2020-06-28

Joninės Kavarske

Į sceną žengia vokalinio kvarteto „Kavaja“ nariai (vadovas – Algimantas Sudeikis).

Birželio 19–23 dienomis Kavarsko mieste vyko Joninių šventė, prasidėjusi poezijos vakaru ,,Seno parko alėjoj kyla vėjas ir gimsta viltis“, besitęsusi Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tituliniais atlaidais – šv. Mišias birželio 20 d. aukojo ir Sutvirtinimo sakramentą suteikė vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. Sekmadienio, birželio 21 d., šv. Mišias aukojo kunigas, Marijos radijo direktorius Saulius Bužauskas. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Po mišių koncertavo Anykščių kultūros centro Tradicinių kanklių ansamblis. Joninių šventę vainikuos koncertas, kuris vyks birželio 23 d. 20.00 val. prie Šv. Jono Krikštytojo šaltinio.

 

Poezija prie šaltinio

Birželio 19 d. į Šv. Jono Krikštytojo šaltinio aikštelę skubėjo lyrikos gerbėjai – poezijos vakarą tradiciškai čia organizavo Kavarsko miesto biblioteka. Į šį renginį atvyko poetės Aldona Širvinskienė ir Emilija Lukšytė-Krušinienė. Taip pat skambėjo P. Širvio eilės ir kavarskiečių Janinos Aleknavičienės bei Antano Šleikaus kūryba. Dainavo ansamblio „Kavaja“ nariai ir grojo kapelos „Šaltinis“ vadovas Stanislovas Svirskas ir smuikininkė Gražina Vaitonienė. Renginį vedė Ona Buinevičienė ir būsimi Kavarsko dvyliktokai Augustė Simanonytė ir Donatas Šileikis.
Pasak Kavarsko miesto bibliotekininkės Žydrūnės Šiaučiulės, dėl situacijos pasaulyje šiemet buvo labai nedrąsu organizuoti šventę. „Kilo abejonių, ar bus norinčių dalyvauti, ar susirinks žiūrovų. Bet galiausiai pasiryžome nenutraukti tradicijos ir organizuoti šventę. Džiaugiamės, kad buvo nemažai atvykusių ir visi kartu pabuvome sename parke ant prisiminimų suoliuko. Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio dalyviams ir svečiams“, – teigė Ž. Šiaučiulė.
 
Sutvirtinimo sakramento šventė

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Birželio 20 d. Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Sutvirtinimo sakramentą priėmė 31 tikintysis.
Parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas po Šv. mišių pasveikino vyskupą dr. A. Jurevičių, kurį 2020 m. birželio 1 d. popiežius Pranciškus yra paskyręs Telšių vyskupu. Taip pat kun. N. Vyšniauskas įteikė padėką Anykščių merui Sigučiui Obelevičiui už rūpinimąsi rajono tikinčiaisiais ir už savivaldybės skirtą paramą – 13000 eurų – numatytam Kurklių Šv. Jurgio bažnyčios stogo remontui.

Lina DAPKIENĖ

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.