Talkos dalyviai nusifotografavo po darbų J.Tumo - Vaižganto gimtinėje.

Į lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto ( 1869-1933) gimtuosius Malaišius atvykstantys turistai turi čia ką veikti, kur pasižvalgyti.
Šiame Svėdasų seniūnijos kaime daug kas primena Vaižgantą. Tai ir skulptoriaus Bernardo Bučo iš akmens išskaptuotas Vaižganto biustas, įkurdintas čia stovėjusios Tumų sodybos vietoje, ir rašytojo kūrybos motyvais vis naujomis skulptūromis turtėjantis skulptūrų parkas, ir 120 liepų alėja, pasodinta minint klasiko 120-ąsias gimimo metines, ir iš laukų atgabentas Juodžiaus kelmu vadinamas akmuo, ne viename Juozo Tumo-Vaižganto kūrinyje aprašytas, išgarsintas...
Nelieka nepastebėtos ir senosios sodžiaus trobos, likusios dar iš praėjusių amžių. Istorine praeitimi dvelkiantis Malaišių kaimas traukia ir filmų kūrėjus, jau dvylika metų kiekvieną rugsėjį čia organizuojamos „Vaižgantinės“.
Šiomis dienomis apsilankiusieji Malaišiuose jau galės pastebėti ir kai kurias ženklias permainas.

 

