2020 metų Lietuvos muziejų kelias, tęsdamas „Tėvynės ieškojimo“ ciklą (2019-2021m.), skirtą kultūrinių kraštovaizdžių aktualizavimui, šių metų programą „Kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“, prasidėjusią liepos  3 dieną ant Gedimino kalno sostinėje Vilniuje, užbaigė rugsėjo 25 dieną  Anykščiuose, ant Liudiškių kalvos, tituluojamos lietuviškuoju mūzų kalnu Parnasu

. Ši kalva ypač gausiai įprasminta kultūroje, todėl ir pasirinkta kaip bigiamojo Lietuvos muziejų kelio erdvė, teikusi įkvėpimą dešimtims kūrėjų. Į renginį atvyko gausus būrys svečių – muziejininkų, kūrėjų, mokslininkų iš visų etnografinių Lietuvos regionų - Dūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos bei Mažosios Lietuvos. Renginį pačioje kalno viršūnėje, šalia Jono Biliūno kapo, pradėjo Tomas Tuskenis, Anykščių menų centro direktorius, pristatęs Lietuvos muziejų kelio iniciatorius, rengėjus bei rėmėjus: Vytautą Balčiūną, Lietuvos Dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoją, Dalią Tarandaitę - žymią menotyrininkę, kilusią iš Anykščių, Lietuvos Respublikos Kultūros viceministrę  Zitą Bružaitę. Šventiniame renginyje skambėjo Anykščių  ansamblio „Valaukis“ atliekami Antano Baranausko, Klemenso Kairio sukurti tekstai, kuriuos kartu su ansamblio dainininkėmis traukė ir ant kalno susirinkę dalyviai.Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, dėkodamas Lietuvos muziejų kelio iniciatoriams bei rengėjams, priminė, kad šis baigiamasis akordas ypač reikšmingas, nes jis kviečiavisus – tiek miesto svečius, tiek pačius anykštėnus suvokti, kas esame, ką turime, kaip augame ir stiprėjame, atsiremdami į savo krašto gamtinės, istorinės ir dvasinės patirties peizažą, banguojantį „kalnais ant kalnų / ė ant tų kalnų“ iškilusiais ženklais, liudijančiais amžiną žmogaus siekį ieškoti Tėvynės ir kurti ją savo dvasios pastangomis. Renginio dalyviai skaitė žymiųjų anykštėnų kūrybos tekstus, jų ištraukas, Dlijosi savo kūrybos eilėmis, kvietė pasiklausyti, kaip ir kokį Tėvynės vaizdinį regi Osipas Mandelštamas, Sigitas Geda, Jurga Žąsinaitė. Renginį užbaigė  Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė, apžvelgusi Anykščių kultūro kaitą kaip prasmingą  kelionę į vertybių kūrimą, saugojimą ir perdavimą ateičiai.Lietuvos muziejų kelias, gražiausiais akordais suskambėjęs prie „Laimės žiburio“, vėliau persikėlė į kitas erdves: Anykščių menų inkubatoriuje vyko baigiamoji renginio konferencija, kurioje dalytasi moksliniais pranešimai, įžvalgomis, keltos aktualios kultūros saugojimo ir aktualizavimo problemos.

 

Pranešimas spaudai

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.