo

V.Šmigelskas S.Obelevičiaus svainiu yra nuo 1985-ųjų. 1998-aisiais V.Šmigelskas pradėjo dirbti „Anykštos“ redakcijoje. S.Obelevičius Anykščių rajono meru arba vicemeru dirba nuo 2003-ųjų. „Anykštos“ redakcija nuo 2003-iųjų metų dažniau  savivaldybės viešinimo konkursus pralaimėdavo nei laimėdavo.  
2019-aisiais Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos skyrius, atlikęs laikraščio „Šilelis“ tiražo patikrinimą, konstatavo, kad deklaruojamas ir realusis laikraščio tiražas skiriasi tris kartus. Po šio patikrinimo „Šilelio“ leidėjai nebegalėjo skleisti melagingos informacijos apie neva 3000 egzempliorių tiražu leidžiamą laikraštį, nes Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos skyrius nustatė, kad „Šilelio“ tiražas - vos 1000 egzempliorių.
Anykščių rajono savivaldybės administracija 2020 metais paskelbė informacijos viešinimo konkursą, kuriame nugalėtoją pasirinko atsižvelgdama  į paslaugos kainą, laikraščio tiražą, prenumeratorių skaičių ir leidinio periodiškumą. Pagal tiražą, prenumeratorių skaičių ir periodiškumą „Anykšta“ akivaizdžiai pranoksta „Šilelį“. Aprašinėdamas neva korupcines konkurso sąlygas, teksto autorius L.Bitvinskas konkurso kriterijų net nemini.

Publikacija žemina dalykinį įvaizdį

UAB „Anykštos redakcija“ direktorė - vyr. redaktorė G.Šmigelskienė skunde VIEK nurodė: „Prašome ištirti, ar portale „Nykščiai“ 2020 m. rugpjūčio 24 dieną išspausdinta publikacija „Iš savivaldybės 62 000 eurų srautas ištekėjo „Anykštos“ link“ (autorius Linas Bitvinskas) ir 2020 m. rugpjūčio 29 dieną analogiško turinio ir tuo pačiu pavadinimu L.Bitvinsko publikacija, išspausdinta Anykščių rajono laikraštyje „Šilelis“, nepažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 ir 32 straipsnių reikalavimų.
Minėtoje publikacijoje paskleista tikrovės neatitinkanti informacija klaidina skaitytojus, žemina UAB „Anykštos redakcija“ dalykinį įvaizdį ir kenkia reputacijai. Šioje publikacijoje vėl skleidžiamos užuominos apie mūsų redakcijos neva korupcinius ryšius su Anykščių rajono savivaldybės administracija./.../“.

Nesugebėjo tinkamai nuskenuoti antrojo lapo

VIEK, išnagrinėjusi G. Šmigelskienės skundą, konstatavo: „Pagal  Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau - Kodeksas) 3 straipsnį, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.
Publikacijoje buvo paskelbta, jog specialūs Anykščių rajono savivaldybės organizuoto viešinimo paslaugų pirkimo konkurso reikalavimai sudarė išskirtines sąlygas vienam leidiniui ir eliminavo bet kokią konkurenciją, tačiau kokie tai reikalavimai, įvardyta nebuvo. Komisijos vertinimu, atsižvelgiant į bendrą Publikacijos kontekstą, statistinis informacijos vartotojas iš pateiktos informacijos galėjo klaidingai nuspręsti, jog minėto konkurso kriterijai nėra susiję su konkurso dalyvių objektyviomis galimybėmis palankesnėmis sąlygomis užtikrinti savivaldybės informacijos sklaidą. Todėl darytina išvada, jog Publikacijoje buvo paskleista neišsami ir nepakankamai tiksli informacija ir tuo buvo pažeisti Kodekso 3 straipsnio reikalavimai“.
Komisija nusprendė: „1. Pripažinti, jog Lino Bitvinsko publikacijoje „Iš savivaldybės 62000 eurų srautas ištekėjo „Anykštos“ link“ ("Nykščiai", 2020-08-24; „Šilelis“ , 2020-08-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso  3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.
2. Išaiškinti UAB „Atvirai“, jog ji privalo ne vėliau kaip per dvi savaites paskelbti šį sprendimą portale "Nykščiai" ir laikraštyje „Šilelis““.
VIEK sprendimą UAB „Atvirai“ laikraštyje „Šilelis“ ir portale "Nykščiai" paskelbė. Tiesa, portale sprendimas įdėtas originaliai - antrasis lapas, kuriame ir yra VIEK verdiktas, netilpo į skenerį, „nukąstos“ žodžių dalys ir kairėje, ir dešinėje puslapio pusėje. Todėl skaitytojas vargu ar gali suprasti, ką VIEK nusprendė.

Vidmantas Šmigelskas
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Uždarykit

  Nuoroda

  Negaliu matyti šito padlaižio.

