Balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną, bus pagerbti medikai. „Anykštos“ redakcija kviečia skaitytojus dalyvauti populiariausių Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsime balandžio 25 dieną.

 

 

Populiariausių medikų rinkimuose pirmauja 7 pacientų padėkas gavusi Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoja D. Kazlauskienė.
3 padėkas gavo gydytoja N. Kišonaitė. Po 2 padėkas – gydytojai D. Iricijan, G. Šinkūnaitė, R. Juodiškienė ir R. Bukelis. Po 1 padėką - V. Macijauskas ir R. Jurkėnas.
3 padėkos  skirtos Anykščių ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai V. Pažėrienei bei 1 padėka -  Anykščių psichikos sveikatos centro direktoriui A. Gustui.
5 padėkų sulaukė slaugytoja R. Pociūnienė. 3 padėkas gavo slaugytoja S. Strazdienė. Po 2 padėkas – K. Liutkienė, R. Burneikienė, R. Strazdienė, A. Bartulienė, R. Viršylienė. Po 1 kartą padėkota. L Slapšienei bei A. Valaitienei.
Populiariausiems medikams balsus rinkti galite padėti keliais būdais – „Anykštos“ laikraštyje spausdindami padėkas (1 padėkos kaina 10 eurų), rašydami laiškus apie tai, kaip Jumis medikai pasirūpino, bei balsuodami anyksta.lt. 75 proc. balsų sudarys padėkos ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – balsavimas internete.
Balsavimą internete skelbsime balandžio mėnesį, o padėkų ir laiškų jau laukiame. Padėkas galima užsakyti elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt, arba redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai). Telefonai pasiteirauti: 8-381-59458; 8-686-33036.
Šiuos rinkimus „Anykšta“ organizuoja kartu su Anykščių PSPC. Populiariausiems medikams bus įteikti sertifikatai ir dovanos.-ANYKŠTA