Anapus saulės išėjo vienas žymiausių visų laikų Anykščių žurnalistų Danielius Binkys.

Anykščiai neteko idėjinio žmogaus.

Naktį iš gegužės 20 -tos į gegužės 21-ąją mirė žurnalistas, rašytojas, mokytojas, trumpabangininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys, buvęs Anykščių rajono tarybos narys Danielius Binkys.

 

Buvęs ,,Anykštos”, o prieš tai jos pirmtako laikraščio ,,Kolektyvinis darbas” žurnalistas mirė Ruklos reabilitacijos ir slaugos centre, į kurį po metų gydymo Anykščių ligoninėje, jau mirtimi besivaduojantis, jis buvo išvežtas gegužės 14 dieną. Danielius mirė, Rukloje praleidęs vos savaitę.

Labai gaila, tačiau Anykščių rajone, kuriam Danielius Binkys atidavė visą savo gyvenimą ir jėgas, taip ir neatsirado globos namų, kuriuose vienišas, aklas, nevaikštantis, tačiau iki pat paskutinio atodūsio išlikęs šviesaus proto žmogus galėtų užbaigti gyvenimą.

,,Norėčiau gauti peilį, kad viskas greičiau baigtųsi“, - telefonu man sakė Danielius, išgirdęs apie ketinimus jį išvežti iš gimtinės. Jis nuolatos reiškė valią neišvažiuoti iš Anykščių. Tačiau pusę metų žadėtos vietos rajono senelių namuose stebuklingu būdu vis būdavo užimamos kitų.

Pastangos palikti garbųjį anykštėną pustuštėje Anykščių ligoninėje, kol atsiras jam vieta Svėdasų senelių namuose arba privačiuose namuose ,,Sidabrinis amžius“, nedavė rezultatų, net ir pagalbos paprašius rajono vadovų, kad sunkiai sergantis Danielius Binkys būtų dar kurį laiką palaikytas ligoninėje. Į problemą pažiūrėta formaliai – ligoninėje žurnalistas jau buvo praleidęs metus, o tai, kad išvežamas gyventi ir sveikti į Ruklos reabilitacijos ir slaugos centrą jau nebepajėgė pats nulaikyti telefono, sprendimą priimantiems nebeturėjo reikšmės.

,,Man belieka pasiimti jį į namus...“, - apgailestavo buvusi Anykščių ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoja Virginija Pažėrienė, surasdavusi laiko, kol ėjo šias pareigas, nueiti su puodeliu kavos pas bičiulį iš socialdemokratų partijos.

Prabangos sveikti Danielius turėjo nedaug. Jį lankė tik Anykščių neįgaliųjų ir silpnaregių draugijos moterys, kurios nuvėlė šlepetes jo nuolat šąlančioms kojoms, nupirkdavo būtiniausių daiktų, taip pat velionės dukros vyras ir anūkas Povilas.

Paskutiniąją D. Binkio gyvenimo dieną, praleistą Anykščiuose, jis pagaliau atsiliepė į mano skambutį, nors jau kuris laikas nebeatsiliepdavo. Sakė, girdintis, kaip skamba telefonas, tačiau neturįs jėgų paspausti mygtuką - taip jam esą silpna.

,,Pasakykite, kokia šiandien diena?“ - toks buvo paskutinis ir vienintelis klausimas, kurį per tą kelių minučių pokalbį uždavė Danielius. ,,Gegužės 13-ta“, - nepasitikrinusi atsakiau jam. Bet sumelavau. Nes buvo gegužės 14-ta.

Tačiau Danieliaus Binkio gyvenimas, kai geriau pagalvoji, ir buvo tarsi ištisa 13 –ta. Nelaiminga diena.

Kaimo vaikui iš Gurskų (Troškūnų seniūnija) buvo nelengva gauti išsilavinimą, visą amžių jis sunkiai dirbo, bet užsidirbo tik varganai apstatytą vieno kambario butą, kurio didžiausias turtas – apgalvotai sukaupta biblioteka. Senatvėje jis liko visiškai vienas. Prieš kelerius metus staiga mirė jo dukra Renata, sūnus Viktoras tuoj po nepriklausomybės atkūrimo išvažiavo gyventi į JAV ir į Lietuvą buvo atvykęs vos kelis kartus.

Danieliaus Binkio senatvė buvo ypač atšiauri.

Prieš gerą dešimtmetį Danielius prarado dalį klausos, labai susilpnėjo regėjimas, o paskutiniu metu jis ir visiškai apako – saulei šviečiant, sakydavo, matantis tik namų kontūrus, tačiau sugebėjo gyventi vienas ir niekuomet niekuo nesiskundė. Turėjo retą savybę mylėti kitus, bet ne save.

Dabar suprantu, kad aš taip pat, kaip ir jo artimieji – pamenu, stebėjausi, kaip jis, būdamas jau viena akimi aklas, spausdina dukros diplominį darbą - maudžiausi jo rūpesčio spinduliuose. Pažinojau Daną nuo 1987 –ųjų. Pradėjusiai dirbti redakcijoje, pamenu, jis man kantriai ir ilgai aiškino, kaip reikia saugotis kalbant telefonu, davė Aleksandro Solženycino, Michailo Bulgakovo knygų ir nuolatos mokė nesistebėti, kodėl gyvenimo žaidynėse nugalėtojais tampa ne geriausieji. ,,Veikia neigiamos atrankos dėsnis”, - guosdavo mane, tikinčią Dievo teisingumu dar šioje žemėje, ateistas Danielius.