  Prieš savaitę
 • nebejungiu

  Nuoroda

  kaimo radijas,o lietuviškų dainu nėra.

  Prieš savaitę
 • As

  Nuoroda

  Radijo stotis Nykščiai šiandien tokias senienas grojo, kad net reikėjo radiją išjungt. Ir negroja Enrique Iglesias dainų.

  Prieš savaitę
 • Kažkaip

  Nuoroda

  Šis komentaras ne prie šio str. Atsiprašau

  Prieš savaitę
 • Kažkaip

  Nuoroda

  kaip toje patarlėje "Juokiasi puodas,kad katilas juodas"

  Prieš savaitę
 • H.E. atsakymas

  Nuoroda

  Dar nepaminėjote Marijos Daugudienės, kuri vadovavo Šileliui pradžioje ir kuri buvo prisiekusi konservatorė.

  Prieš savaitę
 • Juokas

  Nuoroda

  Čia kaip toje pasakoje sumastė žurnalistas Bitvinskas patapti redaktoriumi.

  Prieš savaitę
 • Jo

  Nuoroda

  Santa Barbara 19927773 serija

  Prieš savaitę
 • puiku

  Nuoroda

  geras, objektyvus straipsnis. Be išvedžiojimų.

  Prieš savaitę
 • Jonas

  Nuoroda

  Niekas neskaito to Šilelio. Nesijaudinkit ir nusiraminkit. Visi žino kad tai politikų laikraštis.

  Prieš savaitę
 • H.E

  atsakymas į: Jonas Nuoroda

  Nesiseka Šileliui. Gražulis, Milaknis, Pajarskienė, darbietė Ruplinskienė- vien politikai. Kai pasirodė Bitvinskas, buvo panašu, kad bus pirmas nepolitikuojantis. Pasirodo, kad ne partinė priklausomybė svarbiausia.

  Prieš savaitę
 • Kaip gaila

  Nuoroda

  Kiekvienais metais apsidirba.Pernai apsimelavo su tiražais šiemet pripažinti neetiškais.

  Prieš savaitę
 • ***

  Nuoroda

  Kur tik koks straipsnis,-visur prikišamas K.Tubis.Ar neatsibodo zeminti ,izeidineti,gal sie komentatoriai gyvena be nuodemiu.

  Prieš 2 savaičių
 • Algis

  atsakymas į: *** Nuoroda

  Į temą prikišama. Šilelis labai akivaizdžiai tarnauja Tubiui.

  Prieš savaitę
 • Pastaba dėl ateisto

  atsakymas į: *** Nuoroda

  Ateistams nuodėmės sąvoka nėra suprantama. Tik tikintys Dievą žino kas yra nuodėmė.

  Prieš savaitę
 • Nu jo

  atsakymas į: Pastaba dėl ateisto Nuoroda

  Kuo jaunesnė didesnė k...a, tuo vyresnė aršesnė davatka?

  Prieš savaitę
 • Nu va

  atsakymas į: Nu jo Nuoroda

  Čia vyskupas o ne k...va

  Prieš savaitę
 • Nesipykit

  Nuoroda

  Anykščių rajone leidžiami du laikraščiai, taigi, abiems turėtų pakakti vietos ir skaitytojų. Geriau bendrauti, nesipykti. Kituose rajonuose po kelis laikraščiius išeina ir niekas nesipyksta.

  Prieš 2 savaičių
 • ?

  atsakymas į: Nesipykit Nuoroda

  Gal vienas iš laikraščių nemeluoja?

  Prieš 2 savaičių
 • Kam šito reikia....

  Prieš 2 savaičių
 • Paaiškėjo

  Nuoroda

  Pastebiu, kad Bitvinskas ypač gerai sutaria su Tubiu. Dabar aišku, kad draugystės pagrindas - potraukis meluoti.

  Prieš 2 savaičių
 • gaila

  atsakymas į: Paaiškėjo Nuoroda

  kritęs veidu į purvą su šudeliu pamaišytą. O visai ankščiau neblogas žmogelis buvo, galvojau, kad visai padorus. Deja, degradavo su tremties komunystu milycniku susidėjęs, gaila.

  Prieš 2 savaičių
 • pritariu

  atsakymas į: gaila Nuoroda

  Gaila, bet tai yra tiesa. Tik neaišku, ar dėl pinigų, ar turi ateistas kokį nors kompromatą?

  Prieš 2 savaičių
 • O koks melagis

  atsakymas į: pritariu Nuoroda

  Atrodė visai nieko vyriokas.. Bet matyt KGB nesnaudžia jeigu tokie dalykai darosi. Labai gėda kad Anykščiuose dedasi tokie dalykai.

  Prieš savaitę
 • Nuuu

  atsakymas į: pritariu Nuoroda

  Žmogus jau Išdavė tėvu tikėjimą

  Prieš savaitę