Laikinoji senųjų pastatų apsauga

Pro Vaižganto kūrybos gerbėjų, renginių dalyvių, ekskursantų akis  nepraslysta kai kurių Malaišių  pastatų  avarinė būklė, dėl to ne vienas ir savo mintimis spaudoje, viešais pasisakymais įvairių renginių metu  reiškia pretenzijas, kritines pastabas, nerimauja dėl statinių ateities. Pirmiausia, žinoma, visi atkreipia dėmesį į netoli Tumų sodybvietės, šalia medžio skulptūrų parko, esančius du čerpėmis dengtus sublokuotus pastatus: pirkią su svirnu. Juk iš tolo matyti kraigo viršuje apirusios stogo konstrukcijos,  daug kur  nubyrėjusios  čerpės. Prašalaičiams,  pirmą kartą čia užsukusiems arba  retai kada apsilankantiems, nesuprantama, kodėl   šie pastatai yra tušti, nenaudojami, todėl nenuostabu, kad  visiems atrodo, jog  statiniai palikti likimo valiai, kad niekas nerodo jokių pastangų  atlikti remonto darbus, sutvarkyti stogą ir kitas taisytinas statinių vietas.
O istorija yra tokia. Šie trobesiai priklausė Šinkūnų šeimai. Kai  garbaus amžiaus sulaukusi Agota Šinkūnienė  pasimirė, čia vienas gyveno jos sūnus Juozas Šinkūnas, nesukūręs šeimos. Senatvėje  pasiligojęs, gyvenimo saulėlydžio jis sulaukė jau ne Malaišiuose, bet toli nuo Svėdasų krašto esančiuose senelių namuose.  Šalia svirno priblokuotai gyvenamajai trobai sugriuvus, tuometinio kolūkio statybininkai  ją atstatė, nes vietinės reikšmės architektūros  paminklą reikėjo išsaugoti. Tiksliau pasakius, naujai atstatyta troba  tebuvo tiktai gyvenamojo namo  imitacija su skubotai pastatytomis rąstų sienomis, čerpėmis uždengtu stogu, bet  be lubų, grindų, visiškai nepritaikyta žmonėms gyventi ar  kokiai nors kitai  veiklai. Ilgus metus pastatai stovėjo  tušti, nenaudojami, kol galų gale buvo paskelbti bešeimininkiu turtu. Po atitinkamų procedūrų šie pastatai prieš keletą metų atiteko Anykščių rajono savivaldybės administracijos (taigi, ir Svėdasų seniūnijos) globai.
Kai šių metų pradžioje Svėdasų seniūnijai pradėjęs vadovauti naujasis seniūnas Saulius Rasalas apžiūrinėjo jam priskirtas valdas, visus objektus, Vaižganto gimtajame Malaišių kaime tuoj pat atkreipė dėmesį į avarinės būklės stogą, juosiantį tuos du sublokuotus pastatus. Seniūnui kilo mintis, užuot lūkuriavus kada nors prasidedančio kapitalinio remonto,  nedelsiant imtis priemonių: savo jėgomis stogą šiek tiek paremontuoti, „užlopyti“, kad lietus, sniegas, drėgmė nebegadintų stogo  konstrukcijų, nebepatektų į pastatų vidų. Todėl kartu su Svėdasų krašte  veikiančia asociacija - Vaižgantiečių klubu „Pragiedrulys“ -  buvo kreiptasi į svėdasiškį verslininką, kultūrinių renginių mecenatą, nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų rėmėją Petrą Baroną. Verslininkas geranoriškai iš  jam priklausančios Bajorų kaime veikiančios medienos perdirbimo įmonės „SAKAS“ Malaišių trobesių stogo remontui paaukojo atitinkamą kiekį medienos. Tačiau seniūno gražiam sumanymui tuomet  nebuvo lemta išsipildyti. Pavyko tiktai sutvarkyti tiems patiems Šinkūnams priklausiusios pirtelės stogą. Tačiau  pirkios-svirno stogo kraigo verslininko P. Barono dovanotomis lentomis sutvirtinti buvo neįmanoma, nes plonos, supuvusios stogo konstrukcijos pasirodė esančios tokios silpnos, kad galėjo akimirksniu įlūžti ir nugarmėti žemyn.
Tai buvo tik laiko klausimas. Tiek Svėdasų seniūnijos seniūno  Sauliaus Rasalo, tiek Anykščių rajono  savivaldybės administracijos vadovų ir atsakingų darbuotojų  pastangomis lapkričio pradžioje žengtas pirmas rimtas žingsnis, kad būtų išsaugotas šis istorinio paveldo objektas. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ darbuotojai  varganai atrodantį, pradėjusį  griūti pastato stogą  uždengė specialia tvirta, atmosferos poveikiams atsparia suomiška danga. Ji sulaikys lietų, sniegą, drėgmę, šaltį, karštį, bet drauge leis statiniui „kvėpuoti“, todėl mediena po tokia danga  nepus, nesikaups pelėsis ir pan. Be to, su tokiu laikinu stogu žymiai estetiškiau atrodo ir patys paminkliniai pastatai, nes nebesimato atšokusių čerpių, išsikišusių  aplūžusio kraigo konstrukcijų. Pasak komunalininkų, jau turinčių patirtį  remontuojant ir apsaugant medinius pastatus nuo atmosferos reiškinių, ši speciali danga  tarnaus keletą metų saugodama Malaišių trobesius.
Na o per tą laiką  galima tikėtis ir šių pastatų kapitalinio remonto, atgimimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams - muziejininkystei, kultūrinių renginių organizavimui. Ta linkme  rajono paveldosaugininkai,  kiti Savivaldybės darbuotojai, bendradarbiaudami su seniūnija,  jau irgi deda pastangas.

Po talkos rašytojo gimtinė išgražėjo

Šeštadienį, lapkričio 14-ąją, Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose skambėjo žmonių balsai, girdėjosi technikos ūžesys. Tądien asociacija Vaižganto krašto bendruomenė organizavo nukritusių medžių lapų grėbimo talką. Keletą valandų nuoširdžiai darbuodamiesi Aldona Bagdonienė, Rūta Stanevičienė, Edita Matulevičienė, Daiva, Adolis ir Virgilijus Budreikos, Pranas Maišelis rūpestingai išgrėbė didelius plotus šalia Vaižganto paminklo, medžio skulptūrų, Juodžiaus akmens  bei kitų objektų. Į krūvas surinkti lapai buvo išvežti  į tam tikslui skirtą nuošalią vietą. Talkininkai dirbdami prisilaikė ir karantino laikotarpiui patvirtintų saugos reikalavimų.  
Dabar atvykusiems į Malaišius Vaižganto kūrybos gerbėjams labai patogu  vaikštinėti, mėgautis gražiai sutvarkyta aplinka, fotografuotis, o po jų kojomis jau nebeliko  storoko  apipuvusių lapų kilimo. 