Gal jis ir buvo teisus.

Senatvėje jam talkino Anykščių neįgaliųjų draugija, Socialinių paslaugų centro moterys, apie kurias, visas be išimties, Danas atsiliepdavo kaip apie ypač jautrias ir paslaugias darbuotojas, mokėjo su jomis susidraugauti, žinojo jų rūpesčius ir vargus. Danielius sakydavo, kad joms gyventi yra kur yra sunkiau negu jam, aklam ir vienišam, nes šios turinčios šeimas, artimuosius, kuriems reikia pagalbos. Slaugytojų Danielius dažniausiai prašydavo ne pasirūpinti jo buitimi ar išvirti valgyti, o garsiai paskaityti, kompiuteriu surinkti jo diktuojamus tekstus.

Jau apakusio Danieliaus ,,rieves” aktualiomis temomis ne kartą spausdino jo vienintelė gyvenimo redakcija - ,,Anykšta” . Šioje redakcijoje Danas dirbo nuo 1965 gegužės 1-os iki 2008 lapkričio 16 -os. Nuėję pas jį į namus surinkti ,,rievių“, kolegos stebėdavosi, kaip sklandžiai, be taisymų, nuosekliai plėtodamas mintį, vaizdinga kalba Danielius diktuoja tekstą, kaip gerai, būdamas visiškoje socialinėje ir intelektinėje izoliacijoje – juk galėjo klausytis tik radijo arba buvusios savo bendradarbės, redakcijos sekretorės Irenos Jakštienės telefonu skaitomų laikraščių (prašydavo paskaityti ,,Anykštą“) - orientuojasi rajono, šalies ir pasaulio politikoje, žino įstatymų naujoves.  

Danielius buvo inteligentiškas, santūrus, puikiai išsilavinęs – gerai išmanė lietuvių ir užsienio šalių literatūrą, sekė literatūros naujoves, domėjosi fantastika.Ypač mylėjo brolius Strugackius ir Stiveną Kingą. Jo tekstuose visuomet buvo platūs kultūriniai kontekstai, gilios potekstės, gausu citatų.

Šviesią atmintį ir gebėjimą analizuoti Danielius išsaugojo iki pat mirties. Ruklos centro darbuotoja, su kuria kalbėjausi apie paskutines Binkio gyvenimo dienas, sakė, kad pas juos ligonis buvo atvežtas ypač silpnas, tačiau proto šviesa Danieliaus neapleido ir paskutiniąją gyvenimo dieną, nors kūnas jau buvo visiškai išsekęs. Pamačiusi, kad skambina jo sūnus, darbuotoja įjungė ir padavė Danui telefoną. Danielius paskutinę savo gyvenimo dieną dar pasikalbėjo su Amerikoje esančiu vieninteliu sūnumi.

D. Binkys yra parašęs ir išleidęs dvi publicistikos knygas ,,Praeities nuolaužos“ ( 2006 m,), ir ,,Permainų skersvėjai” (2009 m) . Į knygas, kaip ne kartą yra sakęs, sudėjo tai, ką patyrė per ilgą aktyvios veiklos kupiną gyvenimą. Knygų leidybai pinigų, nors buvo artimas rajoną valdantiems socialdemokratams – šios partijos narys, skyriaus tarybos narys, taip pat ir rajono Tarybos narys (2000 -2003 rinkimuose, įvedus reitingavimą, rinkėjų valia jis iš partijos sąrašo galo buvo perkeltas į pradžią ir taip išrinktas į rajono valdžią), kaip kad kiti veikėjai, niekuomet neprašinėjo. Buvo išdidus, nepriklausomo mąstymo, aukštos savivertės, idėjinis žmogus. Toks, su kuriuo būtų buvę galima pastatyti komunizmą. Arba leistis į kalnus, nebijant, kad pasinaudos, apgaus, išduos.

Verta pastebėti, kad dalyvavimas aktyvioje politikoje nedarė jokios įtakos D. Binkio žurnalistinei veiklai. Aš buvau jo kolegė, vėliau – redaktorė. Per dvi dešimtis bendro darbo nesu pastebėjusi Danieliaus šališkumo, nepelnyto partijos bičiulių palaikymo ar gynybos. Kaip tik jis vengdavo rašyti apie bendrapartiečius, nesinaudojo laikraščiu. Žavėjausi Dano gebėjimu derinti, regis, nesuderinamus dalykus - dalyvauti politinėje veikloje ir būti sąžiningu žurnalistu.

41 -erius metus Danielius Binkys rašė apie Anykščių krašto žmones, - rajone turbūt neatsirastų bendrovių ar įmonių, miestelių ir kaimų, kurių jis nebūtų aplankęs dirbdamas redakcijoje. Jam teko dirbti ir mokytoju. Traupio, Levaniškių, Surdegio, Latavėnų, Burbiškio mokyklose, Anykščių neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje jis dėstė rusų kalbą. Danielius turėjo du aukštojo mokslo diplomus: buvo baigęs Šiaulių pedagoginį institutą (lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybė) ir Vilniaus pedagoginį institutą (rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybė).

