Šį trečiadienį Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius dalyvaus pasitarime dėl projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimo Anykščių rajono ugdymo įstaigose.


Kokybės krepšelis -  tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.

 Kokybės krepšeliui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2 metams skirta per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.