Vytautas BAGDONAS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Istorijos esmė

  Nuoroda

  Kiekvienas turto savininkas atsakingas už jo valdomo turto priežiūrą, o istorinių statinių savininkai įpareigojami įstatymo saugoti nuo sunykimo statinius ir jų elementus. Taigi darbai padaryti dėl pastatų apsaugojimo nuo avarinės būklės yra tik dalis pareigų įvykdymo. Ar užteks ryžto seniūnijai sutvarkyti ir įveiklinti pastatus, parodys artima ateitis. O ar tam čia buvo reikalinga tokia reklama iš spaudos rėmimo lėšų fondo?

  Prieš 8 mėnesių
 • Vaižgantiečiai

  Nuoroda

  Geri darbai patys apie save byloja. Net ir norėdamas nenuslėpsi fakto, kad istorinio paminklo stogas sutvarkytas ir kad tuo rūpinosi seniūnas. Nenuslėpsi ir fakto, kad Vaižganto gerbėjai, šio šviesuolio atminimo sergėtojai organizavo talką Malaišiuose. Pavyduoliams reikia tik pavydėti ir iš piktumo nagus graužtis. O gal geriau reiktų ir patiems pasiimti grėblius, šakes, kastuvus ir šiek tiek padirbėti gimtojo krašto labui.

  Prieš 8 mėnesių
 • Svėdasys

  atsakymas į: Vaižgantiečiai Nuoroda

  O į seniūno pareigas neįeina rūpestis seniūnijos reikalais? Negauna jis algos?

  Prieš 8 mėnesių
 • Aa

  Nuoroda

  Puiku.

  Prieš 8 mėnesių
 • O kam

  Nuoroda

  tuo lapus grėbt, laiką gaišt? Tik iš neturėjimo ką veikti. Lapai supus, bus gera trąša augalams. Nereiks cheminių trąšų.

  Prieš 8 mėnesių
 • Patrijotas

  Nuoroda

  Straipsnyje aiškiai parašyta kad talką organizavo vaižganto krašto bendruomenė, ne jokia Lietuvos gražinimo draugija. Tokios gal net ir nėra. Svėdasuose talkas tegu organizuoja Svedasų bendruomenė. Gerų darbų visiems užteks. Dar gali ir mokykla prisidėti.

  Prieš 8 mėnesių
 • Gal

  Nuoroda

  Lietuvos pagražinimo draugija organizuos panašią talką ne tik Malaišiuose, bet ir Svėdasuos, kur daug kas primena Vaižgantą? Mielai prisidėtume.

  Prieš 8 mėnesių
 • Puiku

  Nuoroda

  Sveikintinas naujojo seniūno rūpestis senaisiais kaimo pastatais. Labai graži Vaižganto mylėtojų iniciatyva organizuoti lapų grėbimo talką. Esate šaunuoliai. Tokių žmonių ir tokių akcijų labai reikia.

  Prieš 8 mėnesių
 • D :)

  atsakymas į: Puiku Nuoroda

  Sauliau, baik girtis ir girt save :)

  Prieš 8 mėnesių
 • Saulius Rasalas

  atsakymas į: D :) Nuoroda

  Turėjote suprasti, kad drąsiai naudoji savo vardą ir pavardę. Jei pretezingas komentaras buvo skirtas ne mano asmeniui, tai nuolankiai atsiprašau „inkognito" komentatoriaus (-ės).

  Prieš 8 mėnesių
 • Aa

  atsakymas į: Saulius Rasalas Nuoroda

  Labai puiku.

  Prieš 8 mėnesių