Tačiau už savo veiklą nei anksčiau, nei paskutiniais gyvenimo metais, kai jau sunkiai sirgo ir palaikymo, atjautos bei gero žodžio gal ypač reikėjo, iš valdžios niekuomet nesulaukė. Jis niekada nebuvo viešai įvertinas ar pagerbtas. Niekas ir niekada vieno geriausių Anykščių krašto žurnalistų nepakvietė per šventes kelti vėliavos, neskyrė kultūros premijų, o tikrai buvo verta - už gerą publicistiką, nuoseklų krašto žmonių gyvenimo fiksavimą, nesegė jam ir ,,100- mečio“ ženkliukų. O ne tik dėl sąžiningo 41 metus trukusio žurnalistinio darbo, visuomeninės ir politinės veiklos, bet ir reto pomėgio, kuriuo garsino Anykščių kraštą, Danas buvo vertas jei ne pagarbos, tai bent teisės gyvenimą baigti savame krašte.

D. Binkys buvo Anykščių trumpabangininkų sporto pirmtakas, išugdęs Algirdą Uzdoną, tapusį Lietuvos čempionu radijo telegrafijos rungtyje, Ritą Češūnaitę bei Oną Juodelytę, kurios, kaip Lietuvos rinktinės narės, dalyvavo SSRS čempionate.

Gegužės 22 d. Danielius Binkys bus kremuojamas. Velionis bus laidojamas Troškūnų kapinėse šalia savo tėvo Jono Binkio, kurį iki pat gilios senatvės Danielius globojo ir juo nuoširdžiai rūpinosi. Laidotuvės vyks pasibaigus karantinui, kadangi atsisveikinti su tėvu ketina atvykti ir JAV gyvenantis sūnus. Informacija apie laidotuvių datą bus paskelbta, kai tik ji bus žinoma.

 

Gražina ŠMIGELSKIENĖ, ,,Anykštos” vyriausioji redaktorė

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Komentatoriams

  Nuoroda

  Nei Ruklos reabilitacijos ir saugos centras, nei Ruklos senelių namai nėra kažkokios visų apleistos lindynės. Atsidarykite internete ir patys įsitikinsite. Ten yra geros sąlygos palaikomąjam gydymui ir reabilitacijai. Čia jums ne Troškūnai ir ne Svedasai. Perveždami į Ruklą juk ne į gatvę D.Binkį išmetė! Negalima šitaip rašinėti ir žeminti tame centre dirbančiųjų medikų.

  Prieš 4 dienas
 • Iß toliau

  Nuoroda

  Ačiū p.Gražina ..mielas straipsnis ir malonu sužinot ,kad buvo žmogus ,(Š.G ) kuris kažką bandė daryt dėl savo kolegos .Mažai tokiu likę,dauguma paskendę į savo materialinius tikslus .

  Prieš 6 dienas
 • Labai mielas

  Nuoroda

  Grazinos straipsnis, tiesiog griebiantis uz sirdies. Danielius buves mano Mamos klasiokas. Mama sutiko sia zinia su giliu liudesiu. Ilsekis Mielas Zmogau!

  Prieš 6 dienas
 • Vygantas Adamonis

  Nuoroda

  Ramybes Jums.
  Buves UP2BIQ

  Prieš 6 dienas
 • Rimantas Talacka

  Nuoroda

  Ramybės, treneri... dėkingas už geras gyvenimo pamokas...

  Prieš 6 dienas
 • Mariam Usman

  Nuoroda

  Aš džiaugiuosi šiandien galėdamas pasidalyti savo liudijimu su pasauliu. Niekada neįsivaizduoju savęs tai darantis, tačiau esu kupinas džiaugsmo ir noriu, kad kiti turėtų savo pagalbą. Aš esu biuro sekretorė pagal profesiją, turiu du vaikus su vyru. Mano vyras paliko mane ir mūsų vaikus be jokio paaiškinimo. Jis tiesiog paliko namą, o aš girdėjau, kad jis mato kitą moterį. Išbandžiau visas įmanomas priemones, kad grąžintum jį namo, tačiau jis elgėsi keistai manęs atžvilgiu ir netgi apleido vaikus. Aš buvau nusivylęs ir nuniokotas, ieškojau pagalbos iš įvairių pusių, kol pamačiau pranešimą apie dr. Ajayi rašybos keitiklį. Kreipiausi į rašytoją, kuris man pasakė, ką daryti. Jis patikino mane, kad jis ištars rašybą ir viskas bus gerai per tris dienas, tačiau buvau skeptiškas ir išsakiau keletą minčių, kol galiausiai vėl susisiekiau su juo, mes kartu ėjome į procesą ir nustebau, kad rašyba suveikė, o mano vyras grįžo namo ir atsiklaupė, kad maldautų atleidimo, bet pirmasis buvo jo netikėtas skambutis, nes mes nesikalbėjome apie 6 mėnesius. Dr. Ajayi yra iš tikrųjų jo žodžių žmogus, jei turite problemų dėl savo santykių ar bet kurio gyvenimo aspekto, susisiekite su rašytoju dr. Ajayi dėl ilgalaikio sprendimo. El. Paštas: drajayi1990@gmail.comWhatsApp numeris: +2347084887094

