UAB „Renerga-1“ rengia vėjo elektrinių parko plėtros techninį projektą. Bendrovė kreipėsi į Anykščių rajono tarybą dėl numatomo  įrengti vietinės reikšmės kelio vėjo jėgainėms aptarnauti.

"Keliui įrengti bus panaudota valstybei nuosavybės teise priklausanti Anykščių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdoma vandens pralaida, esanti Anykščių rajono savivaldybės, Kavarsko seniūnijos, Šerių kadastro vietovės, Pankėnų kaime, melioracijos griovio Dagia up. pikete 6+00. Dėl statinio susidėvėjimo ir nepakankamo stiprumo reikalinga vandens pralaidą rekonstruoti", - informuota Anykščių rajono taryba.
Anykščių rajono savivaldybė teigia, kad įvykdžius melioracijos statinio rekonstrukciją, pagerės melioracijos statinio būklė, bus patobulintas vietinės reikšmės susisiekimo kelių tinklas, pagerės socialinė ir buitinė kaimo aplinka ir sauga.

 

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.