  Prieš 6 dienas
 • Ivairios

  Nuoroda

  Nuomonės bet jei neturi artimųjų belieka tik slauga o slaugoje per metus nemokamai tik 4 mėnesiai ir po jos dar 14dienu gali skyriuje pabūti o paskui mokėk rodos 1340 eur į mėnesį kas gali tiek sumokėti juk mūsų pensijos didelės arba senelių namai ten sumos nedidelės nes dengia savivaldybė svarbiausia kad vietų nėr o ligoninę mūsų didelė kiek senelių ten sutalpintum ir vieta graži žali laukai parkus įrengti galima takelius vėžioti su rateliai o kiek darbo vietų atsirastų tilptų ne tik Anykščių seneliai bet ir kitų miestų niekam nerūpi niekam nesvarbu kad pastatai griūva ir bomžai ten gyvena na o Danieliaus labai gaila kad teko isvezt jis taip prašė ir sakė ne ne vieno prirašė prižiūrėt ji namuose net ir. Manęs taip svajojo į namus sugrįžti bet problema ta kad jam buvo įvesti kateteriai o prie tokio ligonio turėtų būti ir medikas manau šeimos gydytoją jei nori sutvarko reikalus girdėjau ir apie integralia slauga namuose nebėra gaila kad tiek kentėjo paskutinius žodžius pamenu aš labai nusilpęs amžina atilsį jam

  Prieš savaitę
 • Baisiausia,

  atsakymas į: Ivairios Nuoroda

  kad artimųjų yra ne tik Amerikoje, bet ir Anykščiuose. Nežinau, kur gyvenime buvo padarytos klaudos, bet jau daug metų žmogelis buvo paliktas išlaikyti ir rūpintis tik valstybei. Palikuonys tik rūpinosi, kad nekilnojamas turtas niekur nedingtų iš jų rankų.

  Prieš 6 dienas
 • Nu Jo

  Nuoroda

  Kokie skambus zodziai. Perskaiciau visus komentarus , bet niekur neradau dezinformacijos. O gal tai,kad vaiku pareiga rupintis savo senais tevais yra dezinformacija ??? Rodos visi komentarai parasyti blaivaus proto ir padorumo ribose... Zmones visada,daugiau ar maziau sukrecia netektys.MYLEKIME ir BUKIME PAKANTUS VIENI KITIEMS

  Prieš savaitę
 • ...

  Nuoroda

  Pirmiausia neieškokit kaltų dėl ko žmogus mirė, ne 20 metų jam buvo, o senatvė ir senatvinės ligos. Ar slaugos namuose mirė, ar namie būtų miręs - kiek žmogui duota tiek. Ir nepulkit ant giminių, nes gerbiamas Danielius pats nebuvo šeimos žmogus ir savo didžiausia pagalbą ir dėmesį skirdavo svetimiems žmoniems, socialiai remtiniems, o ne šeimos nariams. Vienas likęs gyvas jo vaikas gyvena JAV, anūkai jauni, studentai, dar neužgyvenę savo namų. Prieš lojant dezinformaciją, pirmiausia pasidomėkit, o nerašinėkit savo nuomonės, ar kaip jūs jaučiat. Pikta skaityt, tik kaltų ieškot.

  Prieš savaitę
 • Pagalvojau

  Nuoroda

  Gal reikejo ,,Anykstai" toki straipsni parasyti kol dar zmogus buvo gyvas... Jei bendravot,turejot zinoti,kad ji ruosiasi perkelti i kita istaiga... Bet ,kaip parase ,,Paqmoka"... po laiko. Tegu buna tau B.Danieliau lengva Lietuvos zemele... ( O uzuojautos ,kaip ir nera kam pareiksti)

  Prieš savaitę
 • Gražina Šmigelskienė

  atsakymas į: Pagalvojau Nuoroda

  Man tikrai gaila ir apmaudu, kad straipsnio apie tai, kad sunkiai sergantį Danielių prieš jo valią ruošiasi išgrūsti į Ruklą neparašiau, kai jis buvo gyvas. Nors, vargu, ar straipsnis ką būtų iš esmės pakeitęs - logikai prieštaraujančių įstatymų savivaldybė ir ligononė būtų laikiusis. Pasitikėjau gydytojų žodžiais, kad jis dar stiprus , gyvens ( lankyti nebuvo galima - karantinas) , susitariau dėl vietos privačiuose senelių namuose ,,Sidabrinis amžius". Jų vadovas pažadėjo pranešti, kad kai atsilaisvinusi vieta , o iš ten ketino į psichiatrinę ligoninę iškelti vieną ligonį, ją skirs Danieliui. Tiesa, prieš tai įsitikinę ar gali tokį ligonį tinkamai globoti ir norėjo jį pamatyti ligononėje. Tačiau Danielių palaikyti kelias dienas, kol ,,Sidabrinio amžiaus " darbuotojai jį apžiūrės, buvo atsisakyta. Mane sukrėtė, kai pas jį nuėjęs vyr. gydytojas dr. Audrius Vasilauskas pasakė, kad Danielius pirma išgėrė pusę buteliuko vandens, tik tada galėjo kalbėti. Nežinia, kokiais būdais socialiniams darbuotojams pavyko išgauti iš parašą važiuoti į Ruklą, nes prieš savaitę jis ten vykti griežtai atsisakė. Bet tada dar turėjo jėgų kalbėti. Kita vertus, ar sunku aklam žmogui pakišti pasirašyti bet kokį popierių...
  Beliko patikėti LSDP skyriaus pirminiinko ir rajono vicemero Dainiaus Žiogelio garbės žodžiu - kelis mėnesius jo prašiau padėti Anykščių rajone surasti vietą Danieliui, o jis pažadėdavo kuo galėdamas padėti, kad iš Ruklos, kai tik atsiras vieta, Danielių parsiveš. Prašiau D. Žiogelio pagalbos ir tą dieną, kai suźinojau, kad jį gabens į Ruklą... Deja...
  Jaučiau, kad neparsiveš jo atgal, nes nereikės, toks silpnas darėsi Danieliaus balsas.
  Taip pat, neslėpsiu, įkalbinėjau, Danielių pakeisti testamentą. Dalį savo turto įkalbinėjau palikti mirusios dukros šeimai, kurio dalis gyvena Lietuvoje, ar privatiems slaugos namams - rūpintis savo gerove.
  Bet, pasak kai kurių nieko nežinančių, tik liežuviais malančių komentatorių, šeima nesirūpinęs Danielius, norėjo, kad JAV gyvenantis sūnus Lietuvoje rastų tėvo butą, jei kartais panorėtų grįžti į tėviškę. Beribė yra tėvų meilė. Pasiaukojanti, nesavanaudiška. Bet, kokią teisę, aš buvusi jo kolegė, turėjau, jei būčiau įkyriai griovusi tėvo meilę vaikui? Konktaktavau, tiesa, ir su jo sūnumi, sakiau kaip čia, Lietuvoje, yra su senoliais elgiamasi.
  Guodžia tai, kad Danielius mirė miegodamas. Greičiausiai dėl širdies skausmo. Mirštama ir nuo tokio skausmo.

  Prieš 6 dienas
 • skaitytoja

  Nuoroda

  gaila., kad atejo tokie laikai , kad esi niekam nereikalingas, nei vaikams, nei anukams, o kur dar ivairios organozacijo , renkancios pinugus bei kita materialia pagalba is gyventoju. Kda niekam is valdzio nerupejo taipogi aisku kokia musu visuomene , butu buves nesaziningas , rase nesamones , tai tikrai nebutu pamirsas, o jei butu turejes slamanciu be abejo atsirastu vieta savame rajone, gaila, belieka pareiksti nors keletui nuosirdziu bendrazygiu

  Prieš savaitę
 • Pamoka

  Nuoroda

  Gal tai mums visiems pamoka? Paziurekim i save. Ar uztektinai demesio rodom savo seniems tevams, ar jiems uztenka musu meiles ir gerumo? Ar nereiks gailetis ju netekus,kad per mazai kartu pabuvot salia,pakalbejot,o gal tiesiog pasedejot tyledami - jiems tiek mazai reikia is musu. Zmones,mylekit ne tik save,bet ir savo artimuosius. Nenusipelne B.Danielius taip numirti - apie artimuosius kalbedavo su meile,niekada blogo zodzio negirdejom. Vis jiems kazkokios problemos,vis uzimti, vis teisindavo,kad jie neturi laiko. Gaila,kad visi neturim laiko....,bet po laiko... Ilsekis ramybeje Danieliuk

  Prieš savaitę
 • Niekas nepasikeis...

  Nuoroda

  Zmones,kiek tokiu seneliu yra vienisu ,ligotu,uzmirstu, kuriais nesirupina artimieji? Tikriausia visi zinom ,bent po keleta kur artimieji senolius prisimena tik jiems mirus, kai reikia turta pasidalinti. Kai del a.a Danieliaus manau pirmiausia turetu buti geda sunui ir anukams,ir jus pasensit,ir jus su saule negyvensit, kas zino,koks likimas jusu visu laukia. Gaila,kad visi zmogu prisimena ir ji garbina tik jam mirus. Kur gi Jus visi mielieji ,giminaiciai,draugai, valdzios vyrai buvot ,kai jis buvo gyvas ir jam ypac buvo reikalingas Jusu visu demesys ir meile?

  Prieš savaitę
 • Priimtas

  Nuoroda

  sveikatos ministro įsakymas kad negalima sunkių ligonių iškelti iš slaugos skyrių. Čia pažeidimas.

  Prieš savaitę
 • Taip

  atsakymas į: Priimtas Nuoroda

  Bet tokia buvo daktarų valia. D. Žiogelis žinojo kokios buklės yra ligonis.

  Prieš savaitę
 • Sarmata

  Nuoroda

  LSDP Anyksciu sk. ir jo vadovybei...

  Prieš savaitę
 • Uzuojauta...

  Nuoroda

  ... bendradarbiams,su juo bendravusiems ir visiems kurie ji mylejo ir gerbe. Uzeidavom,bendravom,gal ir ne taip daznai ,kaip norejosi,bet artimuju (kiek zinau lankesi,bet retai} ten neteko matyti. Tai jie pirmiausia turejo juo rupintis,zmogumi rupintis,o ne turta dalintis. Nesuprantu- kodel jiems uzuojauta reiskia,. Mieli giminaiciai,tai Jums pirmiausia turetu buti geda,bet manau viskas grizta su kaupu.

  Prieš savaitę
 • Mieli

  Nuoroda

  Danieliaus laiptinės kaimynai pašto dėžutėse jums jo parašytos knygos tai dovana jums atsisveikinant ir išeinant paskaitykite ir prisiminkite

  Prieš savaitę
 • Nuosirdus

  Nuoroda

  Ačiū redaktorei už gražų jautrų straipsnį netekus Danieliaus pagarba šiai redaktorei kuri buvo šalia visais gyvenimo etapais visad istiesdavo pagalbos ranką kontaktuodavo telefonu o ypač stengėsi padėti šiam žmogui kada buvo labiausiai reikalinga pačiais gražiausiais žodžiais Danielius apibudindavo redaktorė ir gerų žodžių minedavo apie anykstos kolektyvą stiprybės ir sveikatos jums

  Prieš savaitę
 • Tegu

  Nuoroda

  šviesios atminties Danieliaus Binkio ligos, vargingos paskutinės gyvenimo dienos visiems bus gera pamoka ir palinkėjimas visiems, kas velioniu nesirūpino, kam buvo svarbesni partiniai reikalai, o ne partiečio likimas. Tegu ir jus lydės tokia pat senatvė ir tokios negandos.
  Ilsėkis ramybėje, gerbiamas Danieliau, tegu lengva Tau bus Tėviškės žemelė...

  Prieš savaitę
 • Taigis kaip gis

  Nuoroda

  Mūsų valdźios vyrams ir moteriškėms labiau rüpi senio šalčio suradimas,labiau rūpėjo kaip Vasiliausku atsikratyt ,nebuvo jokio susikalbėjimo tik stumdymas postu ,svarbu vėl susikviesti savus ,o kad kažkokie ten žmones ,ar kažkam reikalinga pagalba ,,,nesvarbu ,svarbu ,mums alga gera,kabinetas šiltas ,,,o visi kiti ,reikalingi tik prieš rinkimus. Pamiršot žmogiškumą .Bet Bumerangu viskas gryžta ,ar nereiks jums patiems seneliu namuose vienišiems kažkur Rukloj paskutinį atodūsį išleist ? Galvokit .

  Prieš savaitę
 • CQ CQ

  Nuoroda

  Ilsėkis ramybėje treneri. Ramybes gatves 3 namo rūsyje jus kantriai mokėte mus Morzės abėcėlės. Nors jau praėjo daugiau kaip 30 metu, vis dar ja prisimenu... LY3BXF...

  Prieš savaitę
 • Aras

  atsakymas į: CQ CQ Nuoroda

  Sveiki, gal galite man brusktelit trumpa el laiskuti i arunasuk1@gmail.co. Delui... 73 !!

  Prieš 5 dienas
 • Švetimietė

  Nuoroda

  Gėda ir merui ,dėl Danieliaus ,nes buvę kolegos mokytojai-komunistai,jokios pagarbos.

  Prieš savaitę
 • Gaila

  Nuoroda

  velionio Danieliaus. Buvo geras, nuoširdus, jautrus žmogus. Tik gaila, kad taip likimas lėmė užbaigti žemiškąją kelionę. Užuojauta šeimai, artimiesiems, giminėms. Pagarba "Anykštos" redaktorei p. Gražinai už tokį objektyvų, jautrų straipsnį, už tą pagarbą velioniui kolegai. Tačiau keista, kad kai kurie komentatoriai rašo niekus, piktžodžiauja, purvą krauna ant kitų. Gal jau pradėjo kai kas rinkiminę akciją ir taip politikuoja, kas ko nepadarė, kokie partiečiai yra kalti ir pan. Kam reikia jau po laiko kaltinti vieniems kitus? Akivaizdu, kad būta abejingumo, neapsižiūrėjimo. Net juokas ima iš pasiteisinimų, ksd vietos ligotam senoliui Danieliui neatsirado Svėdasų senelių namuose, Troškūnų slaugos ligoninėje ar Anykščių ligoninės slaugos skyriuje, kad terminai nebeldeido jo laikyti Anykščių ligoninėje ir pan. Kai norima, tai viską galima padaryti, išimtis taikyti, net įstatymus apeiti. Ir kodėl jis buvo išgabentas į kažkokią Rūklą Jonavos krašte, negi vietos neatsirado Utenos regione žmoniškuose senelių namuose ar slaugos ligoninėje? Apsilkeidimas, abejingumas, daugiau nideko.

  Prieš savaitę
 • Vaidas Zuzevičius

  Nuoroda

  Ir būkit žmonės, o ne lietuviai - nekiškit čia partinių rewikalų. Prieš mirtį visi lygūs. Vaidas (LY1CQ)

  Prieš savaitę
 • Aras

  atsakymas į: Vaidas Zuzevičius Nuoroda

  Vaidai, sveikas, Sveiki, gal galite man brusktelit trumpa el laiskuti i arunasuk1@gmail.com. Dekui... 73 !!

  Prieš 5 dienas
 • Vaidas Zuzevičius

  Nuoroda

  Ilsėkis ramybėje, treneri.

  Prieš savaitę
 • Va taip

  Nuoroda

  Kol buvo reikalingas tai prisiminė. Geras buvo žmogus. Ramaus Jam poilsio.

  Prieš savaitę
 • Mieli socdemai

  Nuoroda

  Nepagalvojat kad šitas atvejis gali baigtis baudžiamaja byla? Kas bus kai ,,Anykšta" parašys kokiais mazgais surišti Pleškienė, Niaura ir Gražytė? O tai rajono socialinių paslaugų sferos darbuotojai ir iš raudonųjų partijos. Būtų užtekę vieno Žiogelio skambučio ir D. Binkys būtų likęs Anykščių ligoninėje. Dabar išsiuntė sunkiai sergantį žmogų numirti į slaugos namus kur net gydytojo nėra kaip kokį benamį šunį. O tai buvo jūsų bendrapartietis. Kaip elgumetes su kitais? O be to D. Binkio vaikai ne alkoholikai. Mirusi duktė buvo finansininkė, sūnus veterinarijos gydytojas. Niekas nekaltas kad vienas vaikas mirė, kitas gyvena Amerikoje. Net protingasis Žiogelis negali būti tikras kad jį kai nusens vaikai prižiūrės. Užtat gėdykitės teisindamiesi ir šmeiždami mirusį žmogų. Nors jūs dievo nebijote. Be to Žiogelis ir Obelevičius turi laiko skambinėti ligoninės direktoriui mokslų daktarą, o dėl senuko paskambinti ligoninėn sunku buvo. D. Binkys gal šiandie būtų gyvas jeigu ne abejingumas ir kietos širdys.

  Prieš savaitę
 • gydytoja

  atsakymas į: Mieli socdemai Nuoroda

  Ne socdemai ir ne Žiogelis išvežė senuką, o tamstų mylimas ir ginamas Vasiliauskas.

  Prieš savaitę
 • gydytojai

  atsakymas į: gydytoja Nuoroda

  nebūkite naivi; turėtumėte žinoti, kaip gaunami siuntimai į senelių ir kitokius slaugos namus...

  Prieš savaitę
 • Siaubas,

  Nuoroda

  žmogus užaugino du vaikus, susilaukė anūkų, o visiems rūpėjo tik butas ir žemė tėviškės paežeryje. Negi artimieji nebegalėjo pasirūpinti privačia slauga, ir žmogelį paliko likimo valiai. Nesinori tikėti, bet greičiausiai taip yra.

  Prieš savaitę
 • Pamąstymui

  Nuoroda

  o nepagalvojat, kur priežastys, kad tėvą visiškai paliko turtingas sūnus Amerikoje, jaučiu, ne per daug rūpinosi ir anūkai. Rūpinimasis jau daug metų buvo numestas biudžetinėms struktūroms.....Čia pagalvojimui.

  Prieš savaitę
 • Mieli socdemai

  atsakymas į: Pamąstymui Nuoroda

  Nevarykite ant mirusio žmogaus begėdžiai. Aišku, Jūs socialistai, esate bedieviai ir Dievo teismas jums nebaisus. Bet žinokite, kad A. A. Danielius užaugino ne alkoholikus vaikus. Taip susiklostė, kad finansistė duktė staiga mirė oro uoste, o sūnus, aukštąjį veterinaro išsilavinimą turintis sūnus yra emigravęs. Todėl neteiskite kitų žmonių bet saugokitės, kad,, Anykšta" nepasidomėtų kokiais ryšiais susiję jūsų socialinės pakraipos įstaigų darbuotojai Niaura, Gražytė ir Pleškienė. Oi bus negražu, kai paaiškės nepotizmas jūsų partijoje. Žinokite kad žmonės viską žino, yra nedurni. Bus negera tyst raudonus vainikus ant Danieliaus kapo, kai Žiogelis nepakrūtino piršto, kad sunkaus ligonio neišmestų kaip šunio iš Anykščių ligoninės, bet kas rytą turi laiko šokdinti dr. Vasiliauską. Užteke padaryti vicemerui skambutį ir sergantis jūsų partijos narys gal dabar būtų gyvas. Beje tokios buklės ligonį išvežti į globos namus kur jis po kelių dienų numirė gali baigtis baudžiamaja byla.

  Prieš savaitę
 • Aha

  atsakymas į: Mieli socdemai Nuoroda

  Žiogelio kelių mėnesių siekis buvo "išjudinti" ir atleisti Vasiliauską iš pareigų. Kitkam laiko trūko...

  Prieš savaitę
 • o tai ar

  atsakymas į: Mieli socdemai Nuoroda

  tik ne sugrįžęs po "poilsio" vadovas ir išrašė mirštantį ligonį numirimui į Rūklą, ar kaip.

  Prieš savaitę
 • geda dabartiniams

  Nuoroda

  vadovams uzuojauta jo giminems ,bet pas mus partiniu sukurta tokia tradicija ,senas niekam nerupi ir niekam nereikalingas ,tik jie ilgais liezuviais mala ir tyciojasi is senu zmoniu,net ir apvoginejo neteisetai o kai kuriuos ir dar iki siol zemina apvogineja ir tyciojasi,ar mes tokios LIETUVOS norejom

  Prieš savaitę
 • Gėda ?

  Nuoroda

  Sutinku su Leonu 100% Ar dar toks žodis kaip “ Gėda”egzistuoja žiogeliui,ir į jį panašiems ,kabineteliuise sėdintiems .

  Prieš savaitę
 • Leonas Alesionka

  Nuoroda

  Nulenkdamas galvą prieš šio žmogaus gyvenimą ir mirtį užjaučiu artimuosius, jį pažinojusius, bendradarbius ir bendrapartiečius.
  Norėčiau patikslinti: Nuo Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) įsikūrimo 1990 m. D. Binkys buvo šios partijos narys. Kai buvau išrinktas LDDP Anykščių skyriaus pirmininku prikalbinau kuklųjį Danielių Binkį dalyvauti rinkimuose. Šios partijos sąraše 2000–2003 m. jis buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos nariu. Iš 15 vietos rinkimų sąraše rinkėjai Danielių pakylėjo į 7-aja vietą. Tada rinkėjai mus aukštai įvertino: LDDP gavo 8 mandatus .Po LDDP ir LSDP partijų susijungimo 2001 m. jis, kaip ir visi LDDP nariai, automatiškai tapo Lietuvos socialdemokratų partijos nariu.
  Sunku patikėti, kad mane LSDP Anykščių rajono skyriaus pirmininko pareigose pakeitęs Donatas Krikštaponis, o vėliau jį pakeitęs Dainius Žiogelis būtų nežinoję apie sunkią Danieliaus padėtį ir sveikatos būklę, kad bendrapartiečiai socialdemokratai būtų nusisukę nuo jo. Matyt tik rinkimuose: " Svarbiausia žmogus !" ...

  Prieš savaitę
 • Jonas

  atsakymas į: Leonas Alesionka Nuoroda

  Labai taiklus buvusio Anykščių LDDP skyriaus pirmininko pastebėjimas. Deja, žmonės yra svarbūs, kol iš jų yra naudos.

  Prieš savaitę
 • Sutinku

  atsakymas į: Leonas Alesionka Nuoroda

  Partinis dugnas.

  Prieš savaitę
 • Taip

  Nuoroda

  Labai gaila Danieliaus. Tebus Jam lengva Tėviškės žemelė. Ir labai gėda dėl Anykščių socialdemokratų nes jų rankose visi rajono socrūpybos reikalai. Nejau buvo sunku padėti savam žmogui.

  Prieš savaitę
 • Tikrai taip!

  atsakymas į: Taip Nuoroda

  Donatai Krikštaponi ir Dainiau Žiogeli, ar sąžinė jūsų negraužia? Gėda akių nebado?

  Prieš savaitę
 • gaila

  Nuoroda

  jau nesimatys kaimyno su balta lazdele, ramaus poilsio.

  Prieš savaitę
 • Djgerbemas

  Nuoroda

  Va šito žmogaus gaila pažinojau.. Paskutinį atiduodavo labai gaila kad jo netekom.

  Prieš savaitę
 • Rita

  Nuoroda

  Esu Jūsų paminėta trumpabangininkė. Labai ačiū p. Gražina už nuoširdų ir šiltą pasakojimą apie mūsų mylimą vadovą Daną. Jis nepaprastai daug davė Lietuvos radijo sportui - išaugino didelį būrį žymių sportininkų. Buvo puikus vadovas, visais labai rūpinosi, treniravo,suteikė daug žinių iš radiotechnikos, fizikos.....Ilsėkis ramybėje mielas Vadove. Užuojauta artimiesiems, Jo auklėtiniams ir visiems Jį pažinojusiems.

  Prieš savaitę
 • Ar

  Nuoroda

  jis tikrai nenoręjo pas sūnų išvažiuoti???...

  Prieš savaitę
 • Uzuojauta...

  atsakymas į: Ar Nuoroda

  O ar kviete???

  Prieš savaitę
 • Ly2bdg

  Nuoroda

  Buvo labai geras rsdistu butelio vadovas.

  Prieš savaitę
 • Aras

  atsakymas į: Ly2bdg Nuoroda

  Sveki, gal galite man trumpai parasyti el laiska i arunasuk1@gmail.com Lauksiu.. 73!!

  Prieš 5 dienas
 • Almantas

  Nuoroda

  O pamenu su zmona vis rankom suskabyne vaiksciodavo,tikras siaimos pavyzdys jaunimui ,uzuojauta????

  Prieš savaitę
 • Šiek tiek pažinojau

  Nuoroda

  Lengvos žemelės...

  Prieš savaitę
 • Vida

  Nuoroda

  Tai, kas tikra, lieka. Ir iš šio teksto galima justi, kad būta nepaprasto žmogaus. Ne sau, o kitiems. Galima tik padėkoti, kad tai nebuvo pamiršta. O tai, kas surašyta, daug svarbiau už ženkliukus.

  Prieš savaitę
 • Neįvertintas

  Nuoroda

  Žmogus liko nepastebėtas,neįvertintas ,nors buvo vertas .Jis nesugebejo rėkauti garsiai ,nesireiške pirmose gretose ,tiesiog buvo ißkilus źmogus .Mes žiūrim į kokį verslininką jam lenkiames ,tarnaujam ,skelbim į 100 žmones ,o tokie intelektualai lieka nustumti .Geda valdžiai .

  Prieš savaitę
 • Va taip

  Nuoroda

  Tokie źmones užmaršty ,o šakalai visur pirmose gretose .Tokie mūsų politikai ,tik savo interesų suinteresuoti ,o verti žmones politikams nereikalingi nei vertinami .

  Prieš savaitę
 • R.Gižinskas

  Nuoroda

  Tai buvo puikus žmogus,profesionalus žurnalistas ištikimas socialdemokratas.a.a. Stiprybės velionio šeimai.

  Prieš savaitę
 • Kur jau ne !

  atsakymas į: R.Gižinskas Nuoroda

  O kur gi tu buvai? Lankei, padėjai, bendravai? Neveidmainiauk Gižinskai.

  Prieš savaitę
 • Inga

  atsakymas į: Kur jau ne ! Nuoroda

  Visiškai pritariu. Šitas ponas tik gražiai suoktii moka, ir tai tik kai mato tame naudos, o konkrečių darbų 0.Net bendrapartiečiui.

  Prieš savaitę
 • Anykščių gyventojas

  Nuoroda

  Skaitant tokį straipsnį, norom nenorom pagalvoji apie daug dalykų. Ape žmonių žiaurumą, apie savanaudiškumą, apie aklumą (ne fizinį), apie bukumą. Neilgai gyvename mes visi. Bet mes visi vienodai norime pripažinimo, supratimo, atjautos. Tų pačių dalykų. Sąrašas būtų ilgas ir tas pats. Tačiau labai nevienodai elgiamės su kitais, net artimaisiais. Lyg būtume apakę, apkurtę ar išprievartauti. Gal toks jau yra žmogus? Tik tuomet, kai netenkame - lyg pradedame suprasti, ko netekome. Bet vėl...rytoj tas pats. Kodėl?

  Prieš savaitę
 • tiesiog skaitytojas

  Nuoroda

  Ačiū redaktorei už jautrias mintys šia sunkia( o gal lengvą) akimirką.

  Prieš